Vaskooli

on kullanhuuhdonnassa käytetty, laakeaa vatia muistuttava työväline

Vaskooli on kullanhuuhdonnassa käytetty, laakeaa vatia muistuttava työväline. Sen valmistusmateriaalina käytetään yleensä metallia, muovia tai lasikuitua. Ennen muinoin vaskooleja tehtiin myös puusta. Vaskoolilla huuhdotaan eli vaskataan kultaa; kulta erottuu muusta maa-aineksesta veden avulla kevyempien ainesten huuhtoutuessa pois vaskoolista.

Vaskooli

Kirjallisuutta muokkaa

  • Partanen, Seppo J.: Kullan ja luonnon kutsu : Lapin kultamaiden opas. WSOY: Helsinki, 1990. ISBN 951-838-065-1.
  • Partanen, Seppo J.; Niemelä Raimo; Perälä Osmo: Kullankaivajan opas. Alfamer Oy, 2003. ISBN 952-5089-95-9.