Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2012

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2012 on eduskunnan puolustusvaliokunnan käsittelemä ja eduskunnan hyväksymä asiakirja, jolla ohjataan myös puolustusvoimien kehitystä vuosiksi 2012–2017. Selontekomenettelyssä selonteon laativat yhdessä puolustusministeriö ja ulkoasiainministeriö.

Selonteko käsittää laajasti myös siviilikriisinhallinnan, minkä vuoksi se on myös laajahkosti turvallisuuspoliittinen selonteko, vaikka tarkoitukseltaan se tähtää puolustusvoimien hankintojen, puolustusbudjettien ja puolustuspolitiikan hyväksyttämiseen budjettikautta pidemmälle aikavälille.

20.12.2012 julkaistu selontekoasiakirja korvaa aikaisemmat, vuonna 2009, 2004 ja 1995 julkaistut selonteot.

Katso myösMuokkaa

Lisää aiheestaMuokkaa