Työttömien Keskusjärjestö

organisaatio

Työttömien Keskusjärjestö ry on riippumaton kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentaa Suomea, jossa ihmiset voivat paremmin.

Työttömien Keskusjärjestö ry
Perustettu 1991
Kotipaikka Helsinki
Sivusto http://www.tyottomat.fi/

Työttömien Keskusjärjestö ry:

  1. tukee ja kannustaa jäsenyhdistystensä toimintaa työttömän hyvinvoinnin säilyttämiseksi
  2. tekee aloitteita epäkohtien korjaamiseksi, työttömien oikeuksien turvaamiseksi ja työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi
  3. ottaa kantaa, keskustelee ja vaikuttaa työttömien etuja koskevaan päätöksentekoon
  4. tekee yhteistyötä työhallinnon, ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa
  5. järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja ja koulutusta
  6. on eniten EU:n ruoka-apua jakava valtakunnallinen järjestö

Työttömien Keskusjärjestön merkittävin rahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Historiaa ja faktojaMuokkaa

Työttömien Keskusjärjestö ry (ent. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry) on perustettu vuonna 1991 ajamaan ja valvomaan Suomen työttömien sosiaalisia etuja, hoitamaan tiedotusta, järjestämään koulutusta ja tekemään työtä työllisyyden edistämiseksi. Järjestön nimi muutettiin Työttömien Keskusjärjestö ry:ksi huhtikuussa 2017. Järjestöön kuuluu noin 90 jäsenyhdistystä eri puolilla maata. Järjestö edustaa suomalaisia työttömiä Euroopan työttömien verkostossa EAPN-Finissä, jonka jäseneksi Työttömien Keskusjärjestö ry hyväksyttiin v. 1996.

TVYtterMuokkaa

Työttömien Keskusjärjestö ry julkaisi vuoden 2017 loppuun asti neljästi vuodessa ilmestyvää Tvytter-nimistä järjestölehteä. Lehteä on julkaistu jo vuodesta 1986 lähtien. Lehden nimi oli numeroon 3/2014 saakka Karenssisanomat.

Aiheesta muuallaMuokkaa