Työsuojeluviranomainen

Työsuojeluviranomaisella tarkoitetaan Suomessa aluehallintovirastoa (työsuojelun vastuualue) sekä sosiaali- ja terveysministeriötä sen hoitaessa tuotteiden turvallisuuden valvontaan liittyviä tehtäviä.[1]

Työsuojeluviranomainen tekee tarkastuksia oma-aloitteisesti sekä työnantajien ja työntekijöiden pyynnöstä. Työsuojelutarkastajalla on oikeus päästä työpaikalle ja muihin valvottaviin kohteisiin ja saada nähtäväkseen valvonnan kannalta olennaiset asiakirjat ja selvitykset. Työsuojeluviranomainen sovittaa valvontansa oman alueensa työpaikkojen tarpeisiin ja olennaisiin työsuojelukysymyksiin. Valvonnan keskeisenä tavoitteena on työn aiheuttaman haitallisen kuormituksen ehkäisy sekä työtapaturmien ja kemikaaliriskien torjunta. Lisäksi valvonnan avulla varmistetaan työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.[2]

Työsuojeluviranomaisen valvottavana on yli sadan työsuojelusäädöksen noudattaminen. Tärkeimmät työsuojelua sääntelevät lait ovat työturvallisuuslaki, työsopimuslaki, työaikalaki, työterveyshuoltolaki sekä laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta. Valvonta kohdistuu työpaikan työoloihin ja työsuojelun hallintajärjestelmiin sekä työpaikan omiin työsuojelua tukeviin ja edistäviin menettelytapoihin.[2]

Sekä työnantajat että työntekijät voivat pyytää työsuojeluviranomaisilta ohjeita työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Työsuojeluviranomainen ei ole edunvalvojia eivätkä hoida asiakkaiden yksityisoikeudellisia kiistoja, kuten palkkasaatavia.[2]

LähteetMuokkaa

  1. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta FINLEX. Viitattu 21.10.2014.
  2. a b c Työsuojeluviranomaiset valvovat ja ohjaavat (pdf) Aluehallintovirasto. Arkistoitu 18.3.2016. Viitattu 21.10.2014.