Varavänrikki tarkoitti Suomen sisällissodan valkoisessa armeijassa reservivänrikkiä. Vara-etuliitettä käytettiin vaihtelevasti ja rinnan reservivänrikki-termin kanssa. Erillistä varavänrikin sotilasarvoa ei ollut. Vara-etuliitettä käytettiin myös reservin luutnanteista. Vara-etuliite poistui käytöstä vähitellen kesän ja syksyn 1918 aikana.

Vara-etuliite sekoitettiin helposti varavääpelin sotilasarvossa, jossa se ei suinkaan tarkoittanut reservin vääpeliä, vaan vääpelin ja aliupseerin välissä olevaa sotilasarvoa.