Avaa päävalikko

Muutokset

358 merkkiä lisätty ,  6 vuotta sitten
wiki
{{Korjattava/Suomi|Kerrottava mikä osa on suomalaista käytäntöä}}
'''Tontti''' on [[sitova tonttijako|sitovan tonttijaon]] mukaisesti muodostettu [[kiinteistö]], joka on merkitty tonttina [[kiinteistörekisteri]]in.<ref name="KML">[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554 Kiinteistönmuodostamislaki (12.4.1995/554)]</ref> Uusia tontteja muodostuu pääsääntöisesti [[lohkominen|lohkomistoimitusten]] yhteydessä. Tontin [[kiinteistötunnus]] muodostuu kunnan, kaupunginosan, korttelin ja tontin numeroista.<ref> "Maanmittauslaitos - Toimitusmenettelyn käsikirja maanmittausinsinööreille" [http://www.maanmittauslaitos.fi/node/2672 (3.1.2013)]</ref>
 
Puhekielessä sanaa käytetään myös hieman laajemmin kuvaamaan talon ympärillä olevaa maa-aluetta ja yleensäkin kaikkia rakennuspaikkoja sen muodostamisesta tai sijainnista riippumatta kuten esimerkiksi ilmaisussa "tyhjä tontti".
 
== Tontti kaavoituksessa ==
[[Kaavoitus|Kaavoituksessa]] maa-alue jaetaan asemakaavassa erilaisiin tontteihin eri tarkoitusta varten esimerkiksi asumiseen, [[teollisuus|teollisuuden]] tai julkisten rakennusten käyttöön. [[Ranta-asemakaava]]ssa, joka on rantarakentamista koskeva [[osayleiskaava]], osoitetaan rakentamiseen sopivia tontteja ranta-alueilla.
 
Tontille määrätään rajat, jamistä niidenmääräytyy kauttaniiden [[pinta-ala]]. Tonteille annetaanmyönnetään myösehtojen täyttyessä [[rakennusoikeus]], joka määrää rakentamisen tehokkuusluvun, sen, kuinka paljon tontille saa rakentaa. Tämä mitataan kerrosneliömetreinä[[kerrosala]]na neliömetreinä ja se on osuus tontin kokonaispinta-alasta. Tontin rakennusoikeuteen liittyy myös muita määräyksiä, kuten kerrosten lukumäärä tai [[kattokaltevuus|kattokaltevuudet]].
 
Rakennuslupakäsittelyssä tontista piirretään [[asemapiirros]], jossa käy ilmi tonttia koskevat määräykset ja tontin rajanaapurit. Asemapiirroksessa ilmaistaan myös monia muita [[rakennuslaki|rakennuslain]] edellyttämiä tietoja. Juridisesti asemapiirros on rakennuslupapiirustuksista tärkeimpiä.
 
Tontille tehdään liittymiä erilaisiin yhteisiin verkostoihin, kuten tonttitie, sähköliittymä, vesi- ja viemäriliittymiä. Tonttien välille voidaan määritellä [[yhteinen alue|yhteisiä alueita]] esimerkiksi teiden tai muiden väylien tai yhteiseen käyttöön tarkoitettuja alueita varten.
 
== Maan arvo ==
Tonttijaon muuttamisessa ja kumoamisessa sovelletaan erillisen tonttijaon laatimista koskevia säännöksiä. Asemakaavan mukainen ohjeellinen tonttijako voidaan muuttaa sitovaksi tonttijaoksi noudattaen vastaavia säännöksiä.
 
[[sitova tonttijako|Sitovan tonttijaon]] muuttamiseen voidaan ryhtyä, jos sen havaitaan edistävän korttelin tai sen osan tarkoituksenmukaista järjestämistä, kun:
 
1) tonttijako ei sopeudu asemakaavaan tai vallitseviin maanomistusoloihin tai jos se on muutoin sopimaton; taikka
Rekisteröitymätön käyttäjä