Ero sivun ”Kokemäenjoen alue” versioiden välillä

21 890 merkkiä lisätty ,  5 vuotta sitten
Laajennettu J. Hokkasen hiekkalaatikossa Käyttäjä:J Hokkanen/HL4 olleella käyttäjän J. Hokkanen tekstillä.
(korj)
(Laajennettu J. Hokkasen hiekkalaatikossa Käyttäjä:J Hokkanen/HL4 olleella käyttäjän J. Hokkanen tekstillä.)
'''Kokemäenjoen alue''' (35.1) on [[Luettelo Suomen vesistöistä|Suomen vesistöaluejaotuksessa]] yksi [[Kokemäenjoen vesistö]]n (35) ensimmäisen jakovaiheen osa-alueista. Se käsittää Kokemäenjoen vesistössä alueen, joka alkaa [[Tampere]]en [[Pyhäjärvi (Tampere)|Pyhäjärven]] [[luusua]]sta, ja sisältää tällä välillä [[Kokemäenjoki|Kokemäenjoen]] ja kaikkien siihen laskevien [[vesistö]]jen [[valuma-alue]]et, lukuunottamatta omiksi ensimmäisen jakovaiheen osa-alueikseen Kokemäenjoen vesistön sisällä määriteltyjä [[Loimijoki|Loimijoen]] (35.9) ja [[Ikaalisten reitti|Ikaalisten reitin]] (35.5) valuma-alueita, ja päättyy Kokemäenjoen [[suisto]]on [[Pori]]ssa. Alueen pinta-ala on 3 679 km² ja sen [[järvisyys]] on 5,2%.
 
==Jakautuminen osa-alueisiin==
Kokemäenjoen alue jakautuu yhdeksään toisen jakovaiheen osa-alueeseen. Alajuoksulta alkaen pääuoman osittain ja tämän jälkeen uudestaan alajuoksulta alkaen ja sivu-uomien valuma-alueet myötäpäivään kiertäen Kokemäenjoen alueen toisen jakovaiheen osa-alueita ovat:
 
*Jokivarren ja yläpuolisen järvireitin lähivaluma-alueen muodostavat toisen jakovaiheen osa-alueet:
# [[Kokemäenjoki|Kokemäenjoen]] alaosa (35.11)
#** [[Kokemäenjoki|Kokemäenjoen]] yläosaalaosa (35.1211)
** Kokemäenjoen yläosa (35.12)
# [[Kulovesi|Kuloveden]] alue (35.13)
#** [[HarjunpäänjokiKulovesi|HarjunpäänjoenKuloveden]] valuma-alue (35.1413)
* Jokeen ja sen yläpuoliseen järvireittiin laskevat toisen jakovaiheen valuma-alueet:
# [[Kauvatsanjoki|Kauvatsanjoen]] valuma-alue (35.15)
#** [[SaikkalanokiHarjunpäänjoki|SaikkalanjoenHarjunpäänjoen]] valuma-alue (35.1614)
#** [[SarkolanjokiKauvatsanjoki|SarkkolanjoenKauvatsanjoen]] valuma-alue (35.1715)
#** [[SammunjokiSaikkalanoki|SammunjoenSaikkalanjoen]] valuma-alue (35.1816)
#** [[TattaranjokiSarkolanjoki|TattaranjoenSarkkolanjoen]] valuma-alue (35.1917)
** [[Sammunjoki|Sammunjoen]] valuma-alue (35.18)
** [[Tattaranjoki|Tattaranjoen]] valuma-alue (35.19)
 
OsaToisen jakovaiheen osa-alueista kolme ensimmäistä (35.11, 35.12, 35.13) sisältävät [[Kokemäenjoki|Kokemäenjoen]] varsinaisen pääuoman sekä sen yläpuoliset [[Liekovesi|Liekoveden]], [[Rautavesi|Rautaveden]] ja [[Kulovesi|Kuloveden]] lähimpine valuma-alueineen. Muista toisen jakovaiheen osa-alueista Harjunpäänjoen (35.14), Kauvatsanjoen (35.15), Sammunjoen (35.18) ja Tarttaranjoen (35.19) valuma-alueet laskevat Kokemäenjokeen ja Sarkolanjoen (35.17) ja Saikkalanjoen valuma-alueet (35.16) Kuloveteen.
 
Kokemäenjokeen myös laskevan [[Loimijoki|Loimijoen]] valuma-alue sekä Kokemäen jokiosuuden yläpuoliseen järvireittiin laskeva [[Ikaalisten reitti|Ikaalisten reitin]] valuma-alue eivät kuulu Kokemäenjoen alueeseen vaan [[Loimijoen valuma-alue]] (35.9) ja Ikalisten reitin valuma-alue (35.5) muodostavat vesistöaluejaossa kumpikin omat toisen jakovaiheen osa-alueensa Kokemäenjoen vesistön sisällä.
Muista alueista Harjunpäänjoen, Kauvatsanjoen, Sammunjoen ja Tarttaranjoen valuma-alueet laskevat Kokemäenjokeen ja Sarkolanjoen ja Saikkolanjoen valuma-alueet Kuloveteen.
 
==Joki ja siihen laskevat vesistöt osa-alueittain==
Kokemäenjokeen myös laskevan [[Loimijoki|Loimijoen]] valuma-alue ei kuulu Kokemäenjoen alueeseen vaan Loimijoen alue (35.9) muodostaa vesistöaluejaossa oman toisen jakovaiheen osa-alueensa Kokemäenjoen vesistön sisällä.
 
=== Kokemäenjoen alaosa ja siihen laskevat vesistöt ===
 
====Osa-alueet====
Kokemäenjoen alaosan alueeseen kuuluvat suiston ja [[Harjavalta|Harjavallan]] [[Harjavallan voimalaitos|voimalaitoksen]] väliset vesistöt 0−36 kilometrin matkalta. Kokemäenjoen alaosan alueella (35.11) Kokemäenjokeen laskee Kokemäenjoen alueen toisen jakovaiheen osa-alueista [[Tattaranjoki|Tattaranjoen]] valuma-alue (35.19).
 
Tällä osuudella Kokemäenjoen alaosan alue jakautuu kolmannen jakovaiheen osa-alueisiin tai siihen laskee ensimmäisen ja toisen jakovaiheen osa-alueita seuraavasti:
 
* Kokemäenjoen alaosan alueen (35.11) jokivarsiosuuksia:
** Porin alue (35.111)
** Ulvilan - Harjavallan alue (35.112)
 
* Kokemäenjokeen sen alaosan alueella (35.11) laskevia kolmannen jakovaiheen valuma-alueita:
** Friitalan - Lattomeren valuma-alue (35.113)
** Suntinojan valuma-alue (35.114)
 
* Kokemäenjokeen sen alaosan alueella (35.11) laskevia toisen jakovaiheen valuma-alueita:
** Tattaranjoen valuma-alue (35.19):
 
====Alajuoksulta yläjuoksulle====
Kokemäenjoen alaosan alueella Kokemäenjokeen yhtyvät alla mainitut joet tai ojat. Niiden yhtymäkohdista on ilmoitettu etäisyys Kokemäenjoen suistosta ja kummalta puolelta se yhtyy Kokemäenjokeen myötävirtaan katsottuna.
* Porin alueeseen (35.111) kuuluva Järviojan valuma-alue (6 km oikealta) Porissa on pinta-alataan 48 km². Järvioja yhtyy Kokemäenjoen suistoon pohjoisesta ja se haarautuu kahteen vastakkaiseen suuntaan Järvenkylän kohdalla. Alueella ollut Pyntösjärvi on [[järvenlasku|kuivatettu]] pelloksi eikä valuma-alueella ole enää muita järviä.
* Suntinojan valuma-alue (35.114) Porissa (6 km vasemmalta) on pinta-alataan 62 km² ja sen laskuoja Suntinoja on 11 kilometriä pitkä. Se yhtyy Kokemäenjokeen suistossa Raumanjuovaan eteläpuolelta. Sen valuma-alueella ei ole järviä.
* [[Harjunpäänjoen valuma-alue]] (13 km oikealta) on pinta-alaltaan 512 km² ja sen laskujoki on [[Harjunpäänjoki]], joka yhtyy Kokemäenjokeen Porissa sen pohjoispuolelta. Joki on [[Joutsijärvi (Ulvila)|Joutsijärven]] laskujoki ja se on 33 kilometriä pitkä. Harjunpäänjoen valuma-alueella (35.14) on yli 50 [[järvi|järveä]].
<!----* Saarenluodon pohjoispäässä Kokemäenjoesta erkanee [[Kirkkojuopa]] joka yhtyy Kokemäenjokeen uudelleen Saarenluodon eteläpäässä.--->
* Friitalan - Lattomeren valuma-alueella (35.113) Lattomeren peltoaukeaa kuivattavat monet ojat, jotka laskevat Murjunojaan Porissa. Se laskee Kokemäenjokeen [[Saarenluoto]]a vastapäätä joen eteläpuolelta (oikealta) ja on 11 kilometriä pitkä. Murjunjoen valuma-alue on pinta-alataan 47 km². Alueella ei ole järviä.
* Saarenluodon eteläpään kohdalta alkavalla Ulvilan - Harjavallan alueella (35.113) [[Ulvila]]n taajamassa (19 km oikealta) on jäänne muinaisesta luodosta, jonka muut juovat paitsi Kokemäenjoen uoma ovat maatuneet. Tällaisen maatuneen juovan painanteeseen on jäänyt [[Pappilanjärvi (Ulvila)|Pappilanjärvi]], joka laskee jokeen pohjoisesta Ulvilan sillan juureen. Samaisella entisellä luodolla on myös pieni Nikinjärvi, jonka syntyyn on vaikuttanut samat seikat.
* Tattaranjoen valuma-alue (35.19, 28 km vasemmalta) on pinta-alaltaan 138 km² ja sen laskujokena on [[Tattaranjoki]], joka yhtyy Kokemäenjokeen [[Nakkila]]ssa. Se on 13 kilometriä pitkä ja juoksee Nakkilan taajaman läpi. Tattaranjokeen yhtyvät muun muassa Palojoki (35.193), Rekonoja, Saamanoja, Hiirijärvenoja ja Kurkelanoja (35.192). Valuma-alueella ei ole järviä, sillä ne on kaikki [[Järvenlasku|kuivatettu]] pelloksi tai metsäksi. Suurin järvi oli [[Leistilänjärvi]], jota kuivatettiin parin sadan vuoden aikana ja siitä saatiin peltoa 1500 hehtaaria. Kuivatettu [[Hiirijärvi]] on kansallisesti tunnettu Pyhän Henrikin legendan takia.
 
=== Kokemäenjoen yläosa ja siihen laskevat vesistöt ===
 
====Osa-alueet====
 
Kokemäenjoen yläosan alue alkaa Harjavallan voimalaitokselta ja päättyy [[Sastamala]]n taajamassa (entinen [[Vammala]]) Kokemäenjoen [[luusua]]an 36−112 kilometrin matkalta. Kokemäenjoen yläosan alueella (35.12) Kokemäenjokeen laskevat Kokemäenjoen alueen toisen jakovaiheen osa-alueista Sammunjoen valuma-alue (35.18) ja [[Kauvatsanjoen valuma-alue]] (35.15) sekä Kokemäenjoen vesistön ensimmäisen jakovaiheen osa-alueen muodostava [[Loimijoki|Loimijoen]] valuma-alue (35.9), jota vesistöaluejaossa ei lueta Kokemäenjoen alueeseen.
 
Tällä osuudella Kokemäenjoen alaosan alue jakautuu kolmannen jakovaiheen osa-alueisiin tai siihen laskee ensimmäisen ja toisen jakovaiheen osa-alueita seuraavasti:
 
* Kokemäenjoen yläosan alueen (35.12) jokivarsiosuuksia:
 
** Kokemäen alue (35.121)
** Karhiniemen alue (35.122)
** Keikyän alue (35.123)
 
* Kokemäenjokeen sen yläosan alueella (35.12) laskevia kolmannen jakovaiheen valuma-alueita:
** Luojoen valuma-alue (35.124)
** Kikkelänjoen valuma-alue (35.125)
** Raijalanjoen valuma-alue (35.126)
** Sonnilanjoen valuma-alue (35.127)
 
* Kokemäenjokeen sen yläosan alueella (35.12) laskevia toisen jakovaiheen valuma-alueita:
** Kauvatsanjoen valuma-alue (35.15)
** Sammunjoen valuma-alue (35.18)
 
* Kokemäenjokeen sen yläosan alueella (35.12) laskevia ensimmäisen jakovaiheen valuma-alueita:
** Loimijoen valuma-alue (35.9)
 
====Alajuoksulta yläjuoksulle====
Kokemäenjoen yläosan alueella Kokemäenjokeen yhtyvät alla mainitut joet tai ojat. Suluissa ovat jokien ja ojien yhtymäkohtien etäisyydet Kokemäenjoen suistosta sekä osa-alueiden tunnukset.
 
* Kokemäen alue (35.121) alkaa [[Harjavallan voimalaitos|Harjavallan voimalaitokselta]] (36 km) ja sisältää ne vesistöt, joita ei alla erikseen mainita. Se rajautuu etelässä hiekaharjun muodostamaan selänteeseen, minkä vuoksi siihen laskevia ojia ei ole. Harjulla olevilta järviltä ei ole Kokemäenjokeen laskuojia, mutta tästä huolimatta kaksi niistä eli [[Palojärvi (Kokemäki)|Palojärvi]] ja [[Pitkäjärvi (Kokemäki)|Pitkäjärvi]] kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön.
* Rausenoja (45 km vasemmalta) Kokemäen alueella kerää Kokemäellä ojiinsa vettä Järilän harjulta ja Rausenkulman peltoaukelta 19 km² valuma-alueelta.
* Koomanoja (50 km vasemmalta) Kokemäen alueella on noin 10 kilometriä pitkä oja Kokemäen Peipohjassa. Sen valuma-alueen pinta-ala on 39 km².
* Sonnilanjoki (54 km vasemmalta) on 19 kilometriä pitkä ja Sonnilanjoen valuma-alueen (35.127) laskujoki. Valuma-alueen pinta-ala on 87 km².
* [[Kolsin voimalaitos]] (56 km) katkaisee joen vapaan virtauksen. Se on Kokemäen alueen (35.121) ylärajana ja Karhiniemen alueen (35.122) alarajana.
* Kynsijärvenoja (65 km oikealta) Karhiniemen alueella yhtyy Kokemäenjokeen Kokemäellä Kynsikankaalla ja sen valuma-alueen pinta-ala on 16 km². [[Takajärvi (Kokemäki)|Takajärvi]] on sen valuma-alueen ainoa järvi.
* Pahanalhonoja (66 km oikealta) Karhiniemen alueella kokoaa useita ojia yhteen 17 km² suuruiselta alueelta Kokemäen Alhomaalla. Valuma-alueeseen kuuluvat läntinen [[Ollijärvi (Kokemäki, länsi)|Ollijärvi]], itäinen [[Ollijärvi (Kokemäki, itä)|Ollijärvi]], [[Maalisjärvi (Kokemäki)|Maalisjärvi]] ja [[Valkeajärvi (Kokemäki)|Valkeajärvi]].
* Raijalanjoki (84 km vasemmalta) laskee Kokemäenjoen Kiettareenhaaraan Huittisissa. Raijalanjoen valuma-alueen (35.126) pinta-ala on 68 km² ja sen ainoa järvi on ollut [[Raijalanjärvi]], joka on kuivatettu pelloksi. Kuivatuksen yhteydessä joen uoma siirrettiin kiertämään Raijalanjärven entistä rantaa.
* [[Ala-Kauvatsan joki]] (81 km oikealta) laskee Kokemäenjoen Kyttälänhaaraan Kokemäen ja Huittisten rajalla ja se on [[Kauvatsanjoen valuma-alue]]en (35.15) laskujoki. Kauvatsanjoen valuma-alueen (35.15) pinta-ala on 813 km² ja siihen kuuluu yli 100 järveä.
* [[Loimijoki]] (86 km vasemmalta) laskee Kokemäenjokeen Huittisten Lauhassa ja se on [[Loimijoen valuma-alue]]en (35.9) laskujoki. Valuma-alueen pinta-ala on 1388 km² ja siihen kuuluu yli 180 järveä.
* [[Sammunjoki]] (88 km vasemmalta) laskee Kokemäenjokeen Huittisten Sammussa. Sammunjoen valuma-alueen (35.18) pinta-ala on 294 km² ja siihen kuuluu seuraavat 9 järveä: [[Ruokojärvi (Punkalaidun)|Ruokojärvi]], [[Sammakkajärvi]], [[Lailujärvi]], [[Pikku Murtojärvi]], [[Murtojärvi (Sastamala)|Murtojärvi]], [[Iso-Kuovanen]], [[Vihdanlammi]], [[Hanhijärvi (Houhajärvi)|Hanhijärvi]] ja [[Houhajärvi]].
* Ripo-oja (89 km vasemmalta) Karhiniemen alueella laskee jokeen Karhiniemen sillaan alapuolella. Ojan valuma-alueen pinta-ala on 19 km².
* Riitaniitunoja (94 km oikealta) Karhiniemen alueella laskee Kokemäenjokeen Sastamalan Keikyässä Villilän alapuolella. Ojan valuma-alue on 14 km² suuruinen.
* Malvaanoja (99 km oikealta) Karhiniemen alueella laskee Kokemäenjokeen Sastamalan Keikyässä Äetsän voimalaitoksen alapuolella. Ojan valuma-alue on 11 km² suuruinen ja jossa on [[Lamminjärvi (Pehula)|Lamminjärvi]].
* [[Äetsän voimalaitos]] (99 km) katkaisee joen vapaan virtauksen. Se on Karhiniemen alueen (35.122) ylärajana ja Keikyän alueen (35.123) alarajana.
* Kanalanoja (101 km vasemmalta) Keikyän alueella laskee Keilyässä Peulan vastarannalla voimalaitoksen yläpuolelle. Valuma-alueen, jonka pinta-ala on 14 km², sijaitsee [[Lammijärvi (Keikyä)|Lammijärvi]]. Järvellä ei ole laskuojaa.
* Luojoki (103 km oikealta) on 9 kilometriä pitkä ja sen kautta laskevat [[Tyrisevä (Sastamala)|Tyrisevän]] ja [[Kivijärvi (Kiikka)|Kivijärven]] vedet Äetsän yläpuolelle. Luojoen valuma-alueen (35.124) pinta-ala on 24 km².
* Kilpijoki (103 km vasemmalta), joka on 6 kilometriä pitkä, laskee Kokemäenjokeen Keikyän alueella Luojokea vastapäätä. Sen valuma-alueen pinta-ala on 16 km².
* Kikkelänjoki (107 km oikealta) on 7 kilometriä pitkä ja se laskee Kokemäenjokeen Kiikassa. Kikkelänjoen valuma-alueen (35.125) pinta-ala on 56 km² ja siihen kuuluvat [[Kiimajärvi (Kiikka)|Kiimajärvi]], [[Lamminjärvi (Vehkakorpi)|Lamminjärvi]], [[Kaitajärvi (Kiikka)|Kaitajärvi]], [[Syväjärvi (Kiikka)|Syväjärvi]] ja [[Kortejärvi (Kiikka)|Kortejärvi]].
* [[Tyrvään voimalaitos]] (112 km) sijaitsee Kokemäenjoen alkupäässä Liekoveden luusuassa. Kokemäenjoen yläosan alue (35.12) alkaa tästä.
 
=== Kuloveden alue ja siihen laskevat vesistöt===
 
====Osa-alueet====
Kuloveden alue alkaa [[Melon voimala|Melon voimalaitoksesta]], sivuaa Saikkalanjoen ja Sarkolanjoen suusta ja päättyy [[Tyrvään voimalaitos|Tyrvään voimalaitokseen]]. Alueen vedet laskevat Kuloveteen ja siitä edelleen Rautaveteen.
 
Tällä osuudella Kuloveden alue jakautuu kolmannen jakovaiheen osa-alueisiin tai siihen laskee ensimmäisen ja toisen jakovaiheen osa-alueita seuraavasti:
 
* Kuloveden alueen (35.12) järvireitin lähivaluma-alueet:
** Rautaveden alue (35.131)
** Kuloveden lähialue (35.132)
 
* Kuloveden alueen (35.12) järvireittiin laskevia kolmannen jakovaiheen valuma-alueita:
** Vaunujoen valuma-alue (35.133)
** Rautajoen valuma-alue (35.134)
** Heinijärven valuma-alue (35.135)
** Piimäsjärven valuma-alue (35.136)
** Ekojoen valuma-alue (35.137)
** Sonnilanjoen valuma-alue (35.123)
 
* Kuloveden alueen (35.12) järvireittiin laskevia toisen jakovaiheen valuma-alueita:
** Saikkalanjoen valuma-alue (35.16)
** Sarkolanjoen valuma-alue (35.17)
 
* Kuloveden alueen (35.12) järvireittiin laskevia ensimmäisen jakovaiheen valuma-alueita:
** Ikaalisten reitin valuma-alue (35.5)
 
====Alajuoksulta yläjuoksulle====
===== Rautavesi =====
[[Rautavesi (Sastamala)|Rautaveteen]] laskee yli 40 järveä. Järveen laskee sen pohjoispuolelta useita jokia tai ojia, joiden latvoilla on järviä. Valuma-alueen pinta-ala ja joen pituus on merkitty sulkuihin.
* Vaunujoki (78 km² ja 18 km) on Vaunujoen valuma-alueen (35.133) laskujoki. Se on jokimainen oja, joka virtaa hitaasti leveänä johtuen Liekoveden vedenpinnan nostosta. Vaunujoen alauoksulla on joesta 3 kilometriä pengerrettyä. Vauninperän suunnalla Lattio-oja laskee [[Pikku-Lattio|Pikku-Lattion]], [[Iso-Lattio|Iso-Lattion]] ja [[Himmaa]]n vedet. Myllymaan yläpuolella yhtyy Vaunujokeen puolestaan [[Humalisjärvi|Humalisjärven]] laskuoja. Lakkiniemellä jokeen yhtyy kaksi ojaa, joiden yläjuoksulla sijaitsevat viisi järveä. Toinen laskuoja on [[Valkeajärvi (Vaunujoki)|Valkeajärven]] ja toinen on [[Kyynärjärvi (Sastamala)|Kyynärjärvi]], [[Miekkajärvi (Sastamala)|Miekkajärvi]], [[Joutsijärvi (Sastamala)|Joutsijärvi]] ja [[Tervalammi (Sastamala)|Tervalammi]]. Kaukaisin järvi sijaitsee Vaunujoen latvoilla Kotajärvenmaan takana. Siellä sijaitsee pieni [[Kotajärvi (Sastamala)|Kotajärvi]].
* Rautajoki (33 km² ja 12 km) on Rautajoen valuma-alueen (35.134) ja samalla alueensa suurimman järven [[Pääjärvi (Sastamala)|Pääjärven]] laskujoki. Heti Pääjärven jälkeen joen alkujuoksulla sen nimi on Pääjärvenoja, keskijuoksulla Kaivolamminoja ja vasta alajuoksulla Rautajoki. Seudun poimutteuneessa kalliossa on paljon pieniä järviä. [[Iso Haukijärvi (Sastamala)|Iso Haukijärvi]] ja [[Pikku Haukijärvi (Sastamala)|Pikku Haukijärvi]] laskevat Rautajokeen yhteistä lasku-uomaa pitkin. Myös pienen [[Paskolammi (Rautajoki)|Paskolammen]] vedet purkautuvat samaan ojaan. Hieman ylempänä yhtyy Kaivolammenojaan [[Kuolemanjärvi (Sastamala)|Kuolemanjärvi]]. Oja saa nimensä [[Kaivolammi (Sastamala)|Kaivolammesta]], jonka läpi se virtaa. Lammen yläpuolelle eli Pääjärvenojaan laskevat loput järvistä. Poikkelusojaa myöten laskevat [[Iso-Poikkelus]], [[Pikku-Poikkelus]], [[Saarijärvi (Rautajoki)|Saarijärvi]], [[Saarilammi (Rautajoki)|Saarilammi]] ja [[Rajalammi (Rautajoki)|Rajalammi]]. Pääjärvenoja laskee [[Salosjärvi (Sastamala)|Salosjärven]] läpi ja sen yläpuolelle yhtyy [[Mustalammi (Sastamala)|Mustalammin]] laskuoja. Ojan lähteenä oleva Pääjärvi dominoi vaikutuksella koko valuma-aluetta.
* Lähes suoraan pohjoisesta laskeva Heinijärvenoja (29 km² ja 12 km) on Heinijärven valuma-alueen (35.135) ja samalla Heinijärven laskuoja. Se on syntynyt kalliorepeämään ja se kerää syvään painanteeseen ympäristönsä valumavedet. Painanteeseen on syntynyt muutama järvi, joista [[Lamminjärvi (Karkku)|Lamminjärvi]] on alin. Ylempänä ovat peräkkäin [[Alinen Heinijärvi]] ja [[Heinijärvi (Karkku)|Heinijärvi]]. Näiden yläpuolella ovat vielä [[Hornionjärvi]] ja [[Vähäjärvi (Hornio)|Vähäjärvi]]. Alajuoksulla Lamminjärveen laskee oikealta puolelta [[Anijärvi|Anijärven]] laskuoja. Vasemmalla puolella on kolme pikkujärveä: [[Maholammi]], [[Perkojärvi]] ja [[Ritarijärvi]]. Niiden laskuoja etenee metsässä kadoten välillä maan alle. Heinijärveen laskee [[Valkeajärvi (Heinijärvi)|Valkeajärven]], [[Ylinen Ritajärvi|Ylisen Ritajärven]] ja [[Alinen Ritajärvi|Alisen Ritajärven]] yhteinen laskuoja. [[Kaitajärvi (Hornio)|Kaitajärvi]] laskee pääojaan Heinjärven yläpuolella, mutta lähellä olevalla [[Pikkujärvi (Hornio)|Pikkujärvellä]] ei ole laskuojaa. Horvionjärven yläpuolella yhtyvät pääojaa [[Hanhijärvi (Hornio)|Hanhijärven]] ja [[Paskolammi (Hornio)|Paskolammin]] laskuojat. Valuma-alueen latvavedet saavat alkuunsa Murtosuolta, jonka läpi laskee ylin järvi [[Laihalammi (Sastamala)|Laihalammi]].
* [[Karkku|Karkussa]] Rautaveden pohjoisosiin laskee pieniä ojia, joista osa on järvien laskuojia. Tällaisia järviä ovat [[Nohkuanjärvi]] ja [[Kakkurilammi (Sastamala)|Kakkurilammi]], joiden laskuoja on Nohkuanoja. Hourunoja laskee [[Riippilänjärvi|Riippilänjärveen]] tuoden [[Kalatonjärvi (Karkku)|Kalatonjärven]], [[Hurttionjärvi|Hurttionjärven]], [[Potkujärvi (Sastamala)|Potkujärven]] ja [[Suolijärvi (Karkku)|Suolijärven]] vedet mukanaan. Riippilänjärven laskuoja on Koskenoja, joka laskee Rautaveteen Äijärinlahdessa. [[Sorvijärvi (Karkku)|Sorvijärvi]] sijaitsee golfradan sisällä eikä siitä lähde laskuojaa.
 
Rautaveden etelärantaan laskee vain muutama oja tai joki. Täällä valuma-alueet ovat pieniä ja metsien järvet laskevat Kokemäenjoen yläosan alueelle.
* Pesurinoja (41 km² ja 12 km) Rautaveden alueella (35.131) on Ylistenjärven valuma-alueen laskuoja. Sillä on vähän haaroja ja sen kautta laskee pääasiassa [[Ylistenjärvi]] Liekoveteen kulkien [[Keskistenjärvi|Keskistenjärven]] ja [[Tapiolanjärvi|Tapiolanjärven]] kautta. Kaksi viimeistä ovat samalla luonnonsuojelualueita.
* Uitonoja Rautaveden alueella laskee Ketolan kylän läpi Komeronlahteen Vehmaanniemen itäpuolelle. Se yhtyy Aittomäenojasta, Ahonojasta ja kolmannesta ojasta, jossa on suuri padottu tekolampi.
* Ekojoki (55 km² ja 16 km) virtaa [[Stormi]]n kylän läpi ennen laskemistaan Evonlahteen Ekon kylässä. Ekojoen valuma-alueella (35.137) on 8 suurempaa järveä ja neljä suurta rikastehiekka-allasta. Ekojoella on 10 kilometrin matkan varrella monta nimeä. Se alkaa [[Ekojärvi (Sastamala)|Ekojärveltä]] Ekojärvenkanavana, muuttuu sitten Lamminojaksi, Harjastenojaksi ja Stormin jälkeen Ekojoeksi. Ekojärvenkanavaan yhtyy [[Herajärvi (Sastamala)|Herajärven]] laskuoja ja Lamminaukealla siihen yhtyy neljän järven sivuhaara. Sieltä virtaa [[Pikku Kiimajärvi (Sastamala)|Pikku Kiimajärven]], [[Kiimajärvi (Ekojärvi)|Kiimajärven]], [[Pitkäjärvi (Sastamala)|Pitkäjärven]] ja [[Kotojärvi (Sastamala)|Kotojärven]] vedet. [[Ojajärvi (Sastamala)|Ojajärven]] laskuoja yhtyy Harjastenojaan ja ennen Stormia siihen ohjataan rikastealtaiden vesiä. Pieni sivuoja virtaa Varrenlammin läpi ja pieni [[Korvalammi (Stormi)|Korvalammi]] laskee alempana Ekojokeen.
 
===== Kulovesi =====
Kuloveden lähialue (35.132) tarkoittaa [[Kulovesi|Kuloveden]] järvialuetta ja siihen välittömästi laskevia ojia ja jokia. Kuloveden lähialueen valuma-alue on pienempi kuin Rautavedellä, joten ojat ovat lyhyempiä ja järviä on vähemmän. Järven pohjoisrantaa laskee kuitenkin laajat Saikkalanjoen valuma-alue (35.16), joka muodostaa Kokemäenjoen alueeseen (35.1) kuuluvan Kokemäen vesistön toisen jakovaiheen osa-alueen, ja Ikaalisten reitti (35.5), joka muodostaa Kokemäenjoen alueeseen (35.1) kuulumattoman Kokemäenjoen vesistön ensimmäisen vaiheen jakoalueen.
 
Alueen vesistöt luetellaan seuraavassa aloittamalla pohjoisrannan laskuojista lähtien liikkeelle lännestä ja jatkaen tämän jälkeen etelärannan laskuojista. Suluissa on tarvittaessa ilmoitettu ojan valuma-alueen pinta-ala ja ojan pituus.
 
* Kiuralassa Kuloveden lähialueella (35.132) on pieni [[Hyyryjärvi]], jonka laskuoja ei ylety Kuloveteen asti.
* Saikkalanjoki (259 km² ja 6 km) on [[Saikkalanjoen valuma-alue]]en (35.16) laskujoki, joka laskee Kuloveden Piikkilänjärveen Nokialla [[Siuro]]ssa. Valuma-alueella, jonka pinta-ala on 259 km², on yli 40 järveä.
* Piikkilänjärveen Kuloveden lähialueella laskee myös [[Launiasjärvi|Launiasjärven]] laskuoja (6 km).
* Siuronkosken kautta laskevat [[Ikaalisten reitti|Ikaalisten reitin]] (3165 km²) valuma-alueen (35.5) vedet Kuloveteen.
* [[Ruutana (Nokia)|Ruutana]] Kuloveden lähialueella laskee Naarlahteen Siuron lähelle.
 
Etelärannan laskuojat ovat lännestä itään seuraavat:
* Kärppälänjoki (52 km² ja 14 km) on Piimäsjärven valuma-alueen (35.136) laskujoki, joka laskee Kuloveteen Kärppälänlahdessa. Tämän valuma-alueen järviä ovat [[Alinen Piimäsjärvi]], [[Ylinen Piimäsjärvi]], [[Korvalammi (Kärppälä)|Korvalammi]] ja [[Paskolammi (Kärppälä)|Paskolammi]].
* Kuloveden lähialueella (35.132)[[Otajärvi (Sastamala)|Otajärven]] vedet laskevat Myllyojan (17 km² ja 6 km) kautta Kutalanvuolteeseen.
* [[Lanajoki]] (106 km² ja 10 km) eli Sarkolanjoki on [[Lanajoki#Sarkolanjoen valuma-alue|Sarkolanjoen valuma-alueen]] (35.17) laskujoki. Valuma-aueella on seuraavat 17 järveä: [[Siukolanjärvi]], [[Murtoonjärvi]], [[Suonojärvi]], [[Kyynäräjärvi (Vesilahti)|Kyynäräjärvi]], [[Kaakkolammi (Rämsöö)|Kaakkolammi]], [[Vahtolammi]], [[Rekujärvi]], [[Kivijärvi (Ekojärvi)|Kivijärvi]], [[Saarijärvi (Kivijärvenmaa)|Saarijärvi]], [[Löyttyjärvi (Vesilahti)|Löyttyjärvi]], [[Valkijärvi (Suonola)|Valkijärvi]], [[Pikku-Hyyhönen]], [[Iso-Hyyhönen]], [[Lampijärvi (Vesilahti)|Lampijärvi]], [[Mustajärvi (Vesilahti)|Mustajärvi]], [[Ruokojärvi (Vesilahti)|Ruokojärvi]] ja [[Iso Oravajärvi]].
* Sarkolanlahteen laskevat Kuloveden lähialueella myös [[Sanasjärvi (Nokia)|Sanasjärvi]], [[Ylinenjärvi (Nokia)|Ylinenjärvi]] ja [[Pieni Kakkurijärvi]],
* Siuroa vastapäätä Kuloveden lähialueella laskee [[Iso Kakkurijärvi]] Miinanlahteen ja [[Taulajärvi (Nokia)|Taulajärvi]] Jutistenlahteen.
* Nokianvirtaan Kuloveden lähialueella laskevat etelästä [[Teernijärvi]] ja [[Kahtalammi]] yhteistä laskuojaa (6 km² ja 1,5 km) myöten.
 
==Lähteet==
* {{Kirjaviite | Tekijä =Ekholm, Matti | Nimeke =Suomen vesistöalueet | Kappale = | Sivu = | Selite =Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – Sarja A 126 |Julkaisupaikka =Helsinki | Julkaisija =Vesi ja Ympäristöhallitus | Vuosi =1993 | Tunniste = ISBN 951-47-6860-4 | Kieli = }}
 
 
[[Luokka:Kokemäenjoen alue|*]]