Valentin Alberti

Valentin Alberti (1635-1697) oli ortodoksi-luterilainen filosofi ja teologi Sleesiasta.

Hän puolusti luterilaista ortodoksiaa luonnonoikeutta kannattaneita Hugo Grotiusta, Samuel von Pufendorfia ja Christian Thomasiusta vastaan ja oli tunnettu aktiivisesta roomalaiskatolisuuden vastaisesta polemiikistaan.

Alberti aloitti opintonsa Leipzigin yliopistossa vuonna 1653, tullen maisteriksi 1656. Vuonna 1663 hän oli jo logiikan ja metafysiikan professori ja vuonna 1672 hänestä tuli myös teologian apulaisprofessori.

Vuonna 1665 hän avioitui Leipzigin kaupungintuomari Johannis Preibisin tyttären kanssa.