Turun yliopiston tieteentekijät

Turun yliopiston tieteentekijät ry (TYT) on Turun yliopistossa tai vastaavassa tieteellisessä laitoksessa tutkimus- tai opetustehtävissä työskentelevien henkilöstöjärjestö.

Yli 900 jäsenellään TYT on Turun yliopiston suurin henkilöstöjärjestö, ja se toimii aktiivisesti yliopistonsa ja koko Suomen yliopistolaitoksen tulevaisuuteen ja menestykseen vaikuttaen.

Turun yliopiston tieteentekijät ry on jäsenenä Tieteentekijöiden liitossa, joka AKAVAn suurimpana valtiosektorin järjestönä on keskeinen vaikuttaja suomalaisen tiedepolitiikan ja yliopistokoulutuksen kehittämisessä. TYT on Tieteentekijöiden liiton toiseksi suurin jäsenjärjestö.

TavoitteetMuokkaa

Yhdistyksen säännöt asettavat Turun yliopiston tieteentekijöiden perustavoitteet:

 • valvoa Turun yliopiston opetus- ja tutkimustehtävissä sekä muissa asiantuntijatehtävissä toimivien palkkauksellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja,
 • huolehtia heidän asemastaan yliopiston piirissä,
 • edistää tieteellisen työn mahdollisuuksia heidän kohdallaan,
 • ottaa osaa korkeakoululaitoksen kehittämiseen,
 • toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi TYT järjestää jäsenistölleen kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, laatii selvityksiä, tekee aloitteita, antaa lausuntoja, harjoittaa valistus- ja suhdetoimintaa sekä pitää yhteyttä työnantajatahoon sekä muihin järjestöihin ja yhdistyksiin.

TYT:n jäsenet työskentelevät yliopistossa monissa tehtävissä mm. seuraavilla nimikkeillä: erikoistutkija, koordinaattori, laboraattori, lehtori, professori, suunnittelija, tutkija, tutkijakoulutettava, yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja, yliopistotutkija.

EdunvalvontaMuokkaa

TYT on edunvalvontajärjestö. Palkkaedunvalvontaa TYT hoitaa pääasiassa Tieteentekijöiden liiton kautta.

Edunvalvonnan painopistealueita ovat:

 • Tehtävärakenne, joka mahdollistaa opettajien ja tutkijoiden kannustavan urakehityksen
 • Yliopiston henkilöstöpolitiikan kehittäminen siten, että estetään palvelussuhteiden pirstoutuminen ja muu jäsenistön etujen polkeminen. Yhdistys valvoo yliopiston nimityspolitiikan johdonmukaisuutta ja erityisesti sitä, että nimitysperusteet ovat säädösten mukaiset. Yhdistys seuraa myös määräaikaisuuksien käyttöä.
 • Kokonaistyöajan toteuttaminen siten, että myös opetustehtävissä voidaan tehdä tutkimustyötä.
 • YT-menettelyn kehittäminen: YT-menettely on olennainen osa yliopiston päätöksentekojärjestelmää. Yhdistyksen edustajat osallistuvat YT-neuvotteluihin päätöksenteon eri tasoilla.
 • Henkilöstön hyvinvointiin liittyvät hankkeet: työkyvyn säilyttäminen ja parantaminen sekä työolosuhteiden kehittäminen.

HistoriaMuokkaa

TYT:n edeltäjä Turun Assistenttiyhdistys perustettiin 30.3.1967 Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun nuoremman tutkija- ja opettajakunnan ajatuksista: ammattikunnan asemaa korkeakouluissa voidaan nostaa vain järjestäytymällä.

Yhdistys on ajanut jäsenkuntansa palkkauksellista, oikeudellista, sosiaalista sekä ammatillista edunvalvontaa, mikä on merkinnyt myös vaikuttamista korkeakoulupolitiikkaan.

Turun yliopiston tieteentekijöiden puheenjohtaja on vuodesta 2010 lähtien Maija S. Peltola.

Yhdistyksen puheenjohtajat:

Muu toimintaMuokkaa

Turun yliopiston tieteentekijät järjestää vuosittain yliopistolla ajankohtaisia yliopistoasioita käsitteleviä seminaareja.

 • Syksy 2015: ??Syökö Hallinto Kuormastasi??
 • Syksy 2014: ?YVV - EVVK? Kolmas tehtävä - Yliopistolaisen Viihdyke vai Velvoite
 • Syksy 2013: Uuden yliopiston taikaa - Opettajille tutkimusaikaa
 • Syksy 2012: MOLEMPI PAHEMPI - Puhdas opettaja vai selvä tutkija?
 • Syksy 2011: NuTuttaako olla nuori tutkija? TYT:n nuorten tutkijoiden klubiristeily
 • Syksy 2010: Havuja perkele! Tieteentekijä uudessa iloisessa yliopistossa
 • Kevät 2008: Yliopistouudistus – kuka, mitä, hä?
 • Kevät 2008: Uusi iloinen Turun yliopisto: Onko akateeminen vapaus, tehokkuus ja tuloksellisuus yhteensovitettavissa?
 • Syksy 2008: Yliopistolaisten kuntavaalipaneeli
 • Syksy 2008: Yliopistouudistus ja Turun yliopiston toimintarakenteen kehittäminen
 • Kevät 2007: Tutkimus-, opetus- vai ammattiyliopisto: Quo vadis Turun yliopisto?
 • Syksy 2007: Miten TYT ja TYY valvovat jatko-opiskelijoiden etuja? TYT:n ja TYY:n keskustelutilaisuus
 • Kevät 2006: Pitääkö tutkimuksen ja opetuksen yhteys säilyttää? Miten tutkimusta voidaan ja tulisi edistää yliopistossa?
 • Kevät 2005: Miten monta yliopistoa Suomeen tarvitaan? Ja mitä ihmettä varten?
 • Syksy 2004: Mikä edunvalvonnassa mättää? -- Onko yliopistolaiset tuomittu ikuiseen palkkakuoppaan?
 • Kevät 2004: Tieteellinen ura – putki vai pyrähdys?
 • Syksy 2003: Päättääkö pomo palkastasi? Palkkausjärjestelmäuudistuksen haaste akateemiselle johtajuudelle
 • Kevät 2003: Särkyneiden sydänten akatemia?
 • Syksy 2002: Riisto – sorto – syrjintä! Mitä TYT tekee tutkijan auttamiseksi?
 • Kevät 2002: Yliopistot "alla Bolognese"
 • Syksy 2001: Mihin menet Turun yliopiston virkarakenne?
 • Kevät 2001: Opetusansioiden huomioiminen virantäytössä
 • Kevät 2000: Turkulainen tutkija 2000-luvun yliopistomaailmassa
 • Kevät 1999: Helsingin yliopiston virkarakenneuudistus
 • Kevät 1998: Palvelussuhteen ehdot

TYT oli keväällä 2008 mukana järjestämässä Suomen ensimmäistä Lasten yliopistoa, jossa Turun yliopiston professorit luennoivat 7–10-vuotiaille koululaisille. Lasten ollessa luennolla vanhemmat sijoitettiin Turun yliopiston tieteentekijöiden järjestämään "äiti- ja isiparkkiin", jossa päivystävät tieteentekijät kertoivat tutkimuksesta Turun yliopistossa.

Vuodesta 2012 lähtien yhdistys on julkaissut sähköistä jäsenlehteä "Turun yliopiston tieteentekijä".

Turun yliopistolaiset vuoden tieteentekijätMuokkaa

Tieteentekijöiden liitto on valitsee vuosittain Vuoden tieteentekijän (vuoteen 1996 asti Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto KATL ry:n tunnustuspalkinto). Turun yliopistolaiseen tieteentekijään valinta on osunut seuraavasti:

 • 2015: Mari K. Niemi (valtiotiede)
 • 2012: Ilari Sääksjärvi (eläintiede)
 • 2006: Marjo Kaartinen (kulttuurihistoria)
 • 1996: Aimo Sillanpää (tähtitiede)
 • 1993: Eero Ylinen (fysiikka)
 • 1992: Timo Soikkanen (poliittinen historia)

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa