Wikiprojekti:Lähteet/Viitemallineiden yhtenäistäminen

Viitteiden pakolliset parametrit

Verkko Kirja Lehti Kartta Standardi Mikä?
nimeke nimeke nimeke nimeke numero & nimeke Materiaalin otsikko (esimerkiksi Ympyrä)
Julkaisu Julkaisu Julkaisu (Julkaisu) Julkaisu Materiaalin lähteen nimi (esimerkiksi MAOL-taulukot)
Julkaistu Julkaistu Julkaistu (Julkaistu) (Julkaistu) Ajankohta, jolloin julkaistu (esimerkiksi 1991)
Url-osoite - - - -
- Julkaisija - - -

EdustajamatrikkeliMuokkaa

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
nro pakollinen Numeroksi kirjoitetaan sama luku, joka on matrikkelin edustajakohtaiselta sivulta löytyvän kasvokuvan tiedoston nimi (ilman .jpg-päätettä). Kuvan saa auki valitsemalla kuvan kohdalta "näytä kuva". Esimerkiksi Eemeli Aakulan kuvatiedoston nimi on 910215.jpg, joten nro-kentän arvoksi tulee Aakulan kohdalla 910215.
edustaja valinnainen Valinnainen teksti nimen kohdalle. Tavallisesti nimen kohdalle tulee artikkelin nimi. Tätä käytetään, jos malline lisätään muuhun artikkeliin kuin edustajan omaan tai jos artikkelissa on tarkenne (Kansan Edustaja (poliitikko)). Esimerkiksi Asikkalan artikkelissa voi olla lähdeviitteenä edustajan Eemeli Aakulan matrikkelisivu, jolloin kirjoitetaan näin:

{{Edustajamatrikkeli|nro=910215|edustaja=Eemeli Aakula}}

ajankohta valinnainen Matrikkelin tietosivun viimeisin päivityspäivä. {{Edustajamatrikkeli|nro=910215|ajankohta=24.10.2007}}
viitattu valinnainen Päivämäärä, jolloin lähteeseen viitattiin. {{Edustajamatrikkeli|nro=910215|viitattu=5.12.2007}}

KarttaviiteMuokkaa

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
Tekijä valinnainen kartografin nimi (jos mainittu kartassa) muodossa sukunimi, etunimi
Nimeke pakollinen kartan nimi Peruskartta; Autoilijan tiekartta
Mittakaava valinnainen kartan mittakaava 1:20 000
Lehti valinnainen karttalehden numero ja nimi 2043 08 Kerava
Selite valinnainen mahdollinen tarkentava tieto
Julkaisupaikka valinnainen kartan julkaisupaikka Helsinki
Julkaisija valinnainen kartan julkaisija Maanmittaushallitus
Ajankohta valinnainen kartan julkaisuajankohta (päivämäärä tai vuosi). Päivämäärää tai vuotta ei linkitetä. 2007, heinäkuu 2007 tai 15.7.2007
www valinnainen kartan www-osoite
www-teksti valinnainen teksti verkkoversion linkkiin (oletuksena "Kartan verkkoversio"). Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Tiedostomuoto valinnainen verkkoversion tiedostomuoto, jos muu kuin HTML. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty. PDF
Viitattu tai Luettu valinnainen viittauspäivä verkkoversioon. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Tunniste valinnainen kartan ISBN-numero tai muu tunniste
Kieli valinnainen kartan kieli, jos muu kuin suomi, kielisymbolimallineilla {{en}}
  • Vaikka suurin osa parametreista onkin valinnaisia, on viittauksessa aina annettava niin paljon tietoja, että kyseinen kartta ja karttalehti voidaan niiden perusteella vaikeuksitta yksilöidä.
  • Päivämäärät merkitään muodossa p.k.vvvv, esimerkiksi 31.1.2007. Päivämääriä ei linkitetä.
  • Kielen merkitsemiseen käytetään ensisijaisesti kielisymbolimallineita muodossa {{koodi}}, jossa koodi on kyseisen kielen ISO 639 -kielikoodi, esimerkiksi {{sv}} tuottaa (ruotsiksi).

KirjaviiteMuokkaa

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
Tekijä valinnainen Teoksen kirjoittaja(t) muodossa sukunimi, etunimi. Jos teoksella on kaksi tai kolme kirjoittajaa, erotetaan ne toisistaan &-merkillä. Jos kirjoittajia on enemmän kuin kolme, merkitään ensimmäinen tai tärkein sekä ”et al.” (ja muut). Nurmi, Suvielise;
Silberschatz, Abraham & Galvin, Peter Baer & Gagne, Greg
Nimeke pakollinen Teoksen nimi
Kappale valinnainen
Julkaisupaikka valinnainen Teoksen julkaisupaikka Helsinki; New York, NY
Julkaisija pakollinen Teoksen kustantaja tai muu julkaisija. Tähän ei merkitä teoksen painanutta kirjapainoa, ellei se ole myös teoksen kustantaja tai julkaisija. Werner Söderström Osakeyhtiö
Vuosi pakollinen Teoksen julkaisuvuosi. Joissain tilanteissa voidaan merkitä myös tarkemmin, esimerkiksi kuukauden tai päivän tarkkuudella. Vuotta ei linkitetä. 2007; heinäkuu 2007; 15.7.2007
Selite valinnainen Mahdollinen tarkentava selite, esimerkiksi tieto suomentajasta tai painoksesta
Sivu valinnainen Sivu tai sivut, joihin viitataan
Tunniste valinnainen Teoksen ISBN-numero tai muu tunniste
Kieli valinnainen Teoksen julkaisukieli, jos muu kuin suomi, kielisymbolimallineena {{en}}
www valinnainen Teoksen verkkoversion URL
www-teksti valinnainen Teksti verkkoversion linkkiin (oletuksena ”Teoksen verkkoversio”). Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Tiedostomuoto valinnainen Verkkoversion tiedostomuoto, jos muu kuin HTML. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty. PDF
Viitattu tai Luettu valinnainen Viittauspäivä verkkoversioon. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
  • Päivämäärät merkitään muodossa p.k.vvvv, esimerkiksi 31.1.2007. Päivämääriä ei linkitetä.
  • Kielen merkitsemiseen käytetään ensisijaisesti kielisymbolimallineita muodossa {{koodi}}, jossa koodi on kyseisen kielen ISO 639 -kielikoodi, esimerkiksi {{sv}} tuottaa (ruotsiksi).

LehtiviiteMuokkaa

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
Tekijä valinnainen artikkelin kirjoittaja muodossa sukunimi, etunimi Nurmi, Suvielise
Ajankohta pakollinen lehden julkaisuajankohta (päivämäärä tai vuosi). Yhteensopivuuden vuoksi voidaan parametrin nimenä käyttää myös sanaa "Vuosi" 2007, heinäkuu 2007 tai 15.7.2007
Otsikko pakollinen artikkelin otsikko
Selite valinnainen mahdollinen tarkentava tieto
Julkaisu pakollinen lehden nimi
Vuosikerta valinnainen lehden vuosikerran ("volumen") järjestysnumero (lähinnä tietellisissä julkaisuissa)
Numero valinnainen Lehden numero (vuosikerran sisällä). Tähän ei merkitä vuotta.
Julkaisupaikka valinnainen lehden julkaisupaikka Helsinki; New York, NY
Julkaisija valinnainen lehden julkaisija Sanoma Osakeyhtiö
Sivut valinnainen artikkelin sivunumerot
www valinnainen artikkelin www-osoite
www-teksti valinnainen teksti verkkoversion linkkiin (oletuksena "Artikkelin verkkoversio"). Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Tiedostomuoto valinnainen verkkoversion tiedostomuoto, jos muu kuin HTML. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty. PDF
Viitattu tai Luettu valinnainen viittauspäivä verkkoversioon. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Tunniste valinnainen lehden ISSN-numero tai muu tunniste
Kieli valinnainen artikkelin kieli, jos muu kuin suomi, kielisymbolimallineilla {{en}}
Lopetusmerkki valinnainen Käytetään vain, kun otsikko loppuu johonkin muuhun merkkiin kuin pisteeseen, esimerkiksi kysymysmerkkiin. Tällöin otsikko annetaan lopetusmerkkeineen otsikko-parametrille, ja mallineen tulostama piste poistetaan antamalla tämän parametrin arvoksi pois. pois
  • Vaikka suurin osa parametreista onkin valinnaisia, on viittauksessa aina annettava niin paljon tietoja, että kyseinen lehti, numero ja artikkeli voidaan niiden perusteella vaikeuksitta yksilöidä. Toisaalta kaikkia edellä mainittuja tietoja ei useinkaan ole järkevää antaa.
  • Päivämäärät merkitään muodossa p.k.vvvv, esimerkiksi 31.1.2007. Päivämääriä ei linkitetä.
  • Kielen merkitsemiseen käytetään ensisijaisesti kielisymbolimallineita muodossa {{koodi}}, jossa koodi on kyseisen kielen ISO 639 -kielikoodi, esimerkiksi {{sv}} tuottaa (ruotsiksi).

StandardiMuokkaa

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
Numero pakollinen standardin numero SFS 3855; ISO 8601
Nimeke pakollinen standardin nimi
Julkaisupaikka valinnainen standardin julkaisupaikka Helsinki; Geneva
Julkaisija valinnainen standardin julkaisija Suomen Standardisoimisliitto; International Organization for Standardization
Ajankohta valinnainen standardin julkaisuajankohta (päivämäärä tai vuosi) 2007; heinäkuu 2007; 15.7.2007
Selite valinnainen mahdollinen tarkentava tieto
Sivut valinnainen sivut, joihin viitataan
www valinnainen standardin www-osoite
www-teksti valinnainen teksti verkkoversion linkkiin (oletuksena "Standardin verkkoversio"). Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Tiedostomuoto valinnainen verkkoversion tiedostomuoto, jos muu kuin HTML. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty. PDF
Viitattu tai Luettu valinnainen viittauspäivä verkkoversioon. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Kieli valinnainen standardin kieli, jos muu kuin suomi, kielisymbolimallineilla {{en}}; {{de}}; {{sv}}


VerkkoviiteMuokkaa

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
Osoite pakollinen sivun URL http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf
Nimeke pakollinen sivun otsikko
Tiedostomuoto valinnainen sivun tiedostomuoto, jos muu kuin selaimella luettava
Selite valinnainen tarkentaa laajan web-sivun kohtaa josta tarvittava tieto löytyy
Julkaisu tai Sivusto valinnainen jos sivu on osa laajempaa julkaisua tai sivustoa (esimerkiksi uutispalvelut), voidaan sivuston nimi merkitä tähän YLE Uutiset; Kaleva.plus; Helsingin Sanomat
Julkaisupaikka valinnainen sivun tai sivuston julkaisupaikka (jos mainittu) Helsinki; London
Julkaisija valinnainen sivun tai sivuston julkaisija Yleisradio Oy; Sanoma Media Finland Oy
Viitattu tai Luettu valinnainen päivämäärä, jolloin sivu on tarkistettu 31.1.2007
Tekijä valinnainen sivun sisällön tekijä muodossa sukunimi, etunimi
Ajankohta valinnainen sivun viimeisin päivitys 2007; tammikuu 2007; 31.1.2007; 31.1.2007 kello 12:34
Kieli valinnainen sivun kieli kielisymbolimallineella, jos muu kuin suomi {{en}}
  • Päivämäärät merkitään muodossa p.k.vvvv, esimerkiksi 31.1.2007. Päivämääriä ei linkitetä.
  • Kielen merkitsemiseen käytetään ensisijaisesti kielisymbolimallineita muodossa {{koodi}}, jossa koodi on kyseisen kielen ISO 639 -kielikoodi, esimerkiksi {{sv}} tuottaa (ruotsiksi).

MinisterikortistoMuokkaa

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
nro pakollinen Numeroksi kirjoitetaan se luku, joka on kortiston ministerikohtaisen linkin lopussa. Esimerkiksi August Raatikaisen numero on 439, joten nro-kentän arvoksi tulee Raatikaisen kohdalla 439.
ministeri valinnainen Valinnainen teksti nimen kohdalle. Tavallisesti nimen kohdalle tulee artikkelin nimi. Tätä käytetään, jos malline lisätään muuhun artikkeliin kuin edustajan omaan tai jos artikkelissa on tarkenne. Esimerkiksi August Raatikainen on August Raatikainen (Maalaisliitto), joten pitää kirjoittaa näin:

{{Ministerikortisto|nro=313|ministeri=August Raatikainen}}

ajankohta valinnainen Kortiston tietosivun viimeisin päivityspäivä silloin, kun lähdettä käytettiin. (Tietosivu päivyttyy kerran päivässä). {{Ministerikortisto|nro=313|ajankohta=5.12.2007}}
viitattu valinnainen Päivämäärä, jolloin lähteeseen viitattiin. {{Ministerikortisto|nro=313|viitattu=5.12.2007}}

ElokuvaMuokkaa

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Oletusarvo Esimerkkejä
Ohjaaja valinnainen Elokuvan ohjaajan nimi muodossa "sukunimi, etunimi" Pölönen, Markku
Nimi pakollinen Elokuvan nimi. Jos elokuvalla on vakiintunut suomenkielinen nimi, merkitään se. Helmiä ja sikoja; Pelastakaa sotamies Ryan
Alkuperäisnimi valinnainen Elokuvan nimi alkuperäiskielellä, jos eri kuin Nimi-parametrina annettu nimi Saving Private Ryan
Maa valinnainen Elokuvan tuotantomaa(t) Suomi; Yhdysvallat
Vuosi pakollinen Elokuvan valmistumisvuosi 2007
Kieli valinnainen Elokuvan kieli, jos muu kuin suomi. Parametrin merkitsemisessä suositellaan käytettäväksi kielisymbolimallineita {{en}}; {{sv}}

ÄänilevyMuokkaa

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Oletusarvo Esimerkkejä
kappale
albumi
esittäjä
vuosi