YK-numero on nelinumeroinen luku, jonka avulla voidaan tunnistaa kuljetettava vaarallinen aine tai vaaraominaisuuksiltaan samanlaisten (esimerkiksi räjähteet, syttyvät nesteet, myrkylliset aineet) aineiden ryhmä. Aineella voi olla useampia YK-numeroita riippuen aineen pitoisuudesta tai olomuodosta.[1]

Bensiinin kuljetusmerkintä, jossa ylempi on vaaraluku (engl. Danger Number) ja alempi YK-numero.

YK-numeroiden lisäksi ADR:n vaarallisten aineiden (engl. ADR Dangerous Goods) kuljetuksessa on oltava mukana merkinnät kuljetusluokista sekä aineisiin/aineryhmään liittyvät kemialliset varoitusmerkit.[2][3][4]

Kuljetusluokat jaetaan 9 eri luokkaan[5]:

 • Luokka 1: Räjähteet
 • Luokka 2: Palavat kaasut (2.1) tai Palamattomat, myrkyttömät kaasut (2.2) tai Myrkylliset kaasut (2.3)
 • Luokka 3: Palavat nesteet
 • Luokka 4: Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet (4.1); tai Helposti itsestään syttyvät aineet (4.2); tai Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja (4.3)
 • Luokka 5: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet (5.1) tai Orgaaniset peroksidit (5.2)
 • Luokka 6: Myrkylliset aineet (6.1) tai Tartuntavaaralliset aineet (6.2)
 • Luokka 7: Radioaktiiviset aineet (7.1) tai Fissiilit aineet (7.2)
 • Luokka 8: Syövyttävät aineet
 • Luokka 9: Muut vaaralliset aineet ja esineet

Lähteet muokkaa

 1. Kansainväliset kemikaalikortit Työterveyslaitos. Viitattu 1.5.2015.
 2. ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Volume I. 2015. UNECE (YK). Viitattu 5.8.2015. (englanniksi)
 3. GHS Pictograms UNECE (YK). Viitattu 5.8.2015. (englanniksi)
 4. ADR-Classes ADR Dangerous Goods. Viitattu 5.8.2015. (englanniksi)
 5. Kirjalliset ADR-turvallisuusohjeet Revised Instructions in Writing Applicable since 1 January 2015. 22.6.2015. UNECE (YK). Viitattu 5.8.2015. (suomeksi)

Aiheesta muualla muokkaa