Difference between revisions of "Atlantin valtameri"

=== Geologinen historia ===
[[Tiedosto:North Atlantic crust age 1996.gif|thumb|300px|Pohjois-Atlantin merenpohjan ikäkartta.]]
Nykyisten geologisten teorioiden mukaan Atlantti syntyi [[mannerliikunnot|mannerliikunnoissa]], jotka on pystytty mittaamaan tarkoilla lasermittauksilla. Tapahtuma on hyvin hidas. Nykyisin Etelä-Atlantti levenee noin 1,5-25–2,25 cm/v ja Pohjois-Atlantti 0,95-195–1,4 cm/vsenttimetriä vuodessa. Mannerliikunnot on Atlantin kohdalla pystytty todentamaan eri tavoin magnetoituneista pohjan kivistä. [[Maan magneettikenttä|Maan magneettikentän]] tiedetään satojentuhansien vuosien välein heikkenevän ja vaihtavan napaisuuttaan.
 
Atlantti alkoi muodostua [[Pangea]]-jättiläismantereen hajotessa [[triaskausi|triaskaudella]] eteläisen Atlantin muodostuessa ensin.
 
Tutkimusten mukaan [[Liitukausi|liitukaudella]] noin 80 &nbsp;miljoonaa vuotta sitten Atlantti oli suunnilleen puolet nykyistä kapeampi ja aivan pohjoisin Atlantti oli matalaa merta. Liitukauden keski- ja loppuvaiheessa Etelä- ja Keski-Atlantti laajeni ja syveni voimakkaasti.<ref name="OE1">Otavan suuri ensyklopedia, Osa 1 Aakkoset-Cicero, artikkeli Atlantti, s. 428 </ref>. Neogeenin loppuvaiheessa lähestyttäessä nykyaikaa Atlantin laajeneminen hidastui ja mantereet asettuivat miltei paikoilleen<ref name="OE1"/>.
 
== Atlantin valtameren sivumeret ja osat ==