Trevise Pankki

Trevise Pankki oli vuosina 19992000 toiminut Ruotsissa rekisteröity yksityispankki, jolla oli sivukonttori Helsingissä Eteläesplanadi 12:ssa. Pankin toiminimi oli suomeksi Trevise Pankki Oyj ja ruotsiksi Trevise Bank AB (publ).

Oy Trevise Ab aloitti toimintansa sijoituspalveluyrityksenä Suomessa 1996. Yhtiö kuului ruotsalaiseen Trevise-konserniin, jonka tanskalainen Unibank osti 1997. Seuraavana vuonna Trevise päätettiin muuttaa pankiksi. Pankki sai toimiluvan 1999.

Trevise Pankki Oyj avasi konttorinsa Eteläesplanadilla 15. marraskuuta 1999. Maaliskuussa 2000 ilmoitettiin MeritaNordbankenin ja Unibankin yhdistymisestä, ja toiminta Trevise Pankin nimellä Suomessa päättyi 30. kesäkuuta 2000.

Suomessa toimineisiin Trevise-yhtiöihin kuului myös v. 1999 perustettu Trevise Rahastoyhtiö Oy.