Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry (Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf) on viestinnän ja tiedotusalan asiantuntijoiden akavalainen ammattijärjestö. Jäseniksi hyväksytään tiedotus- ja viestintätehtävissä toimivat sekä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa yhteisö- ja puheviestintää opiskelevat. Jäsenyyteen sisältyy työttömyysturva, työsuhteisiin liittyvät neuvonta- ja lakimiespalvelut. Yhdistyksen tehtävä on valvoa viestinnän ammattikunnan palkkausta, niin työ- kuin virkasuhteisiin liittyviä ammatillisia, yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja, edustaa jäseniä viestintää koskevissa kysymyksissä, lisätä tiedotus- ja viestintätehtävissä toimivien yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä nostaa viestinnän arvostusta.

Viesti on Akavan Erityisalat ry:n jäsenjärjestö osana työmarkkinakeskusjärjestö Akavaa.

HistoriaMuokkaa

Viestin toiminta pohjautuu tiedotusalan järjestäytymiseen, jonka alkujuuret liittyvät 1960- ja 1970-luvuilla työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin. Työmarkkinajärjestöt tekivät vuonna 1971 sopimuksen yrityksen tiedotustoiminnasta. Sopimuksessa määriteltiin asiat, joista työnantajan on kerrottava työntekijöille. Uuden ajattelutavan mukaan tiedottamisen oli palveltava vastaanottajan eikä lähettäjän intressejä. Vuonna 1950 perustettu Akava muuttui etujärjestöksi 1960-luvun lopulla. Vähitellen pienet ammattijärjestöt tarvitsivat sateenvarjokseen kokoomaliiton, jollaiseksi perustettiin vuonna 1972 Akavan Erityisalojen Keskusliitto, nykyinen Akavan Erityisalat.

Julkisen hallinnon tiedottajat (JHT) syntyi 3.1.1973. Julkisen hallinnon tiedottajat liittyivät Akavan Erityisalojen Keskusliittoon toukokuussa 1973. Jäseniksi JHT halusi valtionhallinnon, kuntien, kuntaliittojen ja seurakuntien palveluksessa päätoimisesti tiedotustehtävissä toimivat sekä muut vastaavassa asemassa olevat toimihenkilöt. JHT oli ensimmäinen tiedotusalan järjestö, mutta ei ensimmäinen tiedotusalalla toimiva yhdistys. Olemassa oli jo kaksi järjestöä: miesvaltainen Tiedotusmiehet, jonka jäsenet toimivat lähinnä ulkoisen viestinnän tehtävissä ja naisvaltainen Suomen Henkilöstölehtien yhdistys, joka oli sisäisen viestinnän ammattilaisten järjestö.

1980-luvulla JHT:n toimenkuvaa laajennettiin ja jäseniksi hyväksyttiin myös yksityissektorilla työskentelevät tiedottajat. Samalla nimi muutettiin Tiedotusalan ammattijärjestö TAJ ry:ksi vuonna 1981. Vuonna 2010 Tiedotusalan ammattijärjestö TAJ ry muutettiin kuvaamaan vuorovaikutteista kommunikaatiota, viestintää ja nimi vaihdettiin muotoon Viesti ry Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö.

EdunvalvontaMuokkaa

Viestin tavoitteena on nostaa viestinnän arvostusta, lisätä ammatillista osaamista ja kehittää alan asiantuntijuutta. Yhdistys seuraa lainsäädäntöä, koulutusta, palkkausta sekä työmarkkinatilannetta, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä jäsentensä palkkauksellisten, ammatillisten ja yhteiskunnallisten etujen edistämiseksi. Yhdistys edistää tiedotus- ja viestintätehtävissä toimivien järjestäytymistä organisoimalla tapaamis-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia. Viesti toimii yhteistyössä viranomaisten ja kattojärjestönsä Akavan Erityisalojen kanssa.

Viesti tarjoaa jäsenilleen palvelus- ja työsuhdeturvaa, työsuhteisiin liittyvää neuvontaa ja lakimiespalveluja. Yhdistys on laatinut yhteistyössä Akavan Erityisalojen kanssa yksityissektorin vähimmäispalkkasuosituksen, jossa on huomioitu sekä alueelliset palkkaerot että työtehtävien mukaiset työtehtäväkuvaukset ja tehtävien vaativuustasot. Viesti on laatinut ja kirjannut sekä kirkon viestinnän että kuntaviestinnän toimenkuvaan kuuluvat työtehtävät ja tehtävien vaativuustaso-ohjeistukset.

Tietoa jäsenistöstäMuokkaa

Viesti ry:n jäsenistä on 90 prosenttia suorittanut korkeakoulututkinnon. Muita ammatillisia opintoja, mm. toimittajatutkinnon suorittaneita on 11 prosentilla jäsenistöstä.

Jäsenten ammattinimikkeet vaihtelevat tiedottajista viestintäpäälliköihin ja -johtajiin, toimittajasta tuottajiin ja verkkopäätoimittajiin, viestintäkoordinaattoreista ja –assistenteista viestinnän suunnittelijoihin sekä erilaisiin markkinointiviestinnän ja sisällöntuotannon nimikkeisiin. Jäsenistöstä 54 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla, valtiolla ja kunnissa 34 prosenttia, seurakunnissa ja yliopistoissa 11 prosenttia ja loput ammatinharjoittajina.


LähteetMuokkaa

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry - www.viesti.f

Aiheesta muuallaMuokkaa