XHTML

hypertekstikieli

XHTML (lyhenne sanoista eXtensible Hypertext Markup Language) on HTML:stä kehitetty verkkosivujen merkintäkieli, joka täyttää XML:n muotovaatimukset. Sen oli alun perin tarkoitus korvata HTML.

XHTML:n määrittelee W3C.[1]

XHTML:n ja HTML:n erot

muokkaa

XHTML eroaa HTML:stä tiukemmilla muotosäännöillään. Eroja ovat esimerkiksi viittaus käytettyyn XML-määrittelyyn, pakollinen pienten kirjainten käyttö kaikissa tunnisteissa, attribuuttien pakolliset arvot, attribuuttien arvojen pakollinen merkitseminen lainausmerkeillä ja elementtien pakollinen sulkeminen.

Siinä missä HTML-dokumenteissa tulisi käyttää MIME-tyyppiä 'text/html', XHTML-dokumenteissa tulisi käyttää tyyppiä 'application/xhtml+xml'. Käytännössä tämä on kuitenkin huonosta selaintuesta johtuen liki mahdotonta. Tästä syystä myös MIME-tyypin 'text/html' käyttö XHTML 1.0 -dokumenttien tyyppinä on sallittu.[2]

W3C on julkaissut oman ohjeistuksensa HTML-yhteensopivan XHTML:n kirjoittamiseksi.[3]

XHTML-dokumentit on helppo muokata jo olemassa olevista HTML-dokumenteista, mikäli niissä ei käytetä skriptausta. XHTML-tiedosto voidaan monesti jäsentää HTML-jäsentimellä.

Miksi XHTML?

muokkaa

Tärkein syy XHTML:n kehittämiseen lienee se, että sen ajateltiin sopivan hyvin myös muihin medioihin kuin perinteisiin tietokoneisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi matkapuhelin ja muut kannettavat päätelaitteet, televisio ja ns. PDA-laitteet. Käytännössä mobiiliselaimet eivät kuitenkaan ole toteuttaneet XHTML:ää määrittelyn mukaan.[4] XML-työkalujen soveltaminen XHTML:ään nähtiin myös etuna.

XHTML:n versiot

muokkaa

XHTML 1.0

muokkaa

XHTML:n ensimmäinen versio oli käytännössä samanlainen kuin HTML 4.01. Eroja ovat lähinnä XHTML 1.0:n rajoitukset isojen ja pienien kirjainten käytössä sekä tägien sulkemisessa. Lisäksi XHTML 1.0 -dokumentit tulisi teoriassa tarjota asiakasohjelmistolle MIME-tyypillä application/xhtml+xml, joka sallii myös muiden XML-nimiavaruuksien käytön dokumentissa.

XHTML 1.1

muokkaa

XHTML 1.1 on edeltäjäänsä hieman tiukempi dokumenttityyppi. Suositus ei sisällä enää ulkoasun määrittelyyn liittyviä elementtejä, joita oli vielä XHTML 1.0 Transitional- ja Frameset -dokumenttityypeissä. Kaikki ulkoasun määrittelyt tulee tehdä tyyliohjeiden avulla. XHTML 1.1 on jaettu osiin eli moduuleihin, joista jokainen sisältää vain tietyntyyppisiä määrityksiä. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa järkevämmän laajennettavuuden ja helpottaa erityislaitteille rakennettavien selainten toteuttamista.

XHTML 1.1 -dokumenttityyppimäärittely on:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

XHTML Basic

muokkaa

XHTML Basic on XHTML 1.1:stä supistettu versio, joka on tarkoitettu erityisesti mobiililaitteita varten. Se sisältää samoja osia kuin XHTML 1.1, joista osa on supistettuja.

XHTML Basic -dokumenttityyppimäärittely on:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic11/xhtml-basic10.dtd">

XHTML5

muokkaa

HTML 5 -luonnos[5] määrittelee kaksi sarjallistusta: HTML5:n text/html:lle ja XHTML5:n application/xhtml+xml:lle.

XHTML5 ei edellytä dokumenttityyppimäärittelyä.

Lähteet

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa