Vihtori Karpio (sukunimi vuoteen 1906 Glumerus ; 16. toukokuuta 1885 Viipuri29. toukokuuta 1964 Helsinki[1]) oli suomalainen raittiusliikkeen työntekijä ja kirjailija. Hän kirjoitti myös nimimerkillä Olavi Kallio.[2]

Elämä muokkaa

Karpio muutti jo lapsena vanhempiensa mukana Helsinkiin. Hän kävi kansakoulun ja ryhtyi sitten kirjaltajaksi. Karpio harrasti samalla itseopiskelua ja oli mukana raittiustyössä. Suoritettuaan ylemmän raittiustutkinnon hän tuli vuonna 1912 Kylväjä-lehden toimittajaksi. Vuonna 1917 hänet valittiin Raittiuden Ystävien sihteeriksi ja vuonna 1919 hänestä tuli Kieltolakiliiton sihteeri ja Kieltolakilehden päätoimittaja. Kieltolakiliiton toiminnan päätyttyä 1932 Karpio palasi vuoden 1933 alussa Raittiuden Ystävien sihteeriksi.[2]

Karpio teki ulkomaanmatkoja Skandinavian maihin, Saksaan, Englantiin, Viroon, Latviaan ja Yhdysvaltoihin. Hän oli edustajana mukana monissa kansainvälisissä raittiuskokouksissa, muun muassa Yhdysvalloissa vuonna 1927.[2]

Karpio julkaisi omalla nimellään raittiusaiheista tietokirjallisuutta. Hän kirjoitti myös muutamia romaaneita salanimellä Olavi Kallio. Hänen merkittävin teoksensa oli vuonna 1931 ilmestynyt Matti Helenius-Seppälän elämäkerta.[2]

Karpio teki käsikirjoituksen Suomi-Filmin lyhytdokumenttiin Voi meitä, Pikku-Liisa (1951) ja oli mukana Risto Orkon 1937 ohjaamaan elokuvaan Ja alla oli tulinen järvi käsikirjoittajaryhmässä.

Teoksia muokkaa

Omalla nimellä:

 • Kertomus nuorison raittiusyhdistys Väinölän 10-vuotisesta toiminnasta 18 8/10 96 - 19 9/10 06. Helsinki 1906
 • "Raittiuden ritarit" : kansainvälisen Goodtemplariveljeskunnan vaiheet ja toimintatavat. Tutkimuksia ylintä raittiustutkintoa varten 1. Raittiuden ystävät, Helsinki 1912
 • Raittiustaistelut Helsingissä ; toimitustyön suorittanut V. Hytönen ja Vihtori Karpio. Raittiuden ystävät, Helsinki 1913
 • Siveellisyystyöhön : raittiusyhdistysten jäseniä varten. Raittiuden ystävien kirjasia. 2 sarja ; n:o 59. Raittiuden ystävät, Helsinki 1914
 • Keskusteluaiheita ja -ohjeita raittiusyhdistysten ja edistysseurain kokouksia varten. Raittiuden ystävät, Helsinki 1915
 • Centralstyrelsens för nykterhetsföreningarna i Helsingfors verksamhet åren 1910-1915. Helsingfors 1916 (suomeksi nimellä Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunnan toiminta v.v. 1910-1915, Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1918)
 • Raittiusliike ja kansan sivistyspyrinnöt. Edistysseurojen kustannus, Helsinki 1920
 • Eestin alkoholipolitiikka ja sen vaikutukset. Kieltolakiliiton kirjasia 3. Edistysseurojen kustannus, Helsinki 1921
 • Eräitä piirteitä nykyaikaisesta juoppoudesta ; kirj. Vihtori Karpio, Viron raittiusoloista ; kirj. Helmi Pett. 39. yleisessä raittiuskokouksessa Kuopiossa 5-8. VI. 1921 pidettyjä esitelmiä. Raittiuden ystävät, Helsinki 1922
 • Uusi maailmansota. Raittiusviikkotoimikunta, Helsinki 1924
 • Vapaustaistelua : kieltolakiliiton periaatteet, toiminta, tulokset . WSOY 1925
 • Aatteellisia näköaloja : eräitä mietelmiä kristillisen työväen liiton 20-vuotistoiminnan johdosta ; kirj. W. K-o. Tampere 1926
 • Vuosisadan työ. Suomen opettajain raittiusliiton kilpakirjoituskirjasia n:o 13. Suomen opettajain raittiusliitto, Helsinki 1927
 • Sukupolvien työtä ; Vihtori Karpion kirjasesta Vuosisadan työ mukaillut Eemeli Kunnas. Suomen opettajain raittiusliiton kilpakirjoituskirjasia n:o 14. Suomen opettajain raittiusliitto, Helsinki 1927
 • Suomen ensimmäinen yleinen kieltolakikokous Helsingissä 19-20 päivinä helmikuuta 1927 ; pöytäkirjan laatinut Vihtori Karpio. Raitis sivistys 1. WSOY 1927
 • Huliganismi ja sen vastustaminen. Kieltolakiliitto, Helsinki 1928
 • Märkä ja kuiva Amerikka. WSOY 1928
 • The prohibition situation in Finland. Helsinki 1928
 • Raitis mies, raittiusmies, kieltolakimies. Raittiusviikkotoimikunta, Helsinki 1929
 • Taistelun vuosia : katsaus Kieltolakiliiton kymmenvuotiseen toimintaan. Kieltolakiliitto, Helsinki 1929
 • Suomen toinen yleinen kieltolakikokous Helsingissä 19-20 päivinä toukokuuta 1929 ; pöytäkirjan laatinut Vihtori Karpio. Raitis sivistys 2. WSOY 1930
 • Kieltolain puolesta. Naisten raittiuskeskuksen julkaisuja n:o 10. Naisten raittiuskeskus, Helsinki 1931
 • Kieltolaki veronmaksajan kannalta. Raittiusviikkotoimikunta, Helsinki 1931
 • Matti Helenius-Seppälä : elämäkerta. WSOY 1931
 • Totuus on... : kieltolakitaisteilijan taskukirja ; toim. Vihtori Karpio. Raittiusväen yleisen kansanäänestystoimikunnan julkaisuja, Helsinki 1931
 • Om orsakerna till det finska förbudets fall och läget i Finland just nu. O. Eklund, Stockholm 1932
 • Raittiusasiain oppikirja : kansakoulua ja jatko-opetusta varten. WSOY 1927, 4. painos 1930, 8. painos 1935, 10. painos 1940, 11. painos 1946, 12. painos nimellä Raittiusasiain oppikirja : kansa- ja oppikoulua varten 1949
 • Alkoholivuosi 1933. Raittiuden ystävät, Helsinki 1934
 • Käytännöllisen raittiustyön tehtäviä. Raittiuden ystävät, Helsinki 1934
 • Raittiusasiain tietokirja ; toim. Vihtori Karpio ym. Raittiusjärjestöjen kirjallisuustoimikunnan julkaisema. WSOY 1934
 • Raittiuskirja. WSOY 1934, 2. uudistettu ja täydennetty painos Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1951
 • Suurten periaatteiden ympärille. Raittiuden ystävät, Helsinki 1934
 • Raittiusliikkeen 150-vuotismuisto : esitelmä Suomen 53. yleisessä raittiuskokouksessa Tampereella 9.7.1935. Raittiuden ystävät, Helsinki 1935
 • Mitä on raittius?. Suomen sos.-dem. raittiusliitto, Helsinki 1938
 • Raittiuden ystävät 1883-1933. Gummerus 1938
 • Vuoden 1898 "yleinen juomalakko" Suomessa. Eripainos aikakauskirja Alkoholikysymys n:o 2 1938. Vammala 1938
 • Alkoholivaaran todellisuus. KRK:n lehtisiä n:o 2. Kansalaisjärjestöjen raittiustoiminnan keskusliitto, Helsinki 1942
 • Hämeen ja Tampereen raittiustilanne nykyhetkellä. Tampereen Raittiusseurojen Keskuskomitea, Tampere 1942
 • Väkijuomakysymys Helsingissä. Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1942
 • Väkijuomaliikettä koskeva paikallinen määräämisvalta : 1. Paikallinen määrämisvalta muualla ja meillä ; 2. Väestön välitön osanotto paikallisen määräämisvallan käyttöön. Eripainos Alkoholikysymys 2-3 ja 4/1941. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1942
 • Alustus raittiuspiirien vuosikokouksiin vuonna 1943. Raittiuden ystävät, Helsinki 1943
 • Eräitä raittiuspoliittisia kysymyksiä. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1943
 • Kristillisiä virtauksia työväenliikkeessä. Kristillisen työläisnuorison liitto, Tampere 1943
 • Kun se alkoi... : ehdottoman rattiusliikkeen alkuvaiheita Helsingissä. Raittiusyhdistysten Keskustoimikunta, Helsinki 1943
 • Raittiuspoliittisten ratkaisujen edessä. Eripainos Suomen sosialidemokraattisen raittiusliiton pöytäkirjasta. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1943
 • "Kuningas Alkoholi" syytettynä : kaksiosainen vuoropuhelu. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1944
 • Nuori raittiuskysymyksen edessä. Kristillisen työläisnuorison liitto, Tampere 1944
 • Raittiuskysymys : opiskeluohjeet opintokerhoille ; kirj. Helli Suominen ja Vihtori Karpio. Opintotoiminnan keskusliitto, Helsinki 1944
 • Raittiuskäsitteen kehitys. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1944
 • Väkijuomatulot ja valtion talous. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1944
 • Yhteiskunnallisia näkökohtia raittiusasiassa. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1945
 • Alkoholin talouselämä. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1947
 • Julkinen elämä vapaaksi väkijuomista : alustus raittiuspropagandatilaisuuksissa esitettäväksi. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1947
 • Yleinen juomalakko vuonna 1898 teoksessa Kun kansa nousi ... : juomalakkoliikkeen 50-vuotismuisto. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1948
 • Raitis nuori kansa : Suomen opettajien raittiusliiton lukemisto ; toim. Yrjö Karilas, O. A. Kärnä, Vihtori Karpio. Pellervo-seura, Vammala 1948
 • Tämäkin totuus on tiedettävä. WSOY 1948
 • Kulttuuritaistelua. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1949
 • Raittius ja yhteiskunnallinen uudistus. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1949
 • Elämän vihollinen : raittiustutkintokirja nuorisoa varten. Suomen opettajain raittiusliitto, Helsinki 1950
 • Ajankohtainen alkoholikysymys. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1951
 • Hellman-sisaruksista nykyaikaan. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1952
 • Raittiusväki ja raittiuspolitiikka. Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1952
 • Ratkaisu. Raittiusyhdistys Riento, Helsinki 1952
 • Raittiusliikkeen neljä vaihekautta. Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1953
 • Tämä "hyvä" Helsinkimme. Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1953
 • Missä syyt?. Raittiuden ystävät, Helsinki 1954
 • Nuorisoseurojen raittiustyö ; kirj. Matti Maijala, Vihtori Karpio, Martti Voipio. Suomen nuorison liitto, Helsinki 1954
 • Raittiusliike kansanliikkeenä. Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunta, Helsinki 1954
 • Mitä tietä?. Raittiusyhdistys Riento, Helsinki 1956
 • IOGT:n merkitys raittiustyössämme. IOGT-Suomen raittiusveljestö, Turku 1959
 • Sytyttäjä : Alli Trygg-Helenius. WSOY 1960

Nimimerkillä Olavi Kallio:

 • Herran vanki : helsinkiläisromaani. WSOY 1923
 • Tuleeko hän takaisin?. Kieltolakiliitto, Helsinki 1928
 • Kiirastuli : romaani. WSOY 1932
 • Holhoojat : kaksijaksoinen vuoropuhelu. Seuranäytelmiä 476. Karisto 1946
 • Syyspimeää - kevään kirkkautta : näkymiä elämästä. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1947
 • Sanansa mittainen : radiovuoropuhelu. Raittiusjärjestöjen yhteistoimikunta, Helsinki 1949

Suomennoksia muokkaa

 • Gust. Lindskog : Kristillinen sosialismi. Kristillisen työläisnuorison liitto, Tampere 1946

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

 1. Otavan Iso tietosanakirja, Otava 1967, osa 10, Kuolleita (ei sivunumeroa)
 2. a b c d Vihtori Karpio 50-vuotias, Raitis kansa : Suomen sosialidemokraattisen raittiusliiton äänenkannattaja, 01.05.1935, nro 5-6, s. 18, Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot

Aiheesta muualla muokkaa