Agricola (internetportaali)

internetportaali

Agricola–Suomen humanistiverkko (aiemmin Agricola-Suomen historiaverkko) on suomalainen humanistisen alan internetportaali.

Agricola–Suomen humanistiverkko on humanistisia tieteitä yleistajuistava verkkojulkaisukokonaisuus, joka samalla toimii tieteenaloja kokoavana ja yhteistoimintaa synnyttävänä foorumina. Sen perustivat yliopistojen laitokset, alan seurat ja muistiorganisaatiot vuonna 1996 alun perin historia-alaa palvelevaksi sivustoksi. Muita humanistisia aloja palvelevaksi kokonaisuudeksi portaali laajeni 2018 alussa ja samalla sen nimi muutettiin Agricola–Suomen humanistiverkoksi. Portaalin tavoite on eheyttää pirstaloitunutta humanistista tiedejulkisuutta esimerkiksi kokoamalla yhteen ja tiedottamalla alan julkaisujen sisällöistä. Sen tarkoitus on luoda yhteys humanistista tietoa ylläpitävien ja tuottavien instituutioiden ja tiedon käyttäjien välille ja pyrkiä tiedon helpompaan hyödyntämiseen opetuksessa ja tutkimuksessa. Portaaliin kuuluvat linkkikirjaston ja erilaisten tapahtumailmoitus- apuraha- ja työpaikkailmoitus -tietokantojen lisäksi Agricolan tietosanomat verkkolehti, H-verkko-sähköpostilista, uutis- ja keskustelufoorumit, Agricolan kirja-arvostelujulkaisu, tieteellisten verkkolehtien ja blogien seurantasivut, julkaisusarja, Facebook ja Twitter-sivut, sekä referee verkkojulkaisu Ennen ja nyt. Sivusto on keskittynyt Suomeen liittyvään aineistoon ja palveluihin, ulkomaisista on koottu vain keskeisimpiä.[1]

Sivuston vaiheet Muokkaa

Hankkeen käynnistivät vuonna 1996 Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos, Tampereen yliopiston historiatieteen laitos ja Turun yliopiston historian laitos. Agricolassa ovat mukana myös Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Eduskunnan kirjasto, Turun yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Museovirasto, Suomen Historiallinen Seura, Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS, Elinkeinoelämän keskusarkisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Suomen museoliitto ja opetushallitus. Opetusministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta vuosille 1996–1998. Rahoituksesta huolehtivat vuonna 1999 Tampereen ja Turun yliopistojen historian laitokset. Vuodesta 2000 Agricola-projekti on ollut mukana Historian valtakunnallisessa verkko-opetushankkeessa.

Vuoden 2000 alusta hanketta ovat rahoittaneet Helsingin yliopiston historian, kirkkohistorian ja yhteiskuntahistorian laitokset, Joensuun yliopiston historian laitos Jyväskylän yliopiston historian laitos, Oulun yliopiston historian laitos, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Suomen Historiallinen Seura, Tampereen yliopiston historiatieteen laitos sekä Turun yliopiston historian ja poliittisen historian laitokset. Kordelinin säätiö on rahoittanut hanketta vuonna 2002 ja 2006. Vuonna 2002 ja 2015 hanketta on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto. Agricolan Tietosanomat ja Ennen ja nyt -lehdet ovat saaneet Opetusministeriön kulttuurilehtitukea vuosina 2001–2006.

Keskeinen sisältö Muokkaa

Portaalin kokonaisuuteen kuuluvat humanistista alaa palveleva verkkosivusto sekä Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus. Portaalin keskeisiä toimintoja ovat H-verkko-sähköpostilista, keskustelufoorumit, sekä neljä kertaa vuodessa ilmestyvä vertaisarvioitu historia-alan verkkojulkaisu Ennen ja nyt . Portaali julkaisee kirja-arvosteluja, valtakunnallista humanistisen alan tapahtumakalenteria, tutkimus- ja artikkelipyyntöilmoituksia sekä työpaikkailmoituksia. Agricolan julkaisusarja seuraa ajankohtaisia humanistisen alan ilmiöitä ja koostaa niistä temaattisia kokonaisuuksia sekä julkaisee tekstejä ja dokumentteja, joita muuten olisi hankala tavoittaa, joita ei ole aiemmin suomennettu tai joiden painos on loppu.

Lähteet Muokkaa

  1. Tietoa sivustosta – Agricola agricolaverkko.fi. Viitattu 29.5.2018.

Aiheesta muualla Muokkaa