Ukrainan keskusvaalilautakunta

Ukrainan keskusvaalilautakunta on valtioelin, mikä järjestää valtiolliset presidentinvaalin ja parlamenttivaalit. Joissain maissa, kuten Suomessa, vaalien järjestämisestä vastaa oikeusministeriö eikä erillistä pysyvää valtakunnallista vaalilautakuntaa, mikä osallistuisi myös vaalilainsäädännön kehittämiseen ole.

Ukrainan keskusvaalilautakunta koostuu puheenjohtajasta, kahdesta varapuheenjohtajasta, sihteeristä sekä yhdestätoista muusta jäsenestä.

Keskusvaalilautakunta ohjaa aluevaalilautakuntia, mitkä ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, kun taas aluevaalilautakuntien ohjaamat paikalliset vaalilautakunnat eivät ole oikeushenkilöitä, vaan paikallishallinnon osia.

Ulkomaalaisten suorittama vaalitarkkailuMuokkaa

Ukrainan keskusvaalilautakunnan kutsusta Ukrainan presidentinvaalia ja parlamenttivaaleja tarkkailee runsaasti myös ulkomaiden ja kansainvälisten järjestöjen vaalitarkkailuorganisaatioita. Ukrainan presidentinvaalissa 2004 oli ulkomaisten vaalitarkkailijoiden määrä noin 10 000. Paikallisia vaalilautakuntia on noin 30 000.

Vaaleja tarkkailleet valtiotMuokkaa

Kansainväliset järjestötMuokkaa

Kotimainen vaalitarkkailuMuokkaa

Myös kansalliset vaalitarkkailuorganisaatiot ovat kehittymässä.

Aiheesta muuallaMuokkaa

Ukrainan keskusvaalilautakunta (ukrainaksi)