Vuokralautakunta on Suomessa 1909–1934 käytössä ollut kunnallinen elin, jollainen tuli olla melkein jokaisessa kunnassa. Lautakunnan tehtävänä oli vuokranantajan ja vuokralaisen välisten riitojen käsittely ja sovittelu torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksessa. Lisäksi lautakunta valvoi vuokralaisen etuja vuokrasopimusta tehtäessä ja rekisteröitäessä. Kunnissa, joissa oli vähäinen määrä vuokranantajia ja vuokralaisia, lautakunnan tehtävät saattoi hoitaa kunnallislautakunta. Jos kunnassa tarvittiin useampia vuokralautakuntia, saattoi kuntakokous päättää niiden perustamisesta. Vuonna 1934 vuokralautakuntien tehtävät siirrettiin asutuslautakunnille.

Tuomioistuin ei ottanut vuokrasuhdetta koskevaa riitaa käsiteltäväkseen, ellei asiaa sitä ennen ollut soviteltu vuokralautakunnassa. Lautakunnan päätökseen saattoi hakea muutosta paikkakunnan oikeudesta 60 päivän kuluessa päätöksestä.

Vuokralautakunnassa tuli olla puheenjohtaja ja kuntakokouksen päätöksen mukaan kaksi tai neljä varsinaista jäsentä. Lisäksi valittiin varapuheenjohtaja ja kaksi tai neljä varajäsentä, jotka esteellisyystapauksissa astuivat puheenjohtajan ja varsinaisen jäsenen sijaan. Puheenjohtajat ja jäsenet valittiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuokranantajat ja vuokralaiset valitsivat kummatkin puolet jäsenistä ja varajäsenistä. Lautakuntaan valitut jäsenet valitsivat ulkopuolisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Äänten mennessä tasan suoritti valinnan kihlakunnanoikeus.

Vuokralautakunta kokoontui puheenjohtajan kutsusta ja se oli päätösvaltainen, kun paikalla oli puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä. Lautakunnan suorittaessa katselmuksia tuli paikalla olla puheenjohtajan lisäksi vain kaksi jäsentä. Puheenjohtajan palkkion suuruuden päätti aluksi senaatti myöhemmin valtioneuvosto, ja se maksettiin valtion varoista. Katselmuspalkkiot jaettiin vuokranantajien ja vuokralaisten maksettavaksi.

Lähteet muokkaa

  • Armollinen asetus torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta, 12/1909, 57–68 §
  • Laki 116/1934
  • Tietosanakirja, Tietosanakirja-osakeyhtiö 1919