Uuno Sinisalo

suomalainen toimittaja

Uuno Sinisalo (9. lokakuuta 190429. tammikuuta 1985 Tampere) oli suomalainen Tampereella asunut toimittaja ja kotiseutuneuvoksen arvonimellä palkittu lukuisten Tampere-aiheisten kirjojen tekijä.

Sinisalo toimi 1940-luvulta alkaen Aamulehden toimittajana ja toimitussihteerinä, myöhemmin Uuden Suomen Tampereen-kirjeenvaihtajana. Hän laati Tampere-aiheisia historia-, kuva- ym. teoksia ja teki myös tamperelaisten yritysten ja yhteisöjen historiikkeja. Hän oli Tampere-Seuran sihteeri ja toiminnanjohtaja vuosina 1937–1964 sekä Tammerkoski-lehden päätoimittaja vuosina 1977–1980.

Sinisalo sai 1947 Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon teoksestaan Tampereen kirja ja Tampere-palkinnon 1961. Kotiseutuneuvoksen arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 1972.

TeoksiaMuokkaa

 • Tampereen sanomalehtimiesyhdistys : katsaus kymmenvuotiskauteen 1921-1931. Tampereen sanomalehtimiesyhdistys, Tampere 1931
 • Tampereen suomalainen klubi 1891-1931 : 40-vuotiskertomus. Tampereen suomalainen klubi, Tampere 1932
 • C. W. Åkerlund. Tutkimuksia ja kuvauksia 2. Tampere 1934
 • Aleksanterin kirkko ja sen uudistustyö vv. 1937-38 : sen johdosta, että Aleksanterin kirkko on vv. 1937-38 aikana varsin perinpohjaisesti uudistettu, on Tampereen ev. lut. seurakuntain Kirkkohallintokunta pitänyt tarpeellisena julkaista selostuksen kirkon vaiheista ja loppuun saatetusta uudistustyöstä. Tampereen seurakunta, Tampere 1938
 • Osakeyhtiö Emmaus 30-vuotias : katsaus Osakeyhtiö-Emmauksen vaiheisiin 1907-1937. Emmaus, Tampere 1938
 • Aleksanterin kirkko ja sen uudistustyö vv. 1937-38. Tampereen ev.-lut. seurakuntain kirkkohallintokunta, Tampere 1939
 • Kirjoitusohjeita Aamulehteä varten ; tekijät Jaakko Tuomikoski ja Uuno Sinisalo. Päätoimittaja ja Toimitussihteeri, Tampere 1940
 • Tammerkosken sillalla : tamperelainen lauluiloittelu ; laulujen sanat Eino Viitasaari ; laulut säveltänyt Aaro Antila. Tampereen teatteri, Tampere 1941
 • Tampereen teknillinen seura / Tekniska klubben i Tammerfors : 1893-1943. Tampereen teknillinen seura, Tampere 1944
 • Vanha Tampere : kuvateos hävinneestä ja muuttuneesta kaupungista ; tekstiosat kirj. Uuno Sinisalo. Tampere-seuran julkaisuja 2. Tampere 1944, 2. laaj. painos 1945
 • Tampereen kauppaoppilaitos 1890-1945 : 50-vuotismuistojulkaisu ; toim. Uuno Sinisalo. Tampereen kauppaoppilaitos, Tampere 1946
 • Tampereen puutarhaseura 1896-1946. Tampereen puutarhaseura, Tampere 1946
 • Tampereen kirja : kuvaus Tampereen vaiheista ja nykyisestä kaupungista. Tampere-seuran julkaisuja 8. Tampere 1947
 • Tampereen seudun kuvia : kuvateos ; tekstin kirj. Urho Savisaari ja Uuno Sinisalo. Tampere-seuran julkaisuja 12. Tampere 1948
 • Tampere : kuvateos ; toim. Mauri Pesonen, Viljo Tarko, Uuno Sinisalo. Tampere-seuran julkaisuja 15. Tampere 1952
 • Helminen ja k:ni 1878-1953 : 75-vuotisjulkaisu. Helminen ja k:ni, Tampere 1953
 • Tampere-opas. Tampere-seuran julkaisuja 16. Tampere 1953
 • Tampereen säästöpankki 1857-1957 : 100-vuotishistoria. Tampereen säästöpankki, Tampere 1957
 • Pirkanmaan matkailuopas ; toim. Uuno Sinisalo. Pirkanmaan maakuntaliiton julkaisuja 6. Pirkanmaan matkailijayhdistys / Pirkanmaan maakuntaliitto, Tampere 1959
 • Tampere : kuvateos ; suunnittelu ja tekstit Uuno Sinisalo ; valokuvaus E. M. Staf. Tampere-seuran julkaisuja 24. Tampere 1960
 • Tampereen kirjakauppa oy : 1910-1960. Tampereen kirjakauppa, Tampere 1960
 • Tamperelaisia kaskuja Kustaa III:nnesta nykypäiviin : 653 kaskua ja tarinaa Tampereelta ja tamperelaisista ; toim. Uuno Sinisalo ; kuvitus Jukka Raunio. Tampere-seuran julkaisuja 27. Tampere 1964, 2. painos 1965, 3. painos 1984
 • Kirjapaino Hermes oy 1918-1968 : Tampereen vanhin kirjapaino 1866-1968. Hermes. Tampere 1968
 • Tamperelaisia kaskuja : 2 : Uusi kokoelma kotiseudun huumoria : 725 kaskua ja 175 sanomusta Tampereelta ja lähikunnista ; toim. Uuno Sinisalo ; kuv. Jukka Raunio. Tampere-seuran julkaisuja 32. Tampere 1971, 2. painos 1972, 3. painos 1984
 • Matti-trikoo oy vv. 1922-1972 : 50 vuotta trikooalan tuotantoa : julkaisu yhtiön 50-vuotispäivänä 1.11.1972. Matti-trikoo, Tampere 1972
 • 50 vuotta kunnallista sairauskassatoimintaa Tampereella : Tampereen kaupungin kunnantyöläisten sairaus- ja hautausapukassa 1923-1946 : Tampereen kaupungin kunnanvirkailijain sairaus- ja hautausapukassa 1927-1946 : Tampereen kaupungin avustuskassa/sairauskassa 1947-1973. Tampereen kaupungin sairauskassa, Tampere 1973
 • Ainutlaatuinen Pispala : muistelmia ja kuvauksia Pispalasta ja sen asukkaista ; toim. Toivo Järvinen ja Uuno Sinisalo. Pispalan Moreeni, Tampere 1973
 • Sata vuotta tulta vastaan : Tampereen VPK 1873-1973. Tampereen vapaaehtoinen palokunta, Tampere 1973
 • 35 vuotta suunnitelmallista asuntotuotantoa Tasa Oy 1940-1975. Tampere 1975
 • Tampere, työn ja taiteen kaupunki / Arbetets och konstens stad / City of art and industry ; valokuvaajat Juhani Riekkola ym. ; toimituskunta Unto Kanerva ym. ; yleissuunnittelu ja kuvatekstit Uuno Sinisalo ; käännöstyöt: Tampereen kieli-instituutti. Tampere-seuran julkaisuja 43. Tampere 1976
 • Suomen punaisen ristin Tampereen osaston vaiheita 1914-1976 ; kirj. Uuno Sinisalo ; julkaissut SPR:n Tampereen osasto. Suomen punainen risti, Tampere 1977
 • Tampereen kaupungin kadunnimitoimikunnan 40 vuotta : 1954-1993 : lyhyt historiikki ; kirjoittajat Uuno Sinisalo, Juha Jaakola. Tampereen kaupungin tutkimuksia ja selvityksiä 100. Tampere 1994

LähteetMuokkaa