Valtuutettujen kokous

Valtuutettujen kokous on Suomen yhdistyslain tarkoittama kokous, jossa päätösvaltaa käyttävät valtuutetut[1]. Valtuutettujen muodostamaa kollektiivia voidaan kutsua yhdistyksen valtuustoksi tai edustajistoksi.

Yhdistyslain 18 §:n mukaan säännöissä on mainittava valtuutettujen lukumäärä tai sen määräytymistapa sekä toimikausi, valitsemistapa ja tehtävät, jos päätösvaltaa on delegoitu valtuutetuille. Yhdistyksen kokousta koskevat säännökset koskevat soveltuvin osin myös valtuutettujen kokousta.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Yhdistyslaki 21 § (26.5.1989/503) Finlex. Viitattu 24.7.2017.