Aatelittomat säädyt

yhteiskuntaluokat, jotka eivät kuulu aatelistoon