Luettelo ikärajoista Suomessa

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä on luettelo ikärajoista (henkilön oikeudet ja velvollisuudet) Suomessa.

Symboli Suomessa julkaistussa elokuvassa, joka on kielletty alle 18-vuotiaalta.

Laissa määrätyt ikärajatMuokkaa

VastasyntynytMuokkaa

Seitsemän vuotta (7) täyttänytMuokkaa

Kaksitoista vuotta (12) täyttänytMuokkaa

 • Etu- tai sukunimi voidaan muuttaa vain omalla suostumuksella.[2]
 • Voidaan liittää uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi tai ilmoittaa eroavaksi sellaisesta vain omalla kirjallisella suostumuksella.[3]
 • Oikeus tulla kuulluksi itseään koskevassa lastensuojeluasiassa.[4]
 • Oikeus hakea itsenäisesti muutosta psykiatriseen hoitoon määräämistä, sen jatkamista ja siihen liittyvää yhteydenpidon rajoittamista koskeviin päätöksiin.[5]
 • Oikeus polkupyörän kuljettamiseen jalkakäytävällä päättyy.[6]
 • Elokuvateatterin tai muun julkisen esityksen K12-merkityn elokuvan pääsy- ja/tai katseluoikeus.

Kolmetoista vuotta (13) täyttänytMuokkaa

 • Voi itse antaa luvan henkilötietojensa käsittelyyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti etänä tarjotuilla verkkosivustoilla.[7]
 • Perusopetuksen tai lisäopetuksen oppilaalle järjestettävä päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kolme tuntia aikaisemman kahden ja puolen tunnin sijaan.[8]
 • Koulu- tai päivähoitokuljetuksessa kuljettajalle ja kahdeksalle matkustajalle rekisteröidyssä henkilöautossa ei voi enää olla 13 matkustajan ryhmässä, vaan matkustajia saa olla korkeintaan 12.[9]

Neljätoista vuotta (14) täyttänytMuokkaa

 • 14-vuotiaalla tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävällä on mahdollisuus tehdä rajoitetusti sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen.[10]

Viisitoista vuotta (15) täyttänytMuokkaa

 • Hallintoasiassa ”viisitoista vuotta täyttäneellä alaikäisellä ja hänen huoltajallaan tai muulla laillisella edustajallaan on kummallakin oikeus erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä taikka henkilökohtaista etua tai oikeutta.”[11]
 • Riita- ja rikosasiassa ”alaikäinen käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella itsenäisesti puhevaltaansa henkilöään koskevassa asiassa, jos hän on täyttänyt 15 vuotta.”[12]
 • Testamentin saa tehdä [kahdeksaatoista vuotta] nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa, ja viisitoista vuotta täyttänyt muutoinkin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita.”[13]
 • ASP-tilin luontimahdollisuus.[14]
 • Oikeus liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä huoltajan suostumuksella.
 • Rikosoikeudellinen vastuunalaisuus alkaa, mutta rangaistukset tuomitaan lievennetyltä asteikolta [15][16] Voidaan tuomita myös vankeusrangaistukseen, mutta aikaistettu mahdollisuus päästä ehdonalaiseen vapauteen.[17]
 • Saa tehdä kokopäivätyötä normaalin säännöllisen työajan puitteissa enintään yhdeksän tuntia vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa, edellyttäen suoritettua oppivelvollisuutta.[18] Saa tehdä ylityötä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa. Voidaan osoittaa hätätyöhön, mikäli 18 vuotta täyttänyttä työntekijää ei ole käytettävissä.
 • Saa työntekijänä itsenäisesti solmia ja purkaa työsopimuksen. Huoltajalla on kuitenkin tietyin edellytyksin oikeus purkaa alle 18-vuotiaan työsopimus.[19]
 • Voi itsenäisesti perustaa yhdistyksen, liittyä yhdistykseen ja erota siitä. Voidaan nimittää yhdistyksen hallituksen jäseneksi.[20]
 • Äänioikeutettu yhdistyksen kokouksessa, jollei yhdistyksen säännöissä ole toisin määrätty.[21]
 • Voi suorittaa mopon, mopoauton, traktorin, traktorimönkijän ja moottorikelkan kuljettamiseen vaadittavan ajo-oikeuden (ajokorttiluokat AM ja T).[22]
 • Saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa, kuten moottorikelkkaa tai mönkijää maastossa.[23]
 • Saa kuljettaa rekisteröintivelvollisuuden piiriin kuuluvaa yli 5,5 metriä pitkää tai teholtaan yli 15 kW / 20 hv venettä, vesiskootteria tai muuta alusta.[24]
 • Saa kyyditä kaksipyöräisellä polkupyörällä tai polkupyörän perävaunulla yhtä enintään 10-vuotiasta lasta.[25][26]
 • Voi saada poliisin myöntämän aseluvan.
 • Voi suorittaa rippikoulun ja ryhtyä lapsen kummiksi.
 • Voi ostaa pornografisia lehtiä.[27]
 • Voi aloittaa purjelentokoulutuksen.[28]

Kuusitoista vuotta (16) täyttänytMuokkaa

 • Seksuaalista kanssakäymistä koskeva suojaikäraja ylittyy.[29]
 • A1-luokan ajokortin hankintamahdollisuus.[22]
 • Voidaan aloittaa B-luokan ajokortin suorittaminen.[30]
 • Voi hakea kuumailmapallolentäjän lupakirjaa (BPL, LAPL(B))[31], purjelentäjän lupakirjaa (GPL, SPL tai LAPL(S)), tai aloittaa yksityislentäjän lupakirjakoulutuksen (PPL).[32]
 • Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenillä äänioikeus seurakuntavaaleissa.[33][34]
 • Erityisen haitalliset työt, kuten teurastus, sukellus sekä vainajien käsittely ja kuljetus ovat mahdollisia poikkeusluvalla.[35]
 • Elokuvateatterin tai muun julkisen esityksen K16-merkityn elokuvan pääsy- ja/tai katseluoikeus.

Seitsemäntoista vuotta (17) täyttänytMuokkaa

 • Oppivelvollisuus päättyy, mikäli peruskoulun oppimäärää ei ole vielä suoritettu.[36]
 • Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan lapsilisään päättyy.[37]
 • Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan opintorahaan ja opintolainan valtiontakaukseen alkaa.[38][39]
 • Oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan työmarkkinatukeen tai työttömyyspäivärahaan alkaa[40], kuten myös velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksua[41].
 • Velvollisuus maksaa työntekijän työttömyysvakuutusmaksua alkaa[42].
 • Voi hakea autogyrolentäjän lupakirjaa (APL), moottoripurjelentäjän lupakirjaa (MGPL), ultrakevytlentäjän lupakirjaa (UPL), kevyeiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL(A)/(H)), ja yksityislentäjän lupakirjaa (PPL).[32]
 • Voi suorittaa B-luokan ajokortin tietyin edellytyksin.[43]

Kahdeksantoista vuotta (18) täyttänytMuokkaa

Kaksikymmentä vuotta (20) täyttänytMuokkaa

 • Oikeus ostaa ja pitää hallussa väkeviä alkoholijuomia (yli 22 til-%).[52]
 • Tehorajoittamattoman A-luokan ajokortin hankintamahdollisuus, mikäli henkilöllä on ollut A2-luokan ajokortti vähintään kaksi vuotta. [63]
 • Loukkupyytäjän aseen luvan hankintamahdollisuus.[64]
 • Yhdenkäden käsiaseen luvan hankintamahdollisuus.[64]
 • Mahdollisuus hankkia panostajan pätevyyskirja.[65]

Kaksikymmentäyksi vuotta (21) täyttänytMuokkaa

 • C-, CE-, D1- ja D1E-luokkien ajokortin kuljettajantutkinnon suorittamismahdollisuus.[22]
 • D- ja DE-luokkien ajokortin hankintamahdollisuus, mikäli henkilöllä on vaadittava ammattipätevyys.[22]
 • Joutuu suorittamaan ehdottoman vankeusrangaistuksen normaalien ehdonalaiseen vapauteen pääsemistä koskevien säännösten mukaan. [66] Rikoslain mukaan 21 vuotta täyttänyttä ei enää käsitellä nuorena rikoksentekijänä.[45]
 • Voi hakea liikennelentäjän lupakirjaa (ATPL).[32]

Kaksikymmentäkaksi vuotta (22) täyttänytMuokkaa

 • Kaksoiskansalainen menettää Suomen kansalaisuuden, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen[67]

Kaksikymmentäneljä vuotta (24) täyttänytMuokkaa

 • Tehorajoittamattoman A-luokan sekä D- ja DE-luokkien ajokortin hankintamahdollisuus.[22]

Kaksikymmentäviisi vuotta (25) täyttänytMuokkaa

Kolmekymmentä vuotta (30) täyttänytMuokkaa

 • Mahdollisuus saada sterilisaatio iän perusteella.[71]
 • Velvollisuus suorittaa varusmiespalvelusta rauhan aikana päättyy.[72]

Neljäkymmentä vuotta (40) täyttänytMuokkaa

Viisikymmentä vuotta (50) täyttänytMuokkaa

Viisikymmentäkahdeksan vuotta (58) täyttänytMuokkaa

Kuusikymmentä vuotta (60) täyttänytMuokkaa

Kuusikymmentäkolme vuotta (63) täyttänytMuokkaa

Kuusikymmentäviisi vuotta (65) täyttänytMuokkaa

Seitsemänkymmentä vuotta (70) täyttänytMuokkaa

Yhdeksänkymmentä vuotta (90) täyttänytMuokkaa

Ei laissa erikseen määrättyä alaikärajaaMuokkaa

 • Vahingonkorvausvelvollisuus.[82]
 • Oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa sosiaalihuoltoasioissa.[83]
 • Oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa terveydenhoitoasioissa ja lapsen kehitystasosta riippuen tehdä päätöksiä omasta hoidostaan.[84]
 • Oikeus määrätä siitä, minkä on alaikäisenä omalla työllään ansainnut, ja siitä, minkä edunvalvoja on holhoustoimesta annetun lain 38 §:n mukaisesti antanut alaikäisen vallittavaksi.[85]

Muuttuneet ikärajasäännöksetMuokkaa

Nousseet ikärajatMuokkaa

 • Rahapeliautomaattien ikäraja
 • Pyroteknisten välineiden (ilotulitteet, tähtisadetikut, paukkuserpentiini) ikäraja
  • 18, 15 tai 12 vuotta tai ikärajaton vuoteen 2009 saakka.[88][89]
 • Pornografisissa kuvissa esiintymisen ikäraja
  • Ei varsinaista ikärajaa (15-vuotiasta vastaava biologinen kypsyys) vuosina 1999–2004.[90][91][92]
 • Alkoholipitoisten juomien (1,2–2,8 til.-%) osto-, hallussapito- ja kuljetusikäraja
  • Ei ikärajaa vuoteen 1997 saakka.[93]
 • Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden ostoikäraja
  • 16 vuotta vuosina 1976–1995.[94]
 • Naisten avioliittoikäraja vanhempien luvalla

Laskeneet ikärajatMuokkaa

 • Täysi-ikäisyys
  • 21 vuotta vuoteen 1969 asti; 20 vuotta vuosina 1969–1976.[97]
 • Äänioikeus presidentin-, eduskunta- ja kunnallisvaaleissa
  • 21 vuotta vuoteen 1906 asti; 24 vuotta vuosina 1906–1944; 21 vuotta vuosina 1944–1969; 20 vuotta vuosina 1969–1972 (kunnallisvaaleissa 20 vuotta vuosina 1968–1972).
 • Oikeus ostaa alkoholijuomia vähittäismyynnistä
  • 21 vuotta ennen vuotta 1969.[98]
 • Mahdollisuus aloittaa B-luokan ajokortin suorittaminen
  • 17 vuotta ennen 1. heinäkuuta 2018.
 • Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenten äänioikeus seurakuntavaaleissa
  • 18 vuotta ennen vuoden 2010 seurakuntavaaleja.[99]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Perusopetuslaki (628/1998), 25 §
 2. Etu- ja sukunimilaki (19.12.2017/946) (44 § 2 mom) finlex.fi.
 3. Uskonnonvapauslaki 1 luku 3 § [1]
 4. Lastensuojelulaki (13.4.2007/417), 20 §
 5. Mielenterveyslaki (14.12.1990/1116), 24 § 4 mom.
 6. Tieliikennelaki 2 luku 8 § [2]
 7. Tietosuojalaki (1050/2018), 2 luku 5 §
 8. Perusopetuslaki (628/1998), 7 luku 32 §
 9. Tieliikennelaki (729/2018), 5 luku 142 §
 10. Laki nuorista työntekijöistä (998/1993), 2 §
 11. Hallintolaki, 14 §
 12. Oikeudenkäymiskaaren 12 luku 1 §
 13. Perintökaari (40/1960) 9 luku 1 §
 14. a b Asuntosäästöpalkkiolaki 30.12.1992/1634 Finlex. Valtion säädöstietopankki. Viitattu 1.5.2020.
 15. Rikosoikeudellinen vastuu
 16. Rikoslaki (39/1889, muut. 515/2003), 3 luku 4 § ja 6 luku 8 §
 17. Rikoslaki (39/1889, muut. 780/2005), 2 c luku 5 §
 18. Laki nuorista työntekijöistä [3]
 19. Laki nuorista työntekijöistä 3 § [4]
 20. Yhdistyslaki[5]
 21. Yhdistyslaki (503/1989), 25 §
 22. a b c d e f g h i Ajokorttilaki 5 § [6]
 23. Maastoliikennelaki 6 § [7]
 24. Maistraatti - Vesikulkuneuvorekisteri [8]
 25. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 42 §[9]
 26. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 44 §[10]
 27. Rikoslaki 17 luku 20 § [11]
 28. Suomen Ilmailuliitto: Koulutus ilmailuliitto.fi. Viitattu 1.5.2019.
 29. Rikoslaki 20 luku 6 §
 30. a b Ajokorttilaki 9§ www.finlex.fi. Viitattu 11.7.2019.
 31. Lupakirjavaatimukset ilmailuliitto.fi. Viitattu 1.5.2019.
 32. a b c d Ilmailun henkilöluvat Traficom. Viitattu 1.5.2019.
 33. Seurakuntavaalit 2010 käynnistymässä
 34. Kirkkolaki (1054/1993) 8 luku 3 §
 35. Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (15.6.2006/475), 3 ja 8 §
 36. Perusopetuslaki (21.8.1998/628), 25 §, Finlex 30.12.2010
 37. Lapsilisälaki (796/1992), 1 §
 38. Opintotukilaki 2 luku 10 § [12]
 39. Opintotukilaki 2 luku 15 § [13]
 40. Työttömyysturvalaki 3 luku 1 § [14]
 41. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998) 12 a § finlex.fi.
 42. Työntekijän eläkelaki (395/2006) 4 § finlex.fi.
 43. Hae ikäpoikkeuslupaa ajokorttia varten Traficom. Viitattu 8.5.2020.
 44. Laki holhoustoimesta (442/1999), 2 §
 45. a b c d e f Taloustaito 9/2012
 46. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1981), 3 §
 47. Laki lapsen elatuksesta (704/1975), 3 §
 48. Suomen perustuslaki (731/1999), 14 §
 49. Vaalilaki (714/1998), 2 §
 50. Avioliittolaki (234/1929, muut. 411/1987) 4 §
 51. a b Laki lapseksiottamisesta (153/1985), 5 §
 52. a b c Alkoholilaki (1102/2017), 37 §
 53. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976, muut. 765/1994) 10 §
 54. Asevelvollisuuslaki (1438/2007), 2, 14 ja 28 §
 55. Passilaki (671/2006), 7 §
 56. Laki nuorista työntekijöistä (993/1998), 1 §
 57. Rikoslaki (39/1889, muut. 515/2003) 6 luku 1 § ja 6 luku 8 §
 58. Laki hedelmöityshoidoista
 59. Laki yleisradioverosta (484/2012) 2 § finlex.fi.
 60. Valtion virkamieslaki (750/1994) 8 § finlex.fi.
 61. Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 6 § finlex.fi.
 62. Kirkkolaki (1054/1993) 6 luku 13 § finlex.fi.
 63. Ajoneuvohallintokeskus: EU-direktiivin mukaiset ajokorttiluokat.
 64. a b Eralehti.fi - Aselakeja tiukennetaan
 65. Panostajien pätevyyskirja Työsuojelu.fi. Viitattu 30.6.2019.
 66. Rikoslaki 2 c luku 5 §
 67. Kansalaisuuslaki (359/2003) finlex.fi.
 68. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2008:12 - Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä
 69. Ajokorttilaki 39 § [15]
 70. Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (25.8.2016/675) (2 § 2 mom) finlex.fi.
 71. Steriloimislaki 24.4.1970/283
 72. Asevelvollisuuslaki 1438/2007 5 luku 37 §
 73. Varainsiirtoverolaki 931/1996 2 luku 11 §
 74. Asevelvollisuuslaki (1438/2007), 48 - 50 §
 75. Asevelvollisuuslaki, 86 §
 76. Työntekijän eläkelaki (395/2006), 16 §
 77. Asevelvollisuuslaki, 2 §
 78. Työntekijän eläkelaki (395/2006), 11 §
 79. Ajokorttilaki (386/2011), 22 § myöhempine muutoksineen
 80. Valtion virkamieslaki (750/1994) 35 § finlex.fi.
 81. Rikosrekisterilaki (10 § 2 mom.) Finlex. (20.8.1993/770). Viitattu 12.1.2015.
 82. Vahingonkorvauslaki 2 luku 2 §.
 83. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), 10 §.
 84. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785), 7 §.
 85. Laki holhoustoimesta, 25 §.
 86. Arpajaislaki 1047/2001 3 luku 16 § [16]
 87. Laki arpajaislain muuttamisesta 661/2010 1 luku 14 a § [17]
 88. Räjähdeasetus 473/1993 5 luku 50 § [18]
 89. Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta 1103/2009 [19]
 90. Rikoslain perustelut (Hallituksen esitys HE 6/1997) [20]
 91. Laki rikoslain muuttamisesta 563/1998 17 luku 18-19 §§ [21]
 92. Laki Rikoslain muuttamisesta 650/2004 17 luku 18 §, 18a §, 19 § [22]
 93. Laki alkoholilain muuttamisesta 486/1997 16 §, 34 § [23]
 94. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 693/1976 [24]
 95. Avioliittolaki 234/1929 1 luku 2 § [25]
 96. Laki avioliittolain muuttamisesta 411/1987 1 osa 2 luku 4 § [26]
 97. Mahkonen, Sami: Lapsen korvausvastuu, s. 45, alaviite 14. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5656-7.
 98. Lainsäädännön kehitys THL. Viitattu 19.10.2018.
 99. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/16-vuoden-ikaraja-ei-houkuttanut-nuoriso-nukkui-seurakuntavaaleissa/4519430