Tuotantomahdollisuuksien käyrä

Tuotantomahdollisuuksien käyrä on mikrotaloustieteessä kuvaaja tai funktio, joka esittää hyödykkeiden vaihtoehtoiset tuotantomäärät, jotka taloudessa voidaan tuottaa tehokkaasti tietyllä aikavälillä ja panosmäärällä. Käyrä kuvaa suurimman mahdollisen määrän hyödykettä, joka voidaan tuottaa kun vaihtoehtoisen hyödykkeen tuotantomäärä on kiinnitetty. Talouden tuotantopanosten määrän tai tuotantoteknologian muutos siirtää tuotantomahdollisuuksien käyrää.

Hyödykkeiden A ja B tuotantomahdollisuuksien käyrä.

Tuotantomahdollisuuksien käyrä esitetään yleensä konkaavina, mutta käyrä voi olla myös lineaarinen tai konveksi. Sitä käytetään useiden erilaisten taloustieteen käsitteiden, kuten niukkuuden, vaihtoehtoiskustannusten tai skaalatuottojen, esittämiseen. Käyrän siirtyminen ulospäin tarkoittaa joko saatavilla olevien tuotantopanosten, kuten esimerkiksi pääoman tai työvoiman määrän, lisääntymistä tai teknologian kehittymistä. Tuotantoteknologian kehittyminen tarkoittaa, että samoilla panoksilla pystytään tuottamaan enemmän hyödykkeitä.

Kuviossa on esitetty hyödykkeiden A ja B tuotantomahdollisuuksien käyrä. Pisteissä 1, 2 ja 3 tuotanto on tehokasta. Piste 4 sijaitsee käyrän alapuolella, jolloin tuotanto on tehotonta. Annetuilla panoksilla pisteen 5 tuotantoa ei voida saavuttaa käytössä olevalla tuotantoteknologialla. Kuvaajan kulmakerroin kertoo tuotannon vaihtoehtoiskustannuksen tuotteiden A ja B välillä.