Tämä artikkeli kertoo musiikkitermistä. Unisono on myös suomalainen yhtye ja sen samanniminen albumi.

Unisono on musiikkitermi, joka voi tarkoittaa useamman esittäjän laulua tai soittoa yksiäänisesti tai oktaaveissa. Termiä käytetään myös tilanteesta, jossa kaksi tai useampi yhdessä soivaa samankorkuista säveltä muodostavat puhdasta priimiä vastaavan intervallin. Kun tilapäisesti jaetut soitinäänet palaavat yhdeksi stemmaksi, ne tulevat unisonoon.[1]

Termiä voidaan käyttää myös samanaikaisesta rytmityksestä, jolloin puhutaan rytmisestä unisonosta.[2]

Orkesteripartituureissa unisono merkitään jousisoitinnuotteihin ilmaisemaan divisiesityksen vastakohtaa.[3]

LähteetMuokkaa

  1. Suuri Musiikkitietosanakirja Seg-Ö, s. 189. Helsinki: Weilin+Göös, 1992. ISBN 951-35-4729-9.
  2. Suuri Musiikkitietosanakirja O-See, s. 96. "Polyproportionaalisuus", Kalevi Aho. Helsinki: Weilin+Göös, 1991. ISBN 951-35-4730-2.
  3. Tietosanakirja (osa 10, palsta 189) 1919. Tietosanakirja-Osakeyhtiö. Viitattu 4.9.2018.