Ero sivun ”Maankäytön suunnittelu Suomessa” versioiden välillä

p
p (Korjannut virheitä, lisännyt tarkentavia lähteitä.)
 
== Suunnittelun tavoitteet ==
Lain mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää:<ref name=":6">Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 1. luku, 5§</ref>
# turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista
# yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta; muun muassa riittävän asuntotuotannon edellytyksiä
# liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä
 
Suunnitelun tulee olla vuorovaikutteista ja perustua riittävään vaikutusten arviointiin.<ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.199/132)name=":6" 1. luku, 5§</ref>
 
==Suunnittelun ohjaustasot==
===Valtakunnan taso===
 
Suomessa valtioneuvoston hyväksymät [[valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet]] ohjaavat koko maan kaavoitusta ottaen huomioon muun muassa kansainvälisten sopimusten ja [[Euroopan unioni|EU-]]direktiivien asettamat velvoitteet. [[Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus|Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset]] edistävät kaavoituksen ja muun alueidenkäytön suunnittelun järjestämistä kunnissa. Lisäksi ne valvovat, että kuntien kaavoituksessa otetaan huomioon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät asiat.<ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132)name=":7" 2. luku, 18§</ref> Valtakunnantasolla pyritään myös eri alueiden tasapuoliseen kehittämiseen ja suunnitellaan esimerkiksi tiestöä, rataverkkoa, satamia ja voimalinjoja.
 
===Maakunnan taso===
 
[[Maakunnan liitto|Maakuntien liitot]] suunnittelevat ja hyväksyvät '''[[maakuntakaava]]n''', jossa valtakunnalliset alueidenkäyttöä ohjaavat tavoitteet sovitetaan yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa.<ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 4. luku, 25 §</ref><ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 4. luku, 31 §</ref> Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä maakunnassa,<ref name="mrl14">Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 1. luku, 4§</ref> mm. tielinjauksia ja muita liikenneyhteyksiä, vesihuoltoa, sekä maiseman- ja luonnonarvojen vaalimista. Maakuntakaava toimii ohjeena kuntakaavoitukselle.<ref name=":7">Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 4.luku, 32 §</ref>
 
===Kuntataso===
16

muokkausta