6 Sigma (yleisemmin Six Sigma) on tilastotieteeseen perustuva laatujohtamisen työkalu. Perusajatus on, että prosessin virheitä on pystyttävä mittaamaan, ennen kuin sitä voi kehittää systemaattisesti. 6 Sigmassa siis mitataan virheiden määrää ja selvitetään systemaattisesti, kuinka niitä voidaan poistaa. 6 Sigman kehittäjinä pidetään Mikel Harrya ja Jack Welchiä. Jack Welch tunnetaan General Electricin entisenä johtajana. Menetelmän juuret ovat 1980-luvulta, mutta se yleistyi vasta 2000-luvulla.

Virheiden poistaminen prosessista

muokkaa

Virheet pyritään poistamaan ensin pienentämällä hajontaa tai vaihtelua. Kun hajonta on pieni, on prosessi hallittavissa. Tämän jälkeen jatketaan mittausarvojen analysointia, ja kun arvo poikkeaa kontrollirajoista, siihen johtanut tilanne analysoidaan. Erityis- (special causes) ja satunnaissyyt (common causes) on siis erotettava toisistaan tilastollisilla menetelmillä. 6 Sigma -menetelmä kohdistaa huomion satunnaissyihin ja -ongelmiin.

Prosessinkehityksen ammattilaiset

muokkaa

Prosessinkehitystä varten määritellään, mikä on kriittistä asiakkaalle ja yritykselle, ja kehittämistä varten perustetaan muutosprojekti. 6 Sigmaan kuuluvat eritasoiset prosessinkehityksen ammattilaiset, esimerkiksi Black Belt. Vyön väri kuvaa 6 Sigman ammatti- ja koulutustasoa. Black Belt hallitsee tilastolliset menetelmät ja muutosprojektin johtamisen.

Design for Six Sigma

muokkaa

"Design for Six Sigma" tarkoittaa sitä, että suunnitellaan asia (esimerkiksi tuote) niin, että se täyttää asiakkaan tarpeet ja huomioi prosessin kyvykkyyden.selvennä QFD:tä käytetään yleisesti Design for Six Sigman osana.

Katso myös

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa