Ero sivun ”Kompleksisuusteoria” versioiden välillä

ei muokkausyhteenvetoa
p (rivitys, wikilähteet aiheesta muualla)
Ei muokkausyhteenvetoa
 
Kysymykseen siitä, täyttääkö kompleksisuusteoria varsinaisen [[teoria]]n kriteerit on otettu kantaa puolesta ja vastaan. Mikäli teorialla tarkoitetaan yhtenäistä tietojen ja käsitteiden järjestelmää, joka sisältää yleisessä ja tiivistetyssä muodossa yleisiä tosiasioita sisältäviä lakeja tai periaatteita, ja jossa teorian kaikki väitteet tiivistetään joukoksi [[aksiooma | aksioomia]], joista puolestaan voidaan johtaa loogisesti kaikki muut ko. teorian väitteet <ref>{{Kirjaviite | Tekijä = Järvinen & Järvinen | Nimike = Tutkimustyön metodeista | Julkaisija = Tampere: Opinpajan kirja | Vuosi = 2004}}</ref> kompleksisuusteoriaa ei voitane pitää puhtaana teoriana. Toisaalta esimerkiksi Mitleton-Kelly <ref>{{Kirjaviite | Tekijä = Mitleton-Kelly, E | Nimike = Complex systems and evolutionary perspectives on organizations: The Application of Complexity Theory to Organisations | Julkaisija = ''London School of Economics | Vuosi = 2004}}</ref> on esittänyt, että kompleksisuus ei ole pelkästään joukko työkaluja tai vertauskuva vaan ennemminkin tapa ajatella ja ymmärtää maailman ilmiöitä.
 
Murrayn <ref>{{Kirjaviite | Tekijä = Murray, P. J. | Nimike = "So What´s New About Complexity" | Julkaisija = ''System Research and Behavioral Science'' | Vuosi = 2003}}</ref> mukaan kompleksisuusteoriaa voidaan pitää yhtenä ''"uusien tiedeidentieteiden"'' edustajana. Muina uusien tieteiden edustajina Murray mainitsee [[kaaosteoria|kaaos-]] ja katastrofiteoriat.
 
Joissakin yhteyksissä kaaosteoriaa ja kompleksisuusteoriaa on pidetty toistensa [[synonyymi | synonyymeinä]]. Kaaos ja kompleksisuus ''eivät kuitenkaan tarkoita samaa asiaa''. Esimerkiksi Maula <ref>{{Kirjaviite | Tekijä = Maula, M. | Nimike = Elävä organisaatio ja liiketoimintaekosysteemi: Kompleksisten systeemien kaksi tulkintaa |Julkaisija = Tampere University Press |Vuosi = 2004}}</ref> (perustuu Mitleton-Kelly <ref>{{Kirjaviite | Tekijä = Mitleton-Kelly, E. | Nimike = Organisations as Co-evolving Complex Adaptive Systems | Julkaisija = BAM97 British Academy of Management Annual Conference | Vuosi = 1997}}</ref>) havainnollistaa eroja seuraavasti: ”kaoottinen systeemi muodostuu sellaisten sääntöjen ja säännönmukaisuuksien iteroinnista, jotka pysyvät vakioina. Kompleksinen systeemi sen sijaan kehittyy ja muuttaa vuorovaikutuksen sääntöjä. Kaaosteorian soveltaminen sosiaalisiin systeemeihin merkitsisi oletusta, että inhimillinen toiminta on pelkistettävissä pysyviin sääntöihin ja lakeihin, ja että se on näiden sääntöjen hallitsemista.”
Rekisteröitymätön käyttäjä