Tyks Vakka-Suomen sairaala

sairaala Uudessakaupungissa

Tyks Vakka-Suomen sairaala (entinen Vakka-Suomen aluesairaala, ruots. Åucs Vakka-Suomi sjukhus) on Uudessakaupungissa sijaitseva sairaala, joka hallinnollisesti kuuluu Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Vakka-Suomen sairaala on yksi Tyksin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin neljästä lähisairaalasta. Muita lähisairaaloita ovat Loimaan, Salon ja Turunmaan sairaalat. Lähisairaalan tehtävänä on tarjota lähellä potilaan asuinpaikkaa erikoissairaanhoitoa, jota tarvitaan väestötasolla usein ja yksilötasolla toistuvasti. [1]

Tyks Vakka-Suomen sairaala
Sijainti
Osoite Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki
Koordinaatit 60.79545°N, 21.42293°E
Organisaatio
Sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Tyyppi lähisairaala (aluesairaala)
Linkki
Kotisivut https://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/vakka-suomen-sairaala/Sivut/default.aspx

Tyks Vakka-Suomen sairaalassa toimivat seuraavat erikoissairaanhoidon palveluita tuottavat yksiköt: [2]

 • Uudenkaupungin päivystys
 • Dialyysiyksikkö
 • Fysioterapia
 • Gastroenterologian poliklinikka ja tähystykset
 • Hematologian poliklinikka
 • Infektiopoliklinikka
 • Keuhkosairauksien poliklinikka
 • Kirurgian poliklinikka
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
 • Lasten ja nuorten poliklinikka
 • Lääkehoitopoliklinikka
 • Munuaistautien poliklinikka
 • Naistentautien poliklinikka
 • Neurologian poliklinikka
 • Polikliininen kirurgia
 • Reumatautien poliklinikka
 • Silmätautien poliklinikka
 • Sisätautien poliklinikka
 • Sydänpoliklinikka Uusikaupunki
 • Syöpätautien poliklinikka
 • Uudenkaupungin röntgen, os. 146
 • Vakka-Suomen sairaalan laboratorio
 • Äitiyspoliklinikka

Sairaalan palvelut painottuvat avohoitoon. Sairaalassa toimii kaksi vuodeosastoa, kirurgiapainotteinen osasto 1 ja sisätautipainotteinen osasto 2. Näitä osastoja hallinnoi Uudenkaupungin kaupunki.[2] Leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativa leikkaustoiminta päättyi sairaalassa vuonna 2017. Vaativa leikkaustoiminta on keskitetty Tyksin Turun ja Salon sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys.[3] Sairaalan polikliinisen kirurgian yksikössä tehdään toimenpiteitä paikallispuudutuksessa.[4]

HistoriaMuokkaa

Vakka-Suomen sairaalan perustamispäivänä voidaan pitää 11. marraskuuta 1889, jolloin konsuli E. J. Savón ja hänen vaimonsa Sofie Savón lahjoittivat Uudenkaupungin kaupungille Sorvakon kaupunginosassa sijaitsevan pienen talon sairastuvaksi. Sairaala nimettiin Maria Savónin sairastuvaksi ja se aloitti toimintansa vuonna 1890. Sairaalassa oli kymmenen vuodetta ja yksi hoitaja ja apuna palvelija. Vaikka vuosikymmenten kuluessa sairaalan toiminta kehittyi, sairaanhoidon puutteet saivat seudulla osakseen arvostelua. Taloudellinen tilanne ja kunnallismiesten keskinäiset riidat siirsivät kuitenkin uuden sairaalan rakentamista koskevan päätöksen aina 1930-luvulle saakka.

Kokouksessa 5. joulukuuta 1934 Uudenkaupungin, Lokalahden, Kalannin, Pyhämaan, Pyhärannan ja Vehmaan kuntien edustajat perustivat kuntainliiton uuden sairaalan rakentamiseksi. Kuntainliiton nimeksi tuli kuntainliitto Uudenkaupungin sairaala. Kivinen osaksi yksi-, osaksi kaksikerroksinen 16 sairaansijan sairaalarakennus rakennettiin Sorvakon mäelle. Sairaala valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 1936. Kuntainliiton nimeksi vakiintui myöhemmin Uudenkaupungin seudun sairaalan kuntainliitto. Sairaalan nimeksi vakiintui Uudenkaupungin seudun sairaala – puhekielessä seudun sairaala. Laitila ehti rakentaa sairaalan ennen Uuttakaupunkia. Tämä maamme ensimmäinen yhden maalaiskunnan omistama sairaala vihittiin käyttöön vuonna 1934.

1940-luvun lopulla Uudenkaupungin seudun sairaalaa ryhdyttiin laajentamaan korottamalla rakennus 2-kerroksiseksi osin 3-kerroksiseksi. Laajennus otettiin käyttöön vuonna 1951. Laajennetussa sairaalassa oli 30 hoitopaikkaa. Lisää tilaa tuli leikkaustoiminnalle ja synnytyksille, samoin keittiölle, huollolle ja korjauspajalle.

1960-luvulle tultaessa Vakka-Suomen sairaalapalvelujen tarve oli kasvanut huomattavan suureksi sairaalan kapasiteettiin verrattuna. Kuntien edustajat näkivät tarpeelliseksi perustaa Vakka-Suomeen aluesairaalan ja rakentaa uuden sairaalarakennuksen. Lupaa haettiin Lääkintöhallitukselta. Elokuussa 1962 Lääkintöhallitus hyväksyi sairaalan muuttamisen aluesairaalaksi. Päätös edellytti 90-paikkaisen sairaalan rakentamista. Erikoisaloina tuli olla sisätaudit, kirurgia sekä synnytykset ja naistentaudit. Tarpeelliset tilat tuli olla myös poliklinikoille, laboratoriolle, röntgenille ja fysikaaliselle hoidolle. Vakka-Suomen aluesairaalan kuntainliitto perustettiin vuonna 1965. Laitilan kunta liittyi kuntainliittoon vuonna 1966. Aluesairaala rakennettiin vuosina 1970 – 1971. Seudun sairaala luovutettiin Uudenkaupungin kansanterveystyön kuntainliitolle.[5]

Vuonna 1991 Vakka-Suomen aluesairaalan kuntainliitto lakkautettiin ja aluesairaala yhdistettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin Vakka-Suomen aluesairaalan nimellä. Vuonna 2015 sairaala yhdistettiin hallinnollisesti Turun yliopistolliseen keskussairaalaan tehtäväkuvaltaan lähisairaalaksi. Sairaalan nimeksi tuli sairaalan nykyinen nimi Tyks Vakka-Suomen sairaala.[6]

LähteetMuokkaa

 • Sairastuvasta aluesairaalaksi - Vakka-Suomalaisen sairaalatoiminnan vaiheita vv. 1890-1984, Toim. Heikki Juntti, Vakka-Suomen aluesairaalan kuntainliitto 1984

ViitteetMuokkaa

 1. Lähisairaalan tehtäväkuva - sivu 3 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategia 2014-2016. Vsshp.fi.
 2. a b Tyks Vakka-Suomen sairaalan osastot ja poliklinikat vsshp.fi.
 3. Sairaanhoitopiiri keskittämässä leikkaustoimintojaan Turkuun ja Saloon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote. 31.1.2017. Vsshp.fi.
 4. Tyks Vakka-Suomen sairaalan osastot ja poliklinikat: Polikliininen kirurgia vsshp.fi.
 5. Sairastuvasta aluesairaalaksi - Vakka-Suomalaisen sairaalatoiminnan vaiheita vv. 1890-1984, Toim. Heikki Juntti, Vakka-Suomen aluesairaalan kuntainliitto 1984
 6. Tyks Vakka-Suomen sairaala vsshp.fi.

Aiheesta muuallaMuokkaa