Ero sivun ”Maankäytön suunnittelu Suomessa” versioiden välillä

p
Lähdeviitteen ja terminologian yhdenmukaistamista.
(Täydentäviä tietoja, muokkauksia ja korjauksia kaavoituksen osallistumisesta eri kaavatasoilla.)
p (Lähdeviitteen ja terminologian yhdenmukaistamista.)
===Maakunnan taso===
 
[[Maakunnan liitto|Maakuntien liitot]] suunnittelevat '''[[maakuntakaava]]n''' ja ohjaavat kuntien välistä yhteistyötä alueiden käytön suunnittelussa.<ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 2. luku, 19§</ref> Maakuntakaavassa suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä maakunnassa,<ref name="mrl14">Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 1. luku, 4§</ref> mm. tielinjauksia ja muita liikenneyhteyksiä, vesihuoltoa, sekä maiseman- ja luonnonsuojelua. VäliportaanMaakuntatason suunnittelu toimii lähtökohtana kuntatason kaavoitukselle.
 
===Kuntataso===
==== Kaavoituksen vireilletulo ====
 
* Ennen kaavoituksen käynnistymistä kaavoittavan viranomaisen tulee tiedottaa kaavan osallisille suunnittelun käynnistymisestä, lähtökohdista, aikataulusta ja osallistumiskäytännöistä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kaavoituskatsauksessa <ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.name=":2.1999/132):" 8. luku, 63 §.</ref>.
 
==== Kaavan valmistelun aloitusvaihe ====
Vastaanottavan viranomaisen tulee lukea kaikki saadut muistutukset ja lausunnot. Viranomaisen tulee myös vastata mielipiteen esittäjille, miten tämän mielipide on otettu huomioon. Jätetyistä muistutuksista ja lausunnoista laaditaan usein myös koosteet, joissa viranomaiset esittelevät, miten mielipiteet on otettu valmistelussa huomioon. Mikäli mielipiteiden johdosta kaavaan tehdään merkittäviä muutoksia, mielipiteestä, jossa muutosta on esitetty, voidaan keskustella kunta- tai maakuntahallituksessa.
 
Näkemykset osallistumisen vaikuttavuudesta kaavoitusprosessin eri vaiheissa vaihtelevat <ref>{{Kirjaviite|Tekijä=Faehnle, Maija|Nimeke=Collaborative planning of urban green infrastructure - need, quality, evaluation and design.|Vuosi=2014|Sivu=32-33|Julkaisija=Helsingin yliopisto, Department of Geosciences and Geography|www=http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9464-4}}</ref>. Kaavoitusprosessin alkuvaiheessa kansalaiset voivat vaikuttaa tehokkaimmin kaavassa tutkittaviin vaihtoehtoihin <ref>{{Lehtiviite|Tekijä=Faehnle, Maija; Bäcklund, Pia; Tyrväinen, Liisa; Niemelä, Jari; Yli-Pelkonen, Vesa|Otsikko=How can residents’ experiences inform planning of urban green infrastructure? Case Finland|Julkaisu=Landscape and Urban Planning, Volume 130, 2014|Ajankohta=2014|Julkaisija=|Doi=https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.07.012}}</ref><ref>{{Lehtiviite|Tekijä=Eeva Lehtomäki, Eeva|Otsikko=Kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehitys Helsingin rantojen suunnittelussa|Julkaisu=Pro gradu-tutkielma, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto|Ajankohta=2015|Julkaisija=|www=http://tampub.uta.fi/handle/10024/97058|Kieli=fi}}</ref>. Kaikissa vaiheissa kansalaisten näkemysten huomioon ottamista helpottaa, jos näkemykset on perusteltu hyvin ja kohdistettu selkeästi niihin kysymyksiin, joihin kaavalla on pyritään vastaamaan <ref>{{Lehtiviite|Tekijä=Lehtomäki, Eeva; Paloniemi, Riikka|Otsikko=Kansalaisten osallistuminen ja kestävä hyvinvointi – kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittyminen Helsingin rantojen suunnittelussa 1980-luvulta alkaen|Julkaisu=Janus Vol 24, Nro 4 (2016)|Ajankohta=2016|Julkaisija=|www=https://journal.fi/janus/article/view/60252}}</ref><ref>{{Kirjaviite|Tekijä=Puustinen, Sari|Nimeke=Suomalainen kaavoittajaprofessio ja suunnittelun kommunikatiivinen käänne: vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet suurten kaupunkien kaavoittajien näkökulmasta|Vuosi=2006|Sivu=246|Julkaisija=Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja A 34, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK|www=http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3662-5}}</ref><ref>{{Kirjaviite|Tekijä=Staffans, Aija|Nimeke=Vaikuttavat asukkaat -
Vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haasteina|Vuosi=2004|Sivu=245|Julkaisija=Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja A 29, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK|www=http://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-003362}}</ref>.
== Katso myös ==
16

muokkausta