Tulisuunnitelma

Tulisuunnitelma on ennen sotilasoperaatiota laadittu suunnitelma siitä, miten taistelua tukevat osat tukevat tulellaan taistelevia osia. Esimerkiksi komppanian hyökätessä voidaan määritellä, että kenttätykistö ampuu silloin, kun omat joukot ovat 300 metrin päässä vihollisesta, raskas kranaatinheittimistö silloin, kun ne ovat 200 metrin päässä vihollisesta ja kevyt kranaatinheittimistö silloin, kun omat joukot ovat enää 100 metrin päässä vihollisesta.

Tulisuunnitelmaan voi liittyä myös ennalta laskettuja maaleja. Erityisesti puolustettaessa tämä on mahdollista, koska maalien tarkat paikat tiedetään siksi, että alue on vielä omassa hallinnassa.