Viinintuotannon ammattitutkinto

Viinintuotannon ammattitutkinto on Suomessa näyttökokeena suoritettava ammatillista osaamista marjaviinien ja muiden alkoholipohjaisten juomien valmistuksessa, tuotteiden markkinoinnissa ja tilaviiniyrityksen liiketoimintaproblematiikan ymmärtämisessä kartoittava tutkinto. Näyttökokeeseen järjestää valmentavaa koulutusta Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos Tuorlassa ja Hämeen Ammatti-instituutti Lepaalla. Valmentava koulutus kestää n. 1 vuoden sisältäen lähiopetustunteja, joissa tutustutaan tarkemmin viinin valmistukseen, eri alkoholijuomiin, tuotemarkkinointiin ja tilaviiniyrityksiin. Koulutuksen yhteydessä käydään läpi myös elintarvikehygieniaa ja suoritetaan hygieniapassi. Viinintuotannon ammattitutkinto antaa valmiuksia toimia itsenäisenä tilaviiniyrittäjänä, työntekijänä viinitilalla ja elintarvike-, matkailu- ja ravintola-alalla työtehtävissä, joissa tarvitaan parempaa tietoa eri alkoholipohjaisista juomista.

Tilaviinin jatkojalostus tislauslaitteistolla kuuluu osana viinintuotannon ammattitutkinnon valmentavaan koulutukseen