Ero sivun ”Elokuvatuottaja” versioiden välillä

388 merkkiä poistettu ,  11 vuotta sitten
[arvioimaton versio][arvioimaton versio]
Elokuvan idea voi tulla periaatteessa keneltä tahansa ja miten tahansa, ohjaajalta, käsikirjoittajalta, työryhmältä tai vaikka sanomalehdestä, mutta päätöksen idean kehittämisestä tuotannoksi ja lopulta tuotannon aloittamisesta tekee tuottaja.
 
Lopullinen käsikirjoitus valmistuu aina yhteistyössä tuottajan, käsikirjoittajan ja ohjaajan kanssa. Tosin eri vaiheissa ryhmän kokoonpano voi vaihdella, mutta tuottaja on mukana loppuun asti. Tuottajan rooli käsikirjoitustyössä vaihtelee tuottajakohtaisesti. ToisetJotkut tuottatajattuottajat lukevatpyrkivät versioita,vaikuttamaan kommentoivattuotantoprosessiin jalukemalla pyrkivättekstiversioita vuorovaikutteisestija ohjaamaankommentoimalla prosessianiitä, toiset tuottajattaas saattavat hyvinkin tarkkaatarkkaan haluta sanella halutuntuotannon lopputuloksensuunnan ja jopa osallistua itse kirjoittamiseen. HyvänTärkeintä käsikirjoitustyönkäsikirjoituksen yhtenätuottamisessa suurimpana vaikuttajanaelukuvaksi on hyvä vuorovaikutus työhön osallistuvien välilläyhteistyö ja vahva luottamus. Yhteisenosapuolten tavoitteenvälillä. jakaminenTehtävien kokojako ryhmäntuotantotiimiläisten kesken onja yksiyhteisen tavoitteen saavuttaminen ovat tuottajan tärkeimpiä saavutuksiatehtäviä. tässäTuottajan työssäapuna ovat tuotantotoimiston työntekijät, esim. tuotantopäällikkö ja tuotantokoordinaattori.
 
Käsikirjoitusvaiheen jälkeenaikana ja jo sen aikanakinjälkeen tuottajan työ alkaatuottaja keskittyäkeskittyy resurssien luomiseen tuotannon käyttöön. Tämä tarkoittaa budjetointia, rahoituksen hankkimista, työryhmän avaintekijöiden rekrytoimista ja erilaisten tuotantosopimusten, kuten sponsorointi-, levitys-, esitys- ja yhteistyösopimusten neuvottelemista ja laatimista. Samaan aikaanEnnakkosuunnitteluvaiheessa tuottaja valvoo luovan ryhmän, johon kuuluu ainakin ohjaaja, työtä ja elokuvan sisällön kehittymistä ennakkosuunnitteluvaiheessa sekä tekeesuunnittelee budjettiinresurssien liittyvää suunnittelutyötä apunaan tuotantopäällikkö ja tuotantotoimistokäyttöä.
 
Elokuvan kuvausten aikana tuottajan työtehtävät vaihtelevat hieman. Itse kuvauksia yleensä valvoo ja johtaa [[tuotantopäällikkö]], joka kuitenkinmyös tiiviisti raportoi tiiviistikuvausten kulusta tuottajalle. Tuottaja voi samaan aikaaaikaan keskittyä muun muassa elokuvan markkinoinnin aloittamiseenmarkkinointiin ja esimerkiksi kansainvälisten levitysopimusten tekemiseen. Yhteydet tiedotusvälineisiinTiedottaminen eli tiedottaminenyhteydenpito ontiedotusvälineisiin yksikuuluu tuottajantärkeänä tärkeistäosana tehtävistäelokuvan elokuvatuotannossatuotantoon. SitäMediaa varten tuottajajärjestetään muun muassa järjestäätiedotusvälineiden pressivierailuitavierailuja kuvauspaikoille, lähetteleeluodaan tiedotteita ja julkaiseetuotetaan muutaerilaista materiaalia liittyen elokuvasta tiedottamiseen.
 
Elokuvan jälkituotantovaiheessa tuottajan työssämarkkinointi korostuu elokuvan markkinointi. Sponsorisopimukset saattavat velvoittaa tuottajaa tuottamaan elokuvatuotannonitse elokuvan rinnalla yhteistyöspotteja eli mainoksia, joissa sekä elokuva, että yhteistyökumppaniyhteistyökumppanit saasaavat näkyvyyttä. Samalla tuottaja kuitenkinmyös valvoo tarkasti elokuvan jälkitöiden etenemistä ja elokuvan kokonaisuuden kehittymistä. Tuottaja saattaa jopa päivittäin käydä leikkaamossa tai äänistudiolla katsastamassa yksityiskohtaistenyksityiskohtaisesti töiden etenemistä.
 
Eri elokuvalajien, kuten dokumentti- ja lyhytelokuvien kohdalla tuottajan tehtävien painopisteet saattavat hieman vaihdella, esimerkiksi markkinointipanostustenmarkkinointiosuuksien kohdalla, mutta periaatteessa samatsuhteen. tuottamisenTuottamisen työkokonaisuudet toteutuvat myöskuitenkin näidenkaikissa kohdallatapauksissa. Siinä missä pitkänPitkän elokuvan tekemisessä korostuu kaupallisuus ja katsojakokemus, jotka vaikuttavat tuottaja-ohjaajatuottajan ja ohjaajan suhteeseen, niinkun taas esimerkiksi dokumenttielokuvan tuotannossa sen sijaan voi korostua ohjaajan taiteellinen näkemys, jolloin suhde ohjaajaan täytyy olla toisenlainen. Tässä on myös yksi tuottajan ammatinkuvan peruselementtejä; valmius vahvaan ja dynaamiseen vuorovaikutukseen.
 
Yhteenvetona voisi sanoa, että tuottajaTuottaja on se tekijä, joka on pisimpään kiinni elokuvatuotannossaelokuvan tuotannossa. Hänen aktiivisuhteensa elokuvaan voi pysyä yllä jopa vuosia, mikäli elokuva esimerkiksi menestyy kansainvälisesti. Tuottaja onTuottajalle myös se henkilö, joka omistaa elokuvan. Tuottajalle yleensä jää suurin osa ns.elokuvan tekijänoikeuksista eli elokuvansen taloudellisista ja taiteellisista hyödyntämisoikeuksista. Tällöin hän ikäänkuin "omistaa" elokuvan.
 
Edelliseen perustuu myös tuottajan ns. "final cut"-oikeus. Koska tuottaja vastaa elokuvasta rahoittajille ja yhteistyökumppaneille, niin hän myös päättää myös elokuvansen valmistumisesta ja lopullisesta muodosta. Tämä ei tarkoita, että tuottaja lähtisileikkaisi leikkaamaan elokuvaaelokuvan uudelleen tai "jyräisi" kaikkileikkaajan tai muutohjaajan tekijätnäkemykset päätöstensä alle, vaan se tarkoittaa sitä, että tuottaja asettaa rajat, joissa elokuvan tulee valmistua (ns. "final cut"-oikeus). Esimerkiksi leikkauspäiviin budjetoidut palkkavarat ovatasettavat yksileikkaukselle tehokasohjeelliset rajojenajalliset asettajapuitteet.
 
== Tuottaja ja TV-viihdetuotanto ==
Rekisteröitymätön käyttäjä