Ero sivun ”Uralilainen foneettinen aakkosto” versioiden välillä

*‹ kirjaimen alla osoittaa äänteen artikulaatiopaikan lievää takaisuutta, esim. ''t͔''.
*› kirjaimen alla osoittaa äänteen artikulaatiopaikan lievää etisyyttä, esim. ''e͕''.
*<smallsup>v</smallsup> kirjaimen yllä osoittaa konsonantin voimakasta hankaushälyisyyttä, esim. ''š'', frikotremulantti ''ř''.
*<smallsub>v</smallsub> kirjaimen alla osoittaa vokaalin väljyyttä tai konsonantin höllyyttä, esim. ''u&#x032C;''. Kirjaimen jäljessä rivin alareunassa se osoittaa äänteen huuliartikulaation lavenemista eli delabiaalistumista, esim. ''o<sub>v</sub>''.
*<smallsub>^</smallsub> kirjaimen alla osoittaa vokaalin lievää suppeutta (esim. ''o&#x032D;'' ) ja konsonantin lievää dorsaalista liudentuneisuutta (esim. ''k&#x032D;'' ). Kirjaimen jäljessä se osoittaa konsonantin tiukkuutta (esim. ''s &#x032D;'').
*<sup>·</sup> kirjaimen yllä osoittaa vokaalin lievää suppeutta (''ė'' = ''e&#x032D;'' ) tai konsonantin puolisoinnillisuutta (''Ġ'' = puolisoinnillinen media, ''ṫ'' = puolisoinnillinen tenuis).
*. kirjaimen alla osoittaa äänteen suurta takaisuutta (''ṭ'' = kakuminaalinen ''t'', &#x1EB9; = taka-''e'' ).
*¨ kirjaimen yllä osoittaa (eräissä) tapauksissa) etuvokaalisuutta (''ä ö ü'') tai konsonantin interdentaalisuutta (esim. ''t&#x0308;'').
*¨.. kirjaimen alla osoittaa uvulaarisuutta (esim. ''k&#x0324;'').
*´ kirjaimen päällä tai jäljessä ylhäällä osoittaa konsonantin liudentuneisuutta, esim. ''ń'', ''d´''.
*° kirjaimen alla osoittaa konsonantin sonanttisuutta (eli konsonanttia, joka toimii vokaalin sijassa), esim. ''r&#x0325;'', ''l&#x0325;''.
605

muokkausta