Verismi (tieteenfilosofia)

Tämä artikkeli käsittelee tieteenfilosofian näkemystä. Muista merkityksistä, katso täsmennyssivu.

Verismi (lat. veritas) tarkoittaa tieteenfilosofiassa näkemystä, jonka mukaan tieteen tarkoituksena on totuus. Tieteenfilosofinen verismi voidaan jakaa vielä näkemykseen, joka ajattelee 1) totuuden tuloksena ja 2) totuuden prosessina. Verististä tiedekäsitystä kutsutaan myös kognitivistiseksi käsitykseksi tieteestä ja sen vastakohtaa kutsutaan nimellä instrumentalismi.

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Aaltola, Juhani: Eräitä tieteenteorian peruskysymyksiä ihmistutkimuksen näkökulmasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994.