2-pentanoli

2-pentanolin kemiallinen kaava on C5H12O ja rakennekaava CH3(CH2)2CHOHCH3. Siitä käytetään myös nimityksiä metyylipropyylikarbinoli ja 1-metyyli-1-butanoli.

2-pentanoli
Pentan-2-ol-2D-skeletal.png
Tunnisteet
CAS-numero 6032-29-7
SMILES CCCC(C)O
Ominaisuudet
Kemiallinen kaava C5H12O
Moolimassa 88,2 g/mol
Tiheys 0,809 (20 °C) g/cm³
Sulamispiste −50 °C
Kiehumispiste 119 °C
Liukoisuus 166 g/l (20 °C)
2-pentanolin enantiomeerit: (R)-(–)-2-pentanoli (yllä) ja (S)-(+)-2-Pentanol (alla)

2-pentanoli kuuluu sekundaaristen alkoholien aineryhmään, sillä alkoholin OH-ryhmää kantava hiiliatomi on liittyneenä kahteen hiiliatomiin. 2-pentanoli reagoi kiivaasti hapettimien kanssa.

2-pentanoli on normaaliolosuhteissa väritön neste, jolla on tunnusomainen haju. Sen moolimassa on 88,2 g/mol, sulamispiste −50 °C, kiehumispiste 119 °C, suhteellinen tiheys 0,809 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste 33 °C sekä itsesyttymislämpötila 330 °C ja raseemisen seoksen CAS-numero 6032-29-7.

Yhdistettä esiintyy myös kukkien tuoksuissa ja semiokemikaalina eliöiden viestinnässä.

2-pentanolilla on kaksi enantiomeeria (R)-(–)-2-pentanoli CAS 31087-44-2 ja (S)-(+)-2-pentanoli CAS 26184-62-3.

2-pentanoli on pentanolin (C5H11OH) isomeerinen muoto.

Katso myösMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa