Vasemmistokommunismi

Poliittinen aateryhmä

Vasemmistokommunismi on marxilainen suuntaus ja poliittinen liike, joka erkani Kominternista 1920-luvun alussa Leninin ja bolsevikkien kanssa käytyjen kiistojen seurauksena. Vasemmistokommunismia ei voi pitää yhtenäisenä teoreettisena suuntauksena vaan pikemmin kollektiivisena nimikkeenä erilaisille järjestöille ja teoreetikoille jotka kritisoivat Kominternia ja Neuvostoliittoa keskusjohtoisuudesta ja "porvarillisuudesta". Vasemmistokommunistit hylkäävät yleisesti ottaen parlamentaarisen toiminnan ja tähtäävät vallankumouksen kautta syntyvään proletaarisen diktatuurin valtaan.

Vasemmistokommunismin voi jakaa kahteen eri suuntaukseen: enimmäkseen Saksassa ja Alankomaissa kehitettyyn Neuvostojen kommunismiin ja Italialaiseen suuntaukseen, joka mm. edistää Leninin puoluejärjestäytymisteorian, demokraattisen sentralismin vastineeksi Orgaanista sentralismia. Vasemmistokommunismi edistää myös vahvasti proletaarista internationalismia ja hylkää teoriassaan kommunismin yhdessä valtiossa.

Tärkeimpiä vasemmistokommunistisia teoreetikkoja olivat mm. Herman Gorter, Anton Pannekoek, Otto Rühle, Karl Korsch, Paul Mattick ja Amadeo Bordiga. 1920-luvun jälkeen varsinainen vasemmistokommunismi on ollut hyvin marginaalinen liike, mutta sillä on ollut vaikutusta autonomisen marxilaisuuden syntyyn ja anti-kapitalistisen anarkistiliikkeen kehitykseen.