Ero sivun ”Risto Ahonen (kolumnisti)” versioiden välillä

ei muokkausyhteenvetoa
Maaseutuhenkisyys kuvastuu usein Risto Ahosen kirjoituksista. Yhteisöllisesti vähempiosaisten puolestapuhujana hänet myös tunnetaan. Kun 2000 - luvun alussa syntyi kunnissa pienten kyläkoulujen lakkautusbuumi, aktivoitui Risto Ahonen kirjoittamaan ja toimimaan kyläkoulujen puolesta. Hän oli perustamassa Suomen lähikoulut yhdistystä, yhdessä professori Eira Korpisen ja kemisti Ilari Kotimäen kanssa. Yhdistyksen nimissä kerättiin laaja nimiadressi, joka luovutettiin eduskunnan sivistysvaliokunnalle 2005.
 
Kuntaliitosten vaikutus Suomen yhteiskuntarakenteeseen oli Risto Ahosen seuraava kiinnostuksen ja kirjoittamisen aihe. Hänen ajatustensa mukaan ei Suomen suurimpia asutuskeskuksia pitäisi enää laajentaa liittämällä niihin maaseutukuntia, joiden kehittymisintressit ovat aivan toisenlaiset kuin isojen kaupunkien. Sitävastoin hänen mielestään pitää kaupukien rinnalle vahvistaa maaseutualueita, joiden kehittäminen tapahtuisi rinta rinnan kaupunkikeskusten kanssa. Näin koko yhteiskuntarakenne tervehtyisi, eivätkä erilaisten elinympäristöjen eturistiriidat, sekä eriarvoisuus yhteiskuntapalveluiden suhteen enää lisääntyisi, kuten 2000 - luvun alussa on tapahtunut.
 
Kaikkiaan epäpoliittinen kriittinen kansalaisvaikuttaminen on Risto Ahoselle ominaista. Hänelle ovat tärkeimpiä pohdinnan aiheita inhimillisyys ja perheyhteisöön liittyvät arvot koko laajuudessaan. Hänen mielestään Suomessa demokratian toteuttaminen ontuu, koska edunvalvojien ja virkamiesten avoin ajattelu on tyrehtynyt. Ne jotka ilmaisevat avoimesti itseään eivät menesty missään ryhmässä, sillä ryhmäkurista on tullut merkittävin vallan väline ja vain ryhmän tuki pönkittää portaita vallan huipulle.
 
Risto Ahonen korostaa kriittisen, avoimen ja julkisen kansalaismielipiteen merkitystä. Sillä on korvaamaton merkitys juuri Suomelaisen yhteiskunnan kehittymisen kannalta hänen mielestään.
 
== Kirjallinen tuotanto ==
Rekisteröitymätön käyttäjä