Vastalause

Vastalause on oikeustieteessä johonkin päätökseen, toimenpiteeseen tai tahdonilmaisuun liitetty eriävä mielipide. Se vapauttaa tekijänsä vastaamasta päätöksestä (reservaatio) tai pidättää hänelle jonkin oikeuden tai vaatimuksen (protesti). Eriävä mielipide merkitään pöytäkirjaan tai muuhun asiakirjaan, jolloin vastalauseen esittäjä vapautuu vastuusta. Ellei henkilö esitä vastalausetta, hänen katsotaan yhtyneen päätökseen. Vastalauseen esittäjä voi olla esimerkiksi kolleginen viranomainen tai julkisoikeudellisen tai yksityisoikeudellisen yhteisön hallintoelimen jäsen. Kokouksessa läsnä olleella yhteisön jäsenellä katsotaan olevan oikeus moittia päätöstä vain silloin, kun pöytäkirjaan on merkitty hänen vastustaneen päätöstä.[1][2]

LähteetMuokkaa

  1. Otavan iso tietosanakirja. Otava, 1960–1965.
  2. Uusi tietosanakirja. Tietosanakirja oy, 1960–1966.