Viemäriyhtiö

Viemäriyhtiö on kahden tai useamman henkilön tai yhteisön muodostama yhteenliittymä. Sen tarkoituksena on rakentaa ja käyttää yhteistä viemäriä, jota pitkin osakkaat johtavat jätevesiään tai maankuivatusvesiään. Käsite viemäriyhtiö ei viittaa mihinkään yrityslainsäädännön mukaiseen yhteenliittymään, vaan pelkästään vesilain mukaiseen yhteisöön. Viemäriyhtiö perustetaan yhteiseen viemäriin osallistuvien pitämässä kokouksessa. Viemäriyhtiötä koskevat asiat käsitellään ympäristölupavirastossa.

Säännökset viemäriyhtiöistä sisältyvät vesilain 10. lukuun (Suomen asetuskokoelma 264/1961), jota parhaillaan ollaan uudistamassa. Vesilakitoimikunnan mietintö (komiteamietintö 2004:2) ehdottaa viemärien sääntelyn siirtämistä ympäristönsuojelulakiin.