Ero sivun ”Osakeyhtiö (Suomi)” versioiden välillä

473 merkkiä lisätty ,  4 vuotta sitten
oma fix + viitteitä täydennelty + kuolleet linkit päivitetty/merkattu
p (viite päivitetty)
(oma fix + viitteitä täydennelty + kuolleet linkit päivitetty/merkattu)
{{tämä artikkeli|kertoo suomalaisesta yhtiömuodosta. Artikkeli [[Osakeyhtiö]] käsittelee yhtiömuotoa yleismaailmallisesti.}}
'''Osakeyhtiö''' (lyh. ''oy''<ref name="lyh.">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/363 | Nimeke = Lyhenneluettelo | Ajankohta = 2015 | Julkaisija = Kotimaisten kielten keskus | Viitattu = 8.2.2016}}</ref>, {{k-sv|aktiebolag}}, lyh. Suomessa ''ab'', Ruotsissa ''AB'') on Suomen osakeyhtiölain määrittelemä [[yhtiömuoto]], jossa omistajat ovat vastuussa toiminnasta sijoittamansa [[pääoma]]n verran. Suomessa osakeyhtiöitä säädellään osakeyhtiölaissa. Yhtiöoikeus kuuluu oikeudenalojen systematiikassa [[kauppaoikeus|kauppaoikeuden]] alaan.
 
Osakeyhtiö on hyvin suosittu [[yhtiömuoto]]. Suurin osa suomalaisista yrityksistä on nimenomaan osakeyhtiömuotoisia.<ref>[http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/lkm.html Yritysten lukumäärät kaupparekisterissä]</ref>
 
Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei [[yhtiöjärjestys|yhtiöjärjestyksessä]] määrätä toisin.<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624#L1P5 Osakeyhtiölaki 1:5]</ref>
 
== Yksityinen ja julkinen osakeyhtiö ==
Osakeyhtiön perustaminen vaatii [[osakepääoma]]a, joka yksityisen osakeyhtiön kohdalla on vähintään 2&nbsp;500 euroa.<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624 Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624]</ref>
 
Yksityisen osakeyhtiön nimessä tulee olla sana ''osakeyhtiö'' tai sitä vastaava lyhennys ''oy'', ruotsiksi ''aktiebolag'' tai ''ab''. Jos kysymyksessä on [[asunto-osakeyhtiö]], tulee tämän seikan ja yhtiön kotipaikan selvästi ilmetä toiminimestä.<ref>Toiminimilaki (2[http://www.2finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/128)19790128 7 §, FirmalagToiminimilaki (2.2.1979/128) 7 §]</ref>
 
Yhtiölle voidaan haluttaessa rekisteröidä rinnakkaistoiminimi muillakin kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Kaupparekisteri antaa osakeyhtiölle seuraavat käännökset:<ref name=rinn>[http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystennimet/rinnakkaistoiminimi.html PRH: Toiminimellä voi olla erikielisiä rinnakkaistoiminimiä] Viitattu 11.10.2014</ref>
 
=== Julkinen osakeyhtiö (oyj) ===
Julkinen osakeyhtiö (lyhenne oyj<ref name=kotus"lyh." />) on sellainen osakeyhtiömuoto, joka sallii yhtiön osakkeilla käytävän julkista arvopaperikauppaa esimerkiksi [[Helsingin pörssi|pörssi]]ssä. Pörssilistautuminen on kuitenkin vapaaehtoista. On mahdollista, että julkisen osakeyhtiön osakkeista vain osa on pörssissä kaupankäynnin kohteena. On myös julkisia osakeyhtiöitä, jotka eivät ole pörssissä kaupankäynnin kohteena. Kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt ovat julkisia osakeyhtiöitä.
 
Julkisen osakeyhtiön tulee julkaista osavuosi- ja vuosikatsaukset. Sen [[osakepääoma]]n tulee olla vähintään 80&nbsp;000 euroa. Sillä pitää olla [[toimitusjohtaja]] ja ainakin 3 hallituksen jäsentä.
Osakeyhtiön perustamisen vähimmäisvaatimukset ovat vaihdelleet. Osakeyhtiön perustamista on ajan mittaan helpotettu siten, että nykyään yksikin perustaja riittää. Myös vaadittu vähimmäis[[osakepääoma]] on laskenut.
 
* 1895–1979: Vähintään 3 perustajaa ja osakasta, ei minimipääomavaatimusta<ref>[http://www.porssitieto.fi/kirjoitus/index.html#oy VALIKOIMA KIRJOITUKSIA Lyhyitä taloushistorian artikkeleita eri aloilta]</ref><ref>[http://www.porssitieto.fi/kirjoitus/osakeyhtiolaki-1979.html LAKI OSAKEYHTIÖISTÄ 2.5.1895 sellaisena, kuin se oli 31.12.1979]</ref>
* 1.1.1980: Osakepääoma vähintään 15 000 mk (2 522,82 €), vähintään 1 perustaja ja 3 osaketta<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1978/19780734 Osakeyhtiölaki 734/1978]</ref>
* 1.9.1997: Oy 50 000 mk, oyj 500 000 mk, vähintään 1 osake<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1997/19970145 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta 145/1997]</ref>
* 1.1.1999: Oy 8 000 €, oyj 80 000 €<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980824 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta 824/1998]</ref>
* 1.9.2006: Oy 2 500 €, oyj 80 000 €<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060624 Osakeyhtiölaki 624/2006]</ref>
 
Minimiosakepääomaa pyrittiin 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa nostamaan ensin 50 &nbsp;000 markkaan ja sittemmin 8 &nbsp;000 euroon. Vanhojen yhtiöiden tuli korottaa osakepääomaansa siirtymäajan kuluessa. Suuri osa osakeyhtiöistä, noin puolet, ei kuitenkaan korotusta tehnyt. Lopulta korotusvaatimuksesta luovuttiin.<ref>[http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/avoinarkisto/trindex.jsp?xid=26150&date=1995/11/01]{{dead link}}</ref><ref>[http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/a/?groupId=104696c9-6870-40b6-b6fd-3ae12ab4f3c4&announcementId=7630ffc1-cfb5-4ea6-ac0a-fd80d737c17b Suomen Yrittäjät osakeyhtiölakiesityksestä: Vanhojen yhtiöiden osakepääoman korotuksesta luovuttava]</ref><ref>[http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/a/?groupId=104696c9-6870-40b6-b6fd-3ae12ab4f3c4&announcementId=36e8cf83-be85-45c1-94e1-95a4e0e27be7 Osakepääoman vähimmäismäärä putoaa 2500 euroon]</ref>
 
Valtaosa uusista osakeyhtiöistä perustetaan minimiosakepääomalla. Uusilla osakeyhtiöillä ei useimmiten ole tilintarkastajaa.<ref>{{Verkkoviite | Osoite = http://www.prhkauppalehti.fi/fi5/uutiseti/P_435yritykset/lehdisto/hellink/tiedote.htmljsp?direct=true&selected=kaikki&industry=&oid=20100401/12724283502610 | Nimeke = PRH: Osakeyhtiö perustetaan useimmin minimipääomalla ja ilman tilintarkastajaa | TekijäAjankohta = | Tiedostomuoto =28.04.2010 | SeliteJulkaisupaikka = kauppalehti.fi | JulkaisuViitattu = |6.5.2013 }}</ref>
Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = Patentti- ja rekisterihallitus | Viitattu = 6.5.2013 | Kieli = suomi}}</ref>
 
== Osakeyhtiön hallinto==
Osakeyhtiöllä voi olla [[toimitusjohtaja]] ja [[hallintoneuvosto]], mutta nämä eivät ole pakollisia. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja hoitaa niitä tehtäviä, jotka yhtiöjärjestyksessä on sille määrätty.
 
Osakeyhtiöllä tulee olla [[tilintarkastaja]], mikäli osakeyhtiön liiketoiminta saavuttaa tilintarkastuslain edellytykset. Muussa tapauksessa pienellä osakeyhtiöllä ei tarvitse olla tilintarkastajaa.<ref>{{Verkkoviite | Osoite = http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/useinkysytyt/uusitilintarkastuslaki.html | Nimeke = Uusi tilintarkastuslaki ja kaupparekisterimenettely | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = Patentti- ja rekisterihallitus | Viitattu = 16. marraskuuta 11.2007 | Kieli =}}{{dead link}}</ref>
 
== Osakeyhtiön purkaminen ==
 
=== Selvitystila ===
Yhtiön selvitystilan tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, sen jälkeen yhtiön omaisuuden realisoiminen ja velkojen maksu. Tämän jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat varat jaetaan osakkaille jako-osuuksien mukaisesti. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä varojen jakamisesta myös muulla tavalla, jolloin yhtiöjärjestys ratkaisee varojen jakotavan. Selvitystila ymmärretään puhekielessä usein virheellisesti konkurssiksi. Selvitystilasta seuraa kuitenkin konkurssi vain siinä tapauksessa, että yhtiössä ei purettaessa ole riittävästi varoja sen velkojen maksuun.<ref name="finlex">{{Verkkoviite | Tekijä = | Nimeke = Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=osakeyhti%C3%B6laki | SeliteNimeke = |Osakeyhtiölaki Ajankohta = | Julkaisija = Edita Publishing | Viitattu = | Kieli =21.7.2006/624 suomi}}</ref>
 
Yhtiön asettaa selvitystilaan yhtiökokous, kaupparekisteriviranomainen tai tuomioistuimen päätös. Kun selvitystila on vapaaehtoinen, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättää yhtiökokous 2/3 määräenemmistöllä osakeyhtiölain (OYL) 5:27:n mukaisesti. Rekisteriviranomainen määrää yhtiön selvitystilaan tai poistaa sen rekisteristä, mikäli yhtiöllä ei ole toimikelpoista hallitusta, yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä edustajaa, tilinpäätösasiakirjoja ei ole viety rekisteröitäväksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä tai yhtiö on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen.<ref name="finlex21.7.2006/624"/>
 
=== Selvitystilamenettely ===
Uuden osakeyhtiölain mukaan selvitystila alkaa heti, kun sitä koskeva päätös on tehty ja selvitysmiehet valittu. Selvitystilan astuttua voimaan selvitysmiesten tulee hakea julkinen haaste yhtiön velkojille. Haaste velvoittaa velkojat ilmoittamaan saatavansa siinä mainittuun määräpäivään mennessä. Mikäli velkoja ei toimita ilmoitusta, saatavat raukeavat.<ref name="finlex21.7.2006/624"/>
 
== Vastuu ==
Osakeyhtiö on Suomessa toimivilla yrityksillä yleisin yhtiömuoto. Yritysten henkilöstöstä valtaosa työskentelee nimenomaan osakeyhtiömuotoisissa yhtiöissä. Yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta valtaosa syntyy osakeyhtiöissä. Keskimääräisellä liikevaihdolla mitaten suurimpia yhtiöitä ovat osuuskunnat ja sen jälkeen osakeyhtiöt.<ref>Tilastokeskus: Yritysrekisterin vuositilasto. Yritykset toimialoittain ja oikeudellisen muodon mukaan 2007-2011 (TOL 2008), vuoden 2011 tilastot, viimeksi päivitetty 2012-11-26 09:00</ref>
 
Osakeyhtiömuodon menestys näkyy myös maksettujen verojen määrässä. Vuonna 2011 osakeyhtiöiden osuus kaikkien yhteisöjen veroista ja veronluonteisista maksuista oli 94 %. Tilasto kattaa yhteisöt mutta ei [[henkilöyhtiö]]itä.<ref>{{Kirjaviite | www = https://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Taskutilastot(13062) | Nimeke = Taskutilasto 2013 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = Verohallinnon julkaisu 352.13 | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = Verohallinto | Viitattu = 6. toukokuuta 2013 | Kieli = | Sivu=11 }}{{dead link}}</ref>
 
== Katso myös ==
10 155

muokkausta