Tujeeni on kaksirenkainen monoterpeeni. Sitä esiintyy monien kasvien eteerisissä öljyissä. Se antaa pistävää makua johinkin yrtteihin kuten kynteliin.

Tujeeni
Tunnisteet
IUPAC-nimi 1-isopropyyli-4-metyylilbisyklo[3.1.0]heks-3-eeni
CAS-numero 2867-05-2
PubChem CID [1]
SMILES CC1=CCC2(C(C)C)CC12 [1]
Ominaisuudet
Molekyylikaava C10H16
Moolimassa 136,228 g/mol
Sulamispiste -20 °C [2]
Kiehumispiste 151 °C [2]
Tiheys 0,9 ± 0,1 g/cm3
Liukoisuus veteen 2,91 mg/l (25 °C) [2]

Nimityksellä 'tujeeni' tarkoitetaan yleensä α-tujeenia. β-tujeeni (tai 2-tujeeni) on harvinaisempi isomeeri, jossa rengasrakenteen kaksoissidos on muuttanut paikkaa. Toinen kaksoissidoksen sijaintiin perustuva isomeeri on sabineeni.


Kemiallisen rakenteen vertailu
α-tujeeni β-tujeeni sabineeni

Lähteet muokkaa

  1. (-)-alpha-Thujene PubChem. National Library of Medicine. Viitattu 5.5.2023. (englanniksi)
  2. a b c α-Thujene ChemSpider. Royal Society of Chemistry. Viitattu 5.5.2023. (englanniksi)