Verkkovuorovaikutus

Verkkovuorovaikutus on tietoverkon välityksellä kahden tai useamman ihmisen välillä tapahtuvaa, usein tekstipohjaista, vuorovaikutusta.

Verkkovuorovaikutuksesta puhuttaessa voidaan viitata samanaikaiseen eli synkroniseen tai eriaikaiseen eli asynkroniseen henkilöiden väliseen vuorovaikutukseen.

Synkroninen vuorovaikutus on useimmiten chatti-pohjaista, jossa osallistujat ovat samaan aikaan verkossa. Asynkroninen vuorovaikutus voi tapahtua erilaisten verkkopohjaisten keskustelufoorumien välityksellä, jolloin osallistujat voivat osallistua keskusteluihin eri aikana.

Verkkovuorovaikutusta voidaan käyttää muun muassa erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä.

LähteetMuokkaa

Järvelä, Häkkinen, Lehtinen: Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. WSOY, 2006.