Viivytystaistelu on sotilaallinen operaatio jossa joukko perääntyy hidastaen ja kuluttaen hyökkäävää vihollista. Viivytystaistelua käydään usein pataljoonatasoisissa tai suuremmissa yksiköissä jolloin puolustuksen porrastaminen on mahdollista useiden komppanioiden muodostaessa puolustuksen syvyyden. Sotajoukkojen pakenemista tai perääntymistä ei tule sekoittaa viivytystaisteluun.

Esimerkiksi kolmella taistelevalla komppanialla viivytystaistelu voitaisiin suorittaa seuraavasti: Vihollisen hyökkäyksen alkuvaiheessa 1. komppania on asemissa, 2. valmistamassa asemia 1. takana ja 3. komppania levossa. Vihollisen hyökkäyksen alkaessa 1. komppania taistelee vihollista vastaan kunnes saa käskyn perääntyä 2. komppanian asemien läpi. Tällöin torjuntavastuu siirtyy 2. komppanialle ja 3. komppania ryhmittyy valmistamaan asemia 1. komppanian siirtyessä lepoon. Taistelua jatketaan kunnes vihollisen eteneminen on saatu pysäytettyä tai saadaan käsky siirtyä toisiin tehtäviin.

Viivytystaisteluun voi liittyä myös vihollista hidastava pioneeritoiminta, reservissä olevien joukkojen yllättävä vastahyökkäys ja tahallaan vihollisen linjojen taakse jättäytyvien joukkojen sissitoiminta.

Suomen sotahistoriassa kuuluisimmat viivytystaistelut käytiin sekä talvi- että jatkosodan perääntymisvaiheessa Karjalassa, eritoten Karjalan kannaksella.

Tämä sotaan tai sodankäyntiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.