Wikipedia:Wikipedian sisältö yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän (YKL) mukaisesti

Wikipedian luokat yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän (YKL) mukaisesti. Tämä on tarkoitettu yhdeksi Wikipedian pelkistetyksi sisällysluetteloksi. Katso myös Wikipedia:Selaa luokittain ja Wikipedia:Luettelo keskeisistä tietosanakirja-artikkeleista.

0 Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka. JoukkotiedotusMuokkaa

00 Kirja-ala

00.1 Kirjoitus

00.109 Kirjoituksen historia. Paleografia. Epigrafia

00.2 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät

00.4 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus

00.5 Kirjansidonta

00.6 Kustannustoimi. Kirjakauppa

00.8 Kirjojen keräily. Bibliofilia

01 Bibliografia

02 Kirjastotoimi. Kirjastotiede. Informatiikka

03 Yleiset tietoteokset

04 Yleiset kokoomajulkaisut

05 Yleiset kausijulkaisut

05.1 Aikakauslehdet

05.2 Sarjajulkaisut

05.3 Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat

05.4 Sanomalehdet

06 Yleinen kulttuuripolitiikka

06.1 Yhdistykset. Säätiöt. Seurat. Kerhot

06.2 Museot

06.3 Näyttelyt

06.4 Arkistot

06.5 Kokoukset

06.6 Apurahat

06.8 Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta

07 Joukkotiedotus

07.01 Kommunikaatioteoria

07.1 Lehdistöoppi

07.2 Radio- ja televisiotoiminta

07.21 Radiotoiminta

07.22 Televisiotoiminta

1 Filosofia. Psykologia. RajatietoMuokkaa

10 Yleisteokset

11 Filosofia

11.1 Vanhan ajan filosofia

11.2 Keskiajan filosofia

11.3 Renessanssin ja uuden ajan filosofia

11.4 Uusimman ajan filosofia

11.5 Nykyajan filosofia

11.9 Itämainen filosofia

12 Logiikka

14 Psykologia

14.01 Psykologian teoria, filosofia ja tutkimusmenetelmät

14.1 Psyyken rakenne ja toiminnot

14.11 Havaintopsykologia

14.12 Oppimisen psykologia

14.13 Ajattelun, älykkyyden, luovuuden ja lahjakkuuden psykologia

14.14 Kieli-, kommunikaatio- ja ilmaisupsykologia

14.141 Käsialantutkimus. Grafologia

14.16 Tunne- ja tahtotoiminnot

14.4 Persoonallisuuden psykologia

14.45 Syvyyspsykologia. Tiedostamaton sielunelämä

14.451 Uni

14.459 Hypnoosi

14.6 Kehityspsykologia

14.61 Lapsuuden ja nuoruuden psykologia

14.62 Aikuisiän ja vanhuuden psykologia

14.8 Ihmissuhteiden psykologia

15 Rajatieto

15.1 Parapsykologia

15.7 Ufot

15.9 Okkultismi. Spiritismi. Henkimaailma

15.91 Astrologia

15.92 Unikirjat

15.93 Ennustaminen

16 Tietoteoria. Tiedeoppi

16.1 Tietoteoria

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia

16.8 Tiedepolitiikka

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka

17.1 Etiikka. Moraalifilosofia

17.3 Elämänfilosofia. Elämäntaito

17.5 Yleinen estetiikka

2 UskontoMuokkaa

20 Yleinen uskontotiede

20.2 Kristinusko. Teologia

21 Uskonnonfilosofia

21.5 Teosofia

21.51 Antroposofia

22 Raamattu

23 Dogmatiikka. Kristillinen etiikka

24 Kristillinen hartauskirjallisuus

25 Käytännöllinen teologia

26 Kristillinen lähetystyö

28 Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria

28.1 Katolinen kirkko

28.2 Ortodoksinen kirkko

28.4 Itämaiset kirkot

28.7 Protestanttiset kirkot ja yhteisöt

28.71 Suomen evankelis-luterilainen kirkko

28.7109 Suomen kirkkohistoria

28.714 Suomen herätysliikkeet

28.8 Muut kristillisperäiset yhteisöt

29 Ei-kristilliset yhteisöt ja mytologiat

29.2 Suomalais-ugrilaisten kansojen muinaisuskonnot ja mytologiat

29.3 Antiikin uskonnot ja mytologiat

29.4 Muinaisgermaaniset, muinaisbalttilaiset, muinais- pohjoismaiset, muinaisslaavilaiset ja muinaiskelttiläiset uskonnot ja mytologiat

29.5 Itämaiset uskonnot ja mytologiat

29.51 Itä-Aasian uskonnot ja mytologiat

29.52 Intian uskonnot ja mytologiat

29.53 Buddhalaisuus ja sen mytologia

29.6 Juutalaisten uskonto ja sen mytologia

29.7 Islam ja sen mytologia

29.9 Alkuperäiskansojen uskonnot ja mytologiat

3 YhteiskuntaMuokkaa

30 Yleinen yhteiskuntatiede

30.1 Sosiologia

30.11 Sosiaaliset järjestelmät

30.111 Yhteiskunnallinen futurologia

30.112 Organisaatiososiologia

30.114 Alueellinen sosiologia

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia

30.13 Sosiaalipsykologia

30.15 Perhesosiologia

30.16 Kriminologia. Kriminaalisosiologia

30.7 Kansalais- ja järjestötoiminta. Kokoustekniikka

30.8 Käytös- ja tapatieto

30.81 Juhlien järjestäminen

31 Tilastotiede

32 Valtio-oppi. Politiikka

33 Oikeustiede

34 Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka

35 Hallinto

55.1 Valtionhallinto

35.11 Keskushallinto

35.12 Lääninhallinto

35.4 Kunnallishallinto. Paikallishallinto

35.48 Kuntien yhteistoiminta

35.6 Palo- ja pelastustoimi

35.7 Poliisitoimi. Yleinen turvallisuus

36 Taloustiede. Kansantaloustiede

37 Sosiaalipolitiikka

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede

38.1 Perhe- ja kotikasvatus

38.2 Opetusoppi

38.3 Opiskelutekniikka

38.4 Yliopistot. Korkeakoulut

38.41 Yksittäiset yliopistot

38.48 Yksittäiset korkeakoulut

38.5 Koululaitos

38.52 Peruskoulut

38.54 Keskiasteen koulutus. Toisen asteen koulutus

38.541 Lukiot

38.542 Ammatillinen koulutus

38.55 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut

38.551 Luku-, kirjoitus- ja puhehäiriöiset

38.552 Kuulovammaiset

38.553 Näkövammaiset

38.554 Liikuntavammaiset

38.555 Kehitysvammaiset

38.58 Erikois- ja kokeilukoulut

38.59 Erityislahjakkaiden opetus

38.6 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö

38.61 Kansanopistot. Kansankorkeakoulut

38.62 Kansalaisopistot. Työväenopistot

38.63 Kansansivistysjärjestöt

38.64 Itseopiskelu. Opintokerhotoiminta

38.7 Nuorisotyö

38.71 Partioliike

38.8 Ammatinvalinta

39 Maanpuolustus

39.1 Aseistus. Asevarustelu. Asekauppa

39.2 Huolto

39.4 Maavoimat. Maasodankäynti

39.5 Merivoimat. Merisodankäynti

39.6 Ilmavoimat. Ilmasodankäynti

39.7 Sotilaskoulutus

4 Maantiede. Matkat. KansatiedeMuokkaa

40 Maantiede

41 Eurooppa

42 Suomi

43 Pohjoismaat

44 Keski-Eurooppa

45 Britteinsaaret

46 Itä-Eurooppa

47 Itä-Eurooppa

48 Muut maanosat

49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia

49.1 Euroopan kansojen kansatiede

49.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede

49.22 Rakennukset

49.24 Tekstiilit. Kansanpuvut. Korut

49.25 Elinkeinot. Työ. Työkalut

49.26 Kansantavat

49.262 Juhlaperinne. Ruoka- ja juomaperinne

49.5 Muiden kansojen kansatiede

49.51 Aasian kansojen kansatiede

49.52 Afrikan kansojen kansatiede

49.53 Amerikan kansojen kansatiede

49.55 Australian, Oseanian ja napamaiden kansojen kansatiede

5 LuonnontieteetMuokkaa

50 Luonnontieteet

50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu

50.11 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet

50.12 Ilmansuojelu

50.13 Vesiensuojelu

50.14 Maaperänsuojelu

50.19 Eläinsuojelu

51 Matematiikka

51.1 Lukuteoria. Algebra. Aritmetiikka

51.2 Geometria

51.3 Analyysi

51.4 Todennäköisyyslaskenta

51.5 Erityiset laskentamenetelmät

51.8 Matematiikka harrasteena ja ajanvietteenä

52 Tähtitiede. Geodesia

52.1 Teoreettinen tähtitiede. Taivaanmekaniikka

52.2 Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät

52.21 Aurinkokunta

52.3 Tähtitieteelliset kojeet

52.4 Avaruustutkimus. Avaruuslennot

52.6 Geodesia. Maanmittaus. Kartoitus

52.8 Ajanlasku

53 Fysiikka

53.1 Yleinen ja teoreettinen fysiikka

53.11 Suhteellisuusteoria

53.12 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka

53.13 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka

53.3 Mekaniikka

53.4 Äänioppi. Mekaaniset värähtelyt

53.5 Lämpöoppi

53.6 Valo-oppi. Säteilyoppi

53.66 Värioppi

53.7 Sähköoppi. Magnetismi

53.8 Fysiikka harrasteena ja ajanvietteenä

54 Kemia

55 Fyysinen maantiede. Geologia

55.2 Geologia. Geomorfologia

55.3 Mineralogia. Petrologia. Kristallografia

55.4 Paleontologia

55.5 Meteorologia. Klimatologia

55.6 Hydrologia

56 Biologia

56.1 Sytologia. Solubiologia

56.2 Biokemia. Biofysiikka. Molekyylibiologia

56.3 Yleinen mikrobiologia

56.4 Perinnöllisyystiede

56.41 Kehitysoppi. Evoluutio

56.411 Biologinen antropologia

56.8 Luonto-oppaat

56.9 Ekologia. Eliömaantiede

57 Kasvitiede

57.1 Putkilokasvit

57.11 Puut. Pensaat

57.3 Levät. Jäkälät. Sienet. Sammalet

57.8 Kasvianatomia. Kasvifysiologia. Kasvimorfologia

57.9 Kasviekologia. Kasvimaantiede

58 Eläintiede

58.1 Selkärankaiset

58.11 Nisäkkäät

58.12 Linnut

58.13 Matelijat. Sammakkoeläimet

58.14 Kalat

58.2 Selkärangattomat

58.21 Hyönteiset

58.8 Eläinanatomia. Eläinfysiologia. Eläinmorfologia

58.9 Eläinten elintavat

59 Lääketiede. Terveydenhoito

59.1 Lääketieteellinen biologia

59.11 Ihmisen anatomia

59.12 Ihmisen fysiologia

59.13 Lääketieteellinen mikrobiologia. Immunologia

59.2 Yleinen terveydenhoito

59.21 Hoitotiede. Hoitotyö. Hoitohenkilökunta

59.22 Hoitolaitokset

59.221 Sairaalatekniikka

59.23 Tapaturmantorjunta. Ensiapu

59.24 Sosiaalilääketiede

59.241 Työterveyshuolto. Opiskelijaterveydenhuolto Kouluterveydenhoitajan työ

59.27 Oikeuslääketiede

59.28 Urheilulääketiede

59.3 Henkilökohtainen terveydenhoito

59.31 Kauneudenhoito

59.32 Kylvyt. Sauna

59.33 Rentoutus. Uni. Unettomuus

59.34 Ravinto-oppi. Ruokavaliot

59.35 Seksologia

59.4 Hoitomenetelmät

59.41 Fysioterapia. Fysiologiset hoitomuodot

59.411 Akupunktio. Akupainanta. Vyöhyketerapia

59.42 Sairaiden ja vammaisten apuvälineet

59.43 Lääkehoito. Lääkeaineoppi

59.48 Kirurgia. Leikkaushoito

59.49 Saattohoito

59.5 Elimet. Taudit

59.51 Tartuntataudit

59.511 Sukupuolitaudit

59.52 Liikuntaelimet. Liikuntaelinten taudit

59.53 Sisäelimet. Sisätaudit

59.532 Hengityselimet. Hengityselinten taudit

59.533 Sisäeritysrauhaset. Aineenvaihduntataudit

59.534 Veri. Veritaudit. Verenkiertoelimet. Verenkiertoelinten taudit

59.535 Ruuansulatuselimet. Ruuansulatuselinten taudit

59.536 Virtsaelimet. Virtsaelinten taudit

59.54 Syöpätaudit

59.55 Hermosto. Neurologia

59.56 Psykiatria

59.561 Psyykkiset sairaudet

59.562 Psykoterapia. Mielenterveystyö

59.5622 Psykoanalyysi

59.5623 Perhe-, ryhmä- ja ympäristöterapiat

59.5624 Luovuus- ja toimintaterapiat

59.563 Mielenterveys. Tunne-elämän häiriöt

59.565 Itsemurhat ja niiden ehkäisy

59.567 Päihteiden ja piristeiden käyttö

59.5671 Tupakointi

59.5672 Alkoholismi

59.5673 Narkomania

59.57 Gynekologia

59.571 Raskaus. Sikiönkehitys. Synnytys

59.58 Allergiset taudit. Iho. Ihotaudit

59.59 Aistinelimet. Silmätaudit. Kurkku-, nenä- ja korvataudit

59.6 Lasten terveydenhoito. Lastentaudit

59.8 Vanhusten terveydenhoito. Vanhusten taudit

59.9 Hammaslääketiede

6 Tekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous. Kotitalous. Liiketalous. LiikenneMuokkaa

60 Sovelletut tieteet

61 Atk. Automaatio. Säätö- ja systeemitekniikka

61.2 Systeemityö

61.3 Ohjelmointi

61.39 Ohjelmointikielet

61.4 Tietokoneet

61.42 Mikrotietokonemerkit ja -mallit

61.44 Oheislaitteet. Tietovälineet

61.6 Säätö- ja systeemitekniikka. Teollinen automaatio

62 Metalliteollisuus. Konetekniikka. Liikennevälineet. Sähkötekniikka

63 Kaivannaisteollisuus. Kemianteollisuus

64 Puunjalostusteollisuus. Tekstiiliteollisuus. Nahkateollisuus. Hienomekaaninen teollisuus

65 Käsityö. Kotiteollisuus

65.1 Puutyö

65.11 Huonekalujen rakentaminen

65.2 Metallityö

65.3 Nahkatyö

65.4 Tekstiilityö

65.41 Kudonta

65.411 Matonkudonta

65.42 Ompelu

65.421 Koruompelu. Kirjonta

65.424 Lasten vaatteiden ompelu ja neulonta

65.43 Neulonta

65.433 Virkkaus. Nypläys

65.434 Solmeilu. Makramee. Fransut

65.44 Kankaanpainanta

65.45 Kehrääminen. Karstaus. Värjäys

65.5 Paperi- ja pahvityöt

65.6 Muovailu. Keramiikkatyöt

65.7 Lasimaalaus. Posliininmaalaus

65.8 Leikkikalut

66 Rakennustekniikka

67 Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus

67.1 Maatalouspolitiikka

67.3 Maanviljelys. Puutarhanhoito. Hyötykasvit

67.31 Vihannes- ja juureskasvit

67.32 Hedelmä- ja marjakasvit

67.33 Koristekasvit

67.331 Huonekasvit. Kukka-asetelmat

67.34 Vilja- ja heinäkasvit

67.35 Yrtti- ja maustekasvit

67.36 Muut hyötykasvit

67.38 Viljelymenetelmät

67.39 Kasvinsuojelu

67.4 Kotieläintalous. Kotieläinten hoito

67.41 Hevosten hoito

67.42 Nautojen, lampaiden ja vuohien hoito

67.43 Sikojen hoito

67.44 Siipikarjan hoito

67.45 Lemmikkieläinten hoito

67.451 Koirat

67.452 Kissat

67.453 Häkkilinnut

67.454 Akvaariot

67.455 Pikkunisäkkäät

67.456 Matelijat

67.46 Poronhoito

67.47 Mehiläisten hoito

67.48 Turkistarhaus

67.49 Eläinlääketiede

67.5 Metsätalous

67.51 Metsänhoito

67.52 Puunkorjuu. Puukauppa. Metsänarviointi

67.58 Metsien monikäyttö

67.581 Marjastus

67.582 Sienestys

67.6 Metsästys. Kalastus

67.61 Metsästys

67.62 Kalastus

67.7 Elintarviketeollisuus

67.73 Nautintoaineteollisuus

67.8 Biotekniikka

68 Kotitalous. Laitostalous

69 Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne

69.1 Liiketalouden hallinto

69.11 Johtamisen tekniikka ja menetelmät

69.12 Tuotannon organisointi ja suunnittelu

69.13 Henkilöstöpolitiikka

69.15 Työntutkimukset. Työanalyysi. Työn suunnittelu

69.16 Toimistotyö. Toimistotekniikka

69.162 Konekirjoitus. Tekstinkäsittely. Pikakirjoitus

69.163 Kauppakirjeenvaihto

69.2 Liiketaloudellinen laskentatoimi

69.21 Liiketaloudellinen kirjanpito ja tilintarkastus

69.3 Markkinointi. Kauppa

69.32 Tavaraoppi

69.33 Materiaalitoiminnot

69.34 Asiakaspalvelu. Myyntityö

69.35 Mainonta

69.6 Liikenne

69.62 Maaliikenne

69.63 Vesiliikenne

69.64 Ilmaliikenne

69.7 Tietoliikenne

69.71 Postimerkkeily

7 Taiteet. LiikuntaMuokkaa

70 Taide. Taidehistoria

71 Uudet taidemuodot

71.3 Tilataide. Ympäristötaide

71.7 Performance-taide

72 Arkkitehtuuri

72.2 Rakennukset ja rakennustyypit

72.22 Asuinrakennukset

72.24 Kirkot ja muut uskonnolliset rakennukset

72.26 Linnat. Linnoitukset. Palatsit. Kartanot

72.29 Kulttuurirakennukset

72.9 Arkkitehtuurin historia

73 Kuvanveistotaide

74 Maalaustaide. Piirustustaide

75 Grafiikka. Valokuvaus

75.1 Grafiikka

75.11 Grafiikan materiaalit ja tekniikka

75.12 Kirjankuvitustaide

75.13 Käyttögrafiikka

75.19 Grafiikan historia

75.7 Valokuvaus. Valokuvataide

75.71 Aiheet valokuvataiteessa

75.72 Valokuvauksen tekniikka. Valokuvausoppaat

75.79 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia

76 Taideteollisuus. Taidekäsityö

76.1 Sisustusarkkitehtuuri. Huonekalutaide

76.2 Tekstiilitaide

76.3 Lasitaide. Keramiikkataide

76.4 Taidetaonta. Korutaide

76.5 Koristetaide. Ornamentiikka

76.7 Paperitaide

76.9 Taideteollisuuden ja taidekäsityön historia

76.92 Suomi

77 Näyttämötaide. Elokuva

77.1 Teatteritaide

77.11 Teatterityö

77.111 Teatteritekniikka

77.12 Harrastajateatteri

77.14 Lastenteatteri

77.15 Teatterimuodot

77.153 Nukketeatteri

77.155 Pantomiimi

77.156 Radio- ja tv-teatteri

77.157 Musiikkiteatteri

77.19 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia

77.2 Ilmaisutaito. Puhetaito. Lausuntataide

77.3 Tanssi

77.32 Tanssitaide

77.37 Seuratanssit. Tanssiurheilu

77.38 Kansantanssit. Kansantanhut

77.4 Elokuva. Elokuva

77.41 Elokuvatekniikka

77.411 Video- ja kaitafilmauksen tekniikka

77.43 Elokuvan lajit

77.433 Animaatioelokuva

77.49 Elokuvan ja elokuvataiteen historia

78 Musiikki

78.1 Musiikin tutkimus

78.2 Musiikin teoria

78.21 Rytmioppi

78.22 Säveloppi

78.23 Sointuoppi

78.24 Sävellysoppi

78.25 Muoto-oppi

78.26 Soitinnusoppi

78.27 Notaatio

78.28 Säveltapailu

78.29 Musiikin tulkinta

78.3 Laulumusiikki. Näyttämömusiikki. Liturginen musiikki

78.4 Etnomusiikki. Kansanmusiikki

78.5 Yhtye- ja orkesterimusiikki

78.51 Yhtyeet (2-9 soittajaa)

78.52 Kamariorkesterit (yli 9, yleensä alle 25 soittajaa)

78.53 Puhallinorkesterit (yli 25 soittajaa)

78.54 Orkesterit (yleensä enemmän kuin 25 soittajaa)

78.541 Sinfoniat

78.55 Konsertot

78.6 Kosketinsoitinmusiikki. Näppäilysoitinmusiikki

78.7 Jousisoitinmusiikki

78.8 Puhallinsoitinmusiikki. Lyömäsoitinmusiikki. Muilla soittimilla esitetty musiikki. Elektroakustinen musiikki. Musiikkikulttuurien sulautumat. Populaarimusiikki

78.89 Musiikkikulttuurien sulautumat. Populaarimusiikki

78.891 Popmusiikki

78.8911 Rock

78.89111 Rock and roll. Rockabilly

78.89112 Hard rock. Heavy rock

78.8912 Folkmusiikki. Hootenanny. Folk rock

78.8913 Country

78.8914 Soul. Funk. Hip hop. Rap

78.8915 Reggae. Ska

78.8916 Dance. Tekno

78.8917 Etninen popmusiikki

78.892 Blues. Jazz

78.9 Musiikin historia

78.99 Henkilöhistoria

78.991 Länsimaisen taidemusiikin edustajat

78.992 Etnomusiikin edustajat

78.993 Populaarimusiikin edustajat

79 Liikunta. Urheilu. Leikit. Huvit

79.1 Liikunta. Urheilu

79.11 Yleisurheilu

79.12 Talviurheilu

79.13 Uinti. Sukellus. Lainelautailu

79.14 Soutu. Melonta. Purjehdus

79.15 Hevosurheilu. Ratsastus

79.16 Miekkailu

79.17 Ammunta

79.18 Voimailu

79.181 Itämaisperäiset lajit

79.182 Paini

79.183 Nyrkkeily

79.184 Painonnosto

79.19 Pyöräily

79.2 Voimistelu

79.3 Palloilu

79.31 Jalkapallo

79.32 Pesäpallo

79.33 Koripallo. Käsipallo. Lentopallo

79.34 Golf

79.35 Tennis

79.36 Keilailu

79.37 Jääkiekko. Jääpallo

79.4 Retkeily. Ulkoilu

79.42 Suunnistus

79.43 Vuorikiipeily

79.5 Lentourheilu. Moottoriurheilu

79.51 Lentourheilu

79.52 Autourheilu

79.53 Moottoripyöräurheilu

79.55 Moottoriveneurheilu

79.6 Kuntoliikunta. Kuntourheilu

79.7 Muut urheilu- ja liikuntamuodot

79.8 Pelit. Leikit. Keräily

79.81 Pelit

79.811 Shakki

79.812 Korttipelit

79.813 Seurapelit. Seikkailupelit. Roolipelit.

79.84 Leikit

79.841 Tietokilpailut

79.85 Taikatemput

79.86 Keräily

79.9 Julkiset huvit

79.91 Sirkus

79.92 Arpajaiset. Veikkaus. Uhkapeli

8 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. KielitiedeMuokkaa

80 Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset

81 Kansanrunous

81.2 Kansansadut. Kansantarinat

81.3 Sananlaskut. Arvoitukset. Vertaukset

81.4 Kansaneepokset

82 Runot

83 Näytelmät

84 Kertomakirjallisuus

85 Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat

85.1 Sadut

85.2 Kuvakirjat

85.3 Sarjakuvat

86 Kirjallisuustiede

86.01 Kirjallisuuden estetiikka. Runousoppi

86.03 Kirjallisuustieteen hakuteokset. Kirjailijamatrikkelit

86.07 Kirjailijan työ

86.1 Yleinen kirjallisuudenhistoria

86.11 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus

86.12 Kaunokirjallisuuden aihepiirien historia ja tutkimus

86.13 Sarjakuvien historia ja tutkimus

86.14 Kansanrunouden historia ja tutkimus

86.18 Tietokirjallisuuden historia ja tutkimus

86.19 Euroopan kirjallisuuden historia ja tutkimus

86.192 Vanhan ja keskiajan kirjallisuus

86.193 Uuden ajan kirjallisuus

86.1934 Nykyajan kirjallisuus

87 Kielitiede

87.01 Kielifilosofia

87.038 Sanakirjat

87.3 Kielioppi. Muoto-oppi. Sanaoppi

87.4 Äänneoppi

87.5 Kielenkääntäminen. Tulkkaus

87.9 Etymologia. Onomastiikka

88 Suomalais-ugrilaiset kielet

88.2 Suomen kieli

88.23 Suomen kielen kielioppi, muoto-oppi ja sanaoppi

88.24 Suomen kielen äänneoppi

88.25 Suomen kielen murteet

88.29 Suomen kielen etymologia ja onomastiikka

88.3 Viron kieli

88.4 Muut itämerensuomalaiset kielet

88.5 Muut suomalais-ugrilaiset kielet

88.51 Unkarin kieli

88.52 Saamen kieli

89 Indoeurooppalaiset kielet

89.9 Muut kielet

89.91 Uralilaiset ja altailaiset kielet

89.92 Seemiläiset kielet

89.93 Haamilaiset kielet. Somalin kieli

89.94 Tiibetiläis-burmalaiset kielet

89.95 Japanin ja korean kieli

89.96 Afrikan kielet

89.98 Eskimo- ja intiaanikielet

89.99 Muut ei-indoeurooppalaiset kielet

89.991 Keinotekoiset kielet

89.999 Viittomakieli

9 HistoriaMuokkaa

90 Historiantutkimus. Yleinen kulttuurihistoria. Yleinen sotahistoria. Yleinen arkeologia

90.02 Historialliset maailmankartat ja -kartastot

90.1 Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia

90.2 Yleinen kulttuurihistoria

90.21 Muoti ja muodin historia

90.22 Erotiikan historia

90.3 Yleinen sotahistoria

90.34 Ensimmäinen maailmansota 1914-1918

90.35 Toinen maailmansota 1939-1945

90.4 Yleinen arkeologia

90.5 Historian aputieteet

90.51 Yleinen kronologia ja kronografia

90.52 Rahatiede. Mitalitiede

90.53 Vaakunatiede. Sinettitiede

90.54 Kunniamerkit. Arvonimet

91 Maailmanhistoria. Euroopan historia

91.1 Vanha aika

91.11 Egypti

91.17 Antiikki

91.172 Kreikka

91.173 Rooma

91.6 Keskiaika

91.7 Uusi aika

91.8 Uusin aika

91.81 Nykyaika

92 Suomen historia

93 Pohjoismaiden historia

94 Keski-Euroopan historia

94.1 Saksa

94.11 Vanha ja keskiaika

94.12 Uusi aika

94.13 Nykyaika

94.3 Tšekki. Slovakia

94.31 Tšekki

94.32 Slovakia

94.4 Itävalta

94.5 Unkari

94.6 Sveitsi

94.7 Liechtenstein

94.8 Benelux-maat

94.81 Belgia

94.82 Alankomaat. Hollanti

94.83 Luxemburg

95 Britteinsaarten historia

96 Etelä-Euroopan historia

97 Itä-Euroopan historia

98 Muiden maiden historia

99 Henkilö- ja sukuhistoria

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat

99.11 Filosofit. Psykologit

99.12 Uskontojen ja kirkkokuntien edustajat

99.13 Yhteiskuntaelämän, kasvatuksen ja maanpuolustuksen edustajat

99.139 Sotamuistelmat

99.14 Maantieteilijät. Tutkimusmatkailijat. Kansatieteilijät

99.15 Luonnontieteilijät. Lääketieteen edustajat

99.16 Tekniikan, tuotantoelämän, kaupan ja talouselämän edustajat

99.18 Kielitieteilijät. Kirjallisuudentutkijat

99.19 Historioitsijat. Arkeologit. Löytöretkeilijät

99.2 Elämäkerralliset hakuteokset

99.21 Filosofit. Psykologit

99.22 Uskontojen ja kirkkokuntien edustajat

99.23 Yhteiskuntaelämän, kasvatuksen ja maanpuolustuksen edustajat

99.24 Maantieteilijät. Tutkimusmatkailijat. Kansatieteilijät

99.25 Luonnontieteilijät. Lääketieteen edustajat

99.26 Tekniikan, tuotantoelämän, kaupan ja talouselämän edustajat

99.28 Kielitieteilijät. Kirjallisuudentutkijat

99.29 Historioitsijat. Arkeologit. Löytöretkeilijät

99.3 Sukuhistoria. Sukututkimus

99.31 Sukukirjat. Sukutaulut

Aiheesta muuallaMuokkaa