Vakuutusperiaate

Vakuutusperiaate tarkoittaa sitä, että vakuutusmaksulla katetaan vakuutetulle koituvat etuudet ja maksu vastaa riskiä. Riski tasoitetaan yli kaikkien vakuutettujen joukkoon (kohorttiin) kuuluvien. Eläkevakuutuksessa vakuutetun riittää säästää eläkevakuutuksella summa, jolla voi varautua keskimääräiseen elinikään, kun taas sukanvarteen säästämällä pitäisi varautua maksimaaliseen elinikään.