Verkkokurssialusta on tekninen työkalu ja alusta verkkokurssin rakentamiselle, tuottamiselle ja jakelulle. Sen avulla voi muun muassa tehdä verkkokurssin, hallinnoida käyttäjiä ja toimittaa materiaalit osallistujille.[1]

Tyypillisesti lähes kuka tahansa voi ottaa käyttöön verkkokurssialustan ja rakentaa sillä oman verkkokurssin. Verkkokurssialustaa voidaan vaihtoehtoisesti kutsua myös verkkokoulutusalustaksi tai verkkovalmennusalustaksi.

Verkkokurssialustalla voi tehdä kurssille rakenteen ja lisätä kurssia, koulutusta ja valmennusta tukevaa sisältöä, kuten tekstiä, kuvaa, videota, liitetiedostoja ja äänitiedostoja. Lisäksi sen avulla voi luoda oppimisprosessin sekä hallita osallistujia ja käyttöoikeuksia.

Verkkokurssialustan muita ominaisuuksia voivat olla mm. kurssimoduulien ilmestymisen ajastus ja kopiointi, verkkokurssien myynnin mahdollistaminen ja erilaiset vuorovaikutusmahdollisuudet kuten ryhmäkeskustelut.[2]

Verkkokurssialustan tehtävät Muokkaa

Verkkokurssialustan tehtävä on toimittaa verkkokurssin sisältö tuottajalta osallistujalle. Sen avulla kouluttaja saa siirrettyä halutun oppimateriaalin osallistujille.

Verkkokurssialustan tehtävä on mahdollistaa koulutus- tai -valmennusliiketoiminnan kasvattaminen. Sen ansiosta verkkokursseja on mahdollista myydä ja jakaa enemmän resursseja kasvattamatta.

Millaisia ominaisuuksia hyvässä verkkokurssialustassa on? Muokkaa

  • Helppokäyttöinen kurssin tekijälle ja kurssin kävijälle. Esimerkiksi kurssimateriaalit, eli tekstit, kuvat, videot, ladattavat liitetiedostot ja äänitteet on helppo syöttää.
  • Näyttää hyvältä. Viimeistelty ulkoasu rakentaa brändiä ja nostaa verkkokurssin koettua arvoa.
  • Toimii kaikilla päätelaitteilla – tietokoneella, tabletilla ja puhelimella – ruudun koosta riippumatta.
  • Mahdollistaa sisällön ajastuksen. Sisällön voi jaella kahdella tavalla: 1) koko ryhmä aloittaa yhtä aikaa tai 2) kurssi on jatkuvasti tarjolla eli sen voi käydä omaan tahtiin.
  • Automaattiset ilmoitukset kurssin kävijöille, kun uutta materiaalia on saatavilla. Näin osallistujien ei tarvitse itse selvittää, milloin uutta sisältöä on julkaistu.
  • Keskustelut, kommentit ja vuorovaikutuksen kurssin vetäjän ja osallistujien välillä ja/tai kurssilaisten kesken.
  • Kattavat maksuominaisuudet, jos kyseessä on myytävä kurssi.

Mitä verkkokurssialusta ei ole? Muokkaa

Kaikki, mitä kutsutaan verkkokurssialustaksi, ei sitä välttämättä ole, kuten julkisilla verkkosivuilla kaikkien saatavilla oleva “verkkokurssi”  tai yhden yrityksen tai organisaation sisäiseen käyttöön räätälöity oppimisratkaisu.

Lähteet Muokkaa

  1. Mikä on verkkokurssialusta? campwire.com.
  2. Elina Pennanen: [https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/506306/Pennanen_Elina.pdf?sequence=2&isAllowed=y Verkkokurssialustojen soveltuvuuden vertailu Painonhallinta -kurssin toteuttamiseksi] theseus.fi.