Tämä sivu on arkisto. Älä muokkaa tätä sivua.
 • Tarkennus: Jäi kokeiluksi.

{{Metasivupohja}}

Nimiavaruus: Metasivu
Keskustelu: Keskustelu metasivusta
Varatut alueet: {{ns:102}}, {{ns:103}}

Metasivu-nimiavaruus on tarkoitettu sivuun liittyvälle piilometatiedolle eli sellaiselle metatiedolle, jota ei näytetä itse sivulla. Metasivujen nimeäminen tapahtuu muodossa Metasivu:[Nimiavaruus:]Sivun nimi. Metatieto yhdistetään pääsivuun välilehden ja ulkoisten työkalujen avulla.

Mitä on metatieto muokkaa

Tässä yhteydessä metatieto – eli tietoa tiedosta – on sivun tilaan, tasoon tai ongelmaan liittyvää tietoa. Metatietoa ovat myös luokat, kieltenväliset linkit, erilaiset täsmenne-, tynkä- ja navigaatiomallineet siis käytännössä kaikki varsinaisen tietosisällön ulkopuolelle jäävä tieto.

Käyttöönotto muokkaa

Välilehdet muokkaa

Välilehtien lisäämisen tekevät siihen halukkaat käyttämällä Toiminnot:Asetukset -> Pienoisohjelmat -> ☒ Lisää välilehden "meta" metasivun käyttöä varten.

Mahdollisia muita käyttökohteita tulevaisuudessa muokkaa

Vain metasivulle tuleva tieto muokkaa

Metasivulle tuleva artikkelissa näkyvä tieto muokkaa

 • tynkämallineet
 • Hyvä artikkeli -äänestysmallineet keskustelusivuilta
 • Suositeltu artikkeli -äänestysmallineet keskustelusivuilta

Muita muokkaa

Tulevaisuudessa sivujen metasivut voidaan laajentaa koskemaan myös sivuilla näkyvä metatieto. Etuna tästä on muun muassa se, että valitun metatiedon piilottaminen tai siirtäminen ylhäältä alas on mahdollista metatietomallineita (alustavasti kaksi kappaletta, {{MetaYlä}} ja {{MetaAla}}) muuttamalla. Tässä tapauksessa metatieto rakentuu seuraavasti:

 • Sivun rakenne:
  • {{MetaYlä}}
  • Tietosisältö
  • {{MetaAla}}
 • {{Metaylä}} rakenne:
  • {{Metasivu:[Nimiavaruus:]Sivun nimi|tila}}
  • {{Metasivu:[Nimiavaruus:]Sivun nimi|täsmenne}}
  • {{Metasivu:[Nimiavaruus:]Sivun nimi|ongelmat}}
 • {{Metaala}} rakenne:
  • {{Metasivu:[Nimiavaruus:]Sivun nimi|navigaatio}}
  • {{Metasivu:[Nimiavaruus:]Sivun nimi|tynkä}}
  • {{Metasivu:[Nimiavaruus:]Sivun nimi|luokat}}
  • {{Metasivu:[Nimiavaruus:]Sivun nimi|kielilinkit}}
 • Metasivun rakenne:

Yksittäiseen osioon tai kohtaan liittyvät mallineet kuten {{lähde}} , {{kenen mukaan}} ja {{lähde tarkemmin}} merkitään edelleen varsinaiseen artikkelin tekstiin oikealle paikalleen.

Edut muokkaa

 1. Sivu pysyy tietosisältöä varten, keskustelu pysyy tietosisällöstä keskustelua varten ja metatieto omalla sivullaan
  • Kritiikki: Monien mielestä tämä ei ole ongelma nykyäänkään
 2. Metatiedon piilotus, siirto ja käyttöönotto helpottuu
  • Kritiikki: Metatiedon muokkaus vaikeutuu ja metatiedon lähde jää artikkelisivulla piiloon
 3. Siirtyminen ei vaikuta sivun visuaalisuuteen, sillä tieto tulee siirtymävaiheen ajan joko sivulta itseltään tai metasivulta, ei kummastakin
  • Kritiikki: Sivun visuaalisuuden säilyminen ennallaan ei vaadi mitään uudistusta
 4. Sivun sisällön muokkaus helpottuu kun aloittelevan käyttäjän ei tarvitse huolehtia mitä erilaisimpien metatietojen samanaikaisesta käsittelystä
  • Kritiikki: Aloittelevan muokkaajan oppimiskynnys metatiedon lisäämiseen ja muokkaukseen kasvaa

Haitat muokkaa

 1. Muokattavien osa-alueiden määrä lisääntyy
  • Ratkaisu: Siirtymä voidaan toteuttaa vaiheittain (esimerkiksi aluksi vain tilaan [SS & HA] liittyvä metatieto), jolloin uuteen tapaan voidaan totuttautua rauhassa
 2. Yhteensopivuusongelmat muunkielisten wikipedioiden kanssa, mm. työkalut, botit ja interwiki-linkkejä lisäävät käyttäjät eivät osaa uutta toimintamallia
  • Ratkaisu: AWB:tä ja pywikipediabotteja varten luokat ja kielilinkit jätetään ulkopuolelle kunnes työkalut ja työkalujen käyttäjät ovat päivittäneet rakennemuutoksen
 3. Keskustelu pirstaloituu Keskustelu- ja Keskustelu metasivusta -sivujen välille
  • Ratkaisu: Otetaan Keskustelu metasivusta käyttöön vasta, kun uuteen ratkaisuun on totuttu, ja pidetään sitä ennen kaikki keskustelu sivun keskustelualueella
 4. Artikkelien tarkkailu vaikeutuu, sillä artikkeliin liittyvään metasivuun tehdyt muutokset eivät näy tarkkailulistalla, ellei metasivua ole erikseen sinne lisätty
  • Ratkaisu: Tälle ei ole ratkaisua. Aivan kuten artikkelissa käytettävä malline jota halutaan tarkkailla tulee lisätä erikseen tarkkailulistalle, tulee myös metasivu lisätä erikseen tarkkailtavaksi
 5. Metasivu-välilehti ei näkyisi kirjautumattomille käyttäjille lainkaan ja kirjautuneillekin vain jos he ovat muokanneet monobook.js -tiedostoaan tai ottaneet asetuksistaan erillisen pienoisohjelman käyttöön
  • Ratkaisu: Metavälilehti voidaan tuoda oletuksena näkyviin myös kaikille käyttäjille Common.js kautta, tosin tämäkin ratkaisu edellyttää, että selaimessa on Javascript-tuki

Rakenne muokkaa

<noinclude>
[[{{PAGENAME}}]] liittyvä metatieto.

== Tila ==
</noinclude>{{#ifeq: {{{1<noinclude>|tila</noinclude>}}} | tila |
{{Suositeltu}}
{{Hyvä}}
|}}<noinclude>

== Täsmenne ==
</noinclude>{{#ifeq: {{{1<noinclude>|täsmenne</noinclude>}}} | täsmenne |
{{Tämä artikkeli|...}}
|}}<noinclude>

== Ongelmat ==
</noinclude>{{#ifeq: {{{1<noinclude>|ongelmat</noinclude>}}} | ongelmat |
{{Lähteetön}}
{{Korjattava}}
|}}<noinclude>

== Navigaatio ==
</noinclude>{{#ifeq: {{{1<noinclude>|navigaatio</noinclude>}}} | navigaatio |
{{Navigaatio}}
{{AvattavaLoppu}}
|}}<noinclude>

== Tynkä ==
</noinclude>{{#ifeq: {{{1<noinclude>|tynkä</noinclude>}}} | tynkä |
{{Tynkä}}
|}}<noinclude>

== Luokat ==
</noinclude>{{#ifeq: {{{1<noinclude>|luokat</noinclude>}}} | luokat |
{{AAKKOSTUS:123}}
[[Luokka:Luokka 1]]
[[Luokka:Luokka 2]]
[[Luokka:Luokka 3]]
|}}<noinclude>

== Kielilinkit ==
</noinclude>{{#ifeq: {{{1<noinclude>|kielilinkit</noinclude>}}} | kielilinkit |
{{Link GA|kieli2}}
{{Link FA|kieli3}}
[[kieli1:123]]
[[kieli2:123]]
[[kieli3:123]]
|}}<noinclude>

== Muu metatieto ==

<nowiki>{{Wikiprojektikohtainen luokittelu
 |fysiikka=3
 |kemia=2
 |jokumuu=3
}}

</nowiki>


Katso esimerkki

Kutsuttaessa mallinetta voitaisiin päättää järjestykseksi esimerkiksi Tynkä - Täsmenne - Sisältö - Navigaatio, ja lopputulos olisi:


{{:Metasivu:Wikipedia:Metasivu|tynkä}} {{:Metasivu:Wikipedia:Metasivu|täsmenne}} '''Sisältö''' {{:Metasivu:Wikipedia:Metasivu|navigaatio}}