Yleinen valitusvaliokunta

Yleinen valitusvaliokunta oli Suomen suuriruhtinaskunnan valtiopäivien yksi valiokunta, jotka ei ollut Porvoon maapäivillä 1809, vaan Helsingin valtiopäivillä 1863. Yleisen valitusvaliokunnan lisäksi oli mm. talonpoikaissäädyllä oma erikoinen valitusvaliokunta. Valitusvaliokunta käsitteli hallintoon liittyviä kysymyksiä ja sen tarkoituksena oli esittää anomuksia, koska säätyvaliopäivillä ei yhdistys- ja vakuuskirjan vuoksi ollut vielä 1863 aloiteoikeutta. Tämän vuoksi valitusvaliokunnalla oli merkitystä aloitteiden korvaamisessa anomuksilla hallitsijalle, käytännössä Suomen senaatille.