Ahvenanmaan maakuntalaki

Ahvenanmaan maakuntapäivien säätämä laki

Ahvenanmaan maakuntalaki (ruots. Ålands landskapslag) on Ahvenanmaan maakuntapäivien säätämä laki maakuntaa varten.[1] Maakuntalakeja on ollut mahdollista säätää vuodesta 1920 lähtien.[2] Maakuntapäivien päätös maakuntalain hyväksymisestä on toimitettava Suomen oikeusministeriölle ja Ahvenanmaan valtuuskunnalle, joka antaa asiasta lausunnon ministeriölle. Seuraavaksi maakuntalaista hankitaan korkeimman oikeuden lausunto ja asia esitellään tasavallan presidentille. Hänellä on oikeus määrätä maakuntalaki raukeamaan kokonaan tai osittain, jos hän on sitä mieltä, että maakuntapäivät on ylittänyt lainsäädäntövaltansa tai maakuntalaki koskee koko Suomen sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Presidentin on päätettävä asiasta neljän kuukauden kuluessa siitä, kun oikeusministeriö sai tiedon asiasta.[1]

Jos presidentti määrää maakuntalain raukeamaan tai jos hän ei käytä veto-oikeuttaan eli myöntyy maakuntalain voimaansaattamiseen, on päätöksestä ilmoitettava maakunnan hallitukselle. Jos presidentti määrää maakuntalain joltain osin raukeamaan, on maakunnan hallituksen ratkaistava, tuleeko maakuntalaki hyväksytyiltä osin voimaan vai raukeaako se kokonaan. Maakunnan hallitus julkaisee hyväksytyn maakuntalain Ahvenanmaan säädöskokoelmassa (Ålands författningssamling, ÅFS). Maakuntalain voimaantulosta määrää maakuntapäivät tai maakunnan hallitus silloin, kun ajankohdasta ei ole säädetty maakuntalaissa. Jos maakuntalakia ei ole julkaistu voimaantuloajankohtana, se tulee voimaan julkaisupäivänä.[1]

Ahvenanmaan itsehallintolakiin sisältyy myös mahdollisuus nopeutetusta menettelystä silloin, kun maakunnan talousarvioon otettu määräraha edellyttää maakuntalain säätämistä ja nopealle voimaantulolle on hyvät perusteet. Tällöin maakuntapäivät voi antaa maakunnan hallitukselle luvan määrätä, että maakuntalaki tulee kokonaan tai osittain voimaan ennen kuin tasavallan presidentti on saanut päättää maakuntalain kohtalosta. Jos presidentti kuitenkin aikanaan päättää, että maakuntalaki osittain tai kokonaan raukeaa, on maakunnan hallituksen heti ilmoitettava, että maakuntalaki lakkaa olemasta voimassa osittain tai kokonaan ilmoituksen julkaisemisesta lähtien.[1]

LähteetMuokkaa

  1. a b c d Ahvenanmaan itsehallintolaki.
  2. Laki Ahvenanmaan itsehallinnosta (124/1920).